Skip to Content

Wereldlichtjesdag: verschillende workshops en hartverwarmende lichtjesstoet in Antwerpen

Gezinsbond, Het Berrefonds, Huizen van het Kind en De Kraamvogel gaven ruime aandacht aan Wereldlichtjesdag in Antwerpen

Vandaag vond Wereldlichtjesdag plaats. Over de hele wereld hebben mensen om 19.00 uur kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Gezinsbond, Het Berrefonds, Huizen van het Kind Antwerpen en De Kraamvogel organiseerden een korte, hartverwarmende lichtjesstoet naar het Runcvoortpark. In de namiddag stonden er in en rond het cultuurcentrum van Merksem ook gratis activiteiten en workshops voor jong en oud op het programma. Gezinsbond vraagt naar aanleiding van Wereldlichtjesdag ook meer rouwverlof bij het overlijden van een kind.

Gepaste afsluiter van tournee met Mira

“Wereldlichtjesdag is een mooie en symbolische afsluiter van onze tournee met Mira. In verschillende cultuurcentra in Vlaanderen hebben we samen met Mira een stem gegeven aan het verdriet bij het verlies van een kindje bij de geboorte. Er is veel aandacht geweest voor het thema. We zijn blij dat we op Wereldlichtjesdag met een paar andere organisaties gepast kunnen afsluiten met een mooi programma voor gezinnen met kinderen, lotgenoten en andere geïnteresseerden”, zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

“Voor ouders en familie van overleden kindjes blijft het cruciaal om zich verbonden te voelen. Verbonden met lotgenoten, maar ook met anderen die hen erkennen in hun verdriet en in hun liefde voor een kind dat er fysiek niet meer is. Het Berrefonds zet graag z’n schouders onder dit initiatief, net omdat we de warme verbondenheid zo belangrijk en hoopgevend vinden voor rouwende ouders en grootouders”, vult Christine Vandenhole, oprichtster van vzw het Berrefonds verder aan. 

Gezinsbond: "Aanpassingen in de wet en uitbreiding van het rouwverlof"

Ondanks een paar recente wijzigingen in de wet rond stil geboren kinderen, vraagt de Gezinsbond bijkomende aanpassingen. Volgens de Gezinsbond bevat de wet nog altijd te veel voorwaarden en beperkingen. Zo ijvert de Gezinsbond voor de mogelijkheid tot registratie in het geboorteregister én het overlijdensregister, ongeacht de duur van de zwangerschap. Alle ouders van stil geboren kinderen zouden ook de kans moeten krijgen om de volledige naam van hun stil geboren kind te registreren, aldus de Gezinsbond.

"De aanpassingen zijn nodig zodat ouders meer ruimte krijgen om zelf aan te geven waar zij nood aan hebben bij het verlies van een stil geboren kind", aldus Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Daarbovenop ijvert de Gezinsbond al jaren voor een uitbreiding van het rouwverlof. Momenteel hebben werknemers die een kind verloren recht op drie dagen; voor wie bij de overheid werkt, is dit vier dagen.

“Dat is voor veel nabestaanden zelfs te weinig om de praktische en administratieve zaken te regelen. In de huidige praktijk zijn ze voor extra dagen afhankelijk van het ziektebriefje of van de welwillendheid van hun werkgever. Wij willen zo’n afhankelijkheidsrelatie voorkomen”, vertelt Lutgard Vrints van de Gezinsbond.

De organisatie pleit ervoor om de bestaande drie dagen omstandigheidsverlof na overlijden van een inwonende partner of kind te koppelen aan zeven dagen omstandigheidskrediet op kosten van de RVA, vrij op te nemen in de drie jaar na het overlijden, op de momenten dat de persoon die achterblijft er nood aan heeft. “Hier is helaas nog niets mee gebeurd. Onze vraag blijft dus overeind”, voegt Lutgard Vrints er aan toe.

- Einde persbericht -

Standpunten Gezinsbond

Over het Berrefonds vzw

Het Berrefonds ondersteunt al tien jaar lang ouders die een kindje verliezen van bij de zwangerschap tot ongeveer 12 jaar. Met onze Koesterkoffers zorgen we ervoor dat ouders tastbare herinneringen kunnen maken aan hun kind(je) om voor altijd te koesteren. Onze koffertjes zijn ook een tool voor vroedvrouwen of verpleegkundigen om het verdriet en afscheid bespreekbaar te maken.

(Groot)ouders zijn welkom in het Koesterhuis in Antwerpen, op praatgroepen en tijdens evenementen, waarbij verbinding centraal staat. Begin dit jaar verscheen 'Het rouwt in jou', een eerlijk en warm hulpboek bij het verlies van een kind waarin Christine Vandenhole, founder van het Berrefonds, al haar inzichten bundelde.  

Meer informatie: www.berrefonds.be

Over de Kraamvogel vzw

De Kraamvogel vzw is een aanspreekpunt in de provincie Antwerpen voor al wie zwanger wil worden, zwanger is, pas bevallen en voor jonge gezinnen tijdens de kraamtijd.  Ook als deze tijd anders loopt dan gehoopt.

Met een grote kennis van de sociale kaart helpen we gezinnen op een onafhankelijke, neutrale manier een “geïnformeerde keuze” bij elkaar te puzzelen, met respect voor ieders eigenheid. We ijveren eveneens voor een toegankelijke gezondheidzorg voor iedereen.

Meer informatie: www.expertisecentrakraamzorg.be

Over de Huizen van het Kind

In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. 

Meer informatie: www.huizenvanhetkind.be

Contacteer ons
Christine Vandenhole Founder & coördinatrice, Berrefonds vzw
Christine Vandenhole Founder & coördinatrice, Berrefonds vzw
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel