Skip to Content
Preview: Het Reuzenhuis van de Gezinsbond laat (groot)ouders gevaren voor kinderen in en rond het huis ervaren via Augmented en Virtual Reality

Het Reuzenhuis van de Gezinsbond laat (groot)ouders gevaren voor kinderen in en rond het huis ervaren via Augmented en Virtual Reality

Gezinsbond gaat de strijd tegen thuisongevallen aan met een volledig vernieuwd Reuzenhuis op 11 verschillende locaties

Gezinsbond opent vernieuwd Reuzenhuis in Kortrijk en gooit Virtual en Augmented Reality in strijd tegen thuisongevallen bij jonge kinderen

Gezinsbond opent vernieuwd Reuzenhuis in Kortrijk en gooit Virtual en Augmented Reality in strijd tegen thuisongevallen bij jonge kinderen

Nieuwe resolutie Groeipakket ontgoochelt de Gezinsbond: "Voorstellen beperken zich tot enkele kleine bijsturingen in de marge"

Nieuwe resolutie Groeipakket ontgoochelt de Gezinsbond: "Voorstellen beperken zich tot enkele kleine bijsturingen in de marge"

Gezinssport Vlaanderen laat gezinnen gezond bewegen met nieuwe zomerzoektochten in Aarschot

Gezinssport Vlaanderen laat gezinnen gezond bewegen met nieuwe zomerzoektochten in Aarschot

Gezinsbond tevreden met Europese Kindgarantie en vraagt snelle uitvoering in ons land

Gezinsbond tevreden met Europese Kindgarantie en vraagt snelle uitvoering in ons land

"Versoepelingen en maatregelen voor àlle gezinnen"

"Versoepelingen en maatregelen voor àlle gezinnen"

Kinderoppasdienst Gezinsbond is terug opgestart

Kinderoppasdienst Gezinsbond is terug opgestart

Jaarverslag Gezinsbond 2020

Jaarverslag Gezinsbond 2020

“We missen perspectief en houvast voor gezinnen”

“We missen perspectief en houvast voor gezinnen”

Internationale Dag van het Gezin 2021: Gezinsbond looft flexibiliteit gezinnen en vraagt concrete maatregelen om veerkracht te herstellen

Internationale Dag van het Gezin 2021: Gezinsbond looft flexibiliteit gezinnen en vraagt concrete maatregelen om veerkracht te herstellen

Internationale dag van het gezin 2021: Gezinsbond zet op 15 mei de flexibiliteit van gezinnen in de kijker

Internationale dag van het gezin 2021: Gezinsbond zet op 15 mei de flexibiliteit van gezinnen in de kijker

Nieuwe campagne Week van de Groeilamp staat hele week lang stil bij ouderschap en opvoeding

Nieuwe campagne Week van de Groeilamp staat hele week lang stil bij ouderschap en opvoeding

De zegeltjes van de Gezinsbond zijn (even) terug

De zegeltjes van de Gezinsbond zijn (even) terug

Meer
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 135 personeelsleden. Meer dan 165.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond. In 2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan met bijna 800 feestelijke activiteiten in oktober. In december volgt ook nog een academische zitting om de bevindingen te delen van een grootschalige bevraging bij ouders, kinderen en jongeren over 4 thema’s (gezonde (op)voeding, reclame, duurzaam leven en jongeren in het verkeer).

Meer informatie: www.gezinsbond.be


Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 165.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel