Wereldlichtjesdag: verschillende workshops en hartverwarmende lichtjesstoet in Antwerpen

Gezinsbond, Het Berrefonds, Huizen van het Kind en De Kraamvogel gaven ruime aandacht aan Wereldlichtjesdag in Antwerpen

Vandaag vond Wereldlichtjesdag plaats. Over de hele wereld hebben mensen om 19.00 uur kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Gezinsbond, Het Berrefonds, Huizen van het Kind Antwerpen en De Kraamvogel organiseerden een korte, hartverwarmende lichtjesstoet naar het Runcvoortpark. In de namiddag stonden er in en rond het cultuurcentrum van Merksem ook gratis activiteiten en workshops voor jong en oud op het programma. Gezinsbond vraagt naar aanleiding van Wereldlichtjesdag ook meer rouwverlof bij het overlijden van een kind.

Gepaste afsluiter van tournee met Mira

“Wereldlichtjesdag is een mooie en symbolische afsluiter van onze tournee met Mira. In verschillende cultuurcentra in Vlaanderen hebben we samen met Mira een stem gegeven aan het verdriet bij het verlies van een kindje bij de geboorte. Er is veel aandacht geweest voor het thema. We zijn blij dat we op Wereldlichtjesdag met een paar andere organisaties gepast kunnen afsluiten met een mooi programma voor gezinnen met kinderen, lotgenoten en andere geïnteresseerden”, zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

“Voor ouders en familie van overleden kindjes blijft het cruciaal om zich verbonden te voelen. Verbonden met lotgenoten, maar ook met anderen die hen erkennen in hun verdriet en in hun liefde voor een kind dat er fysiek niet meer is. Het Berrefonds zet graag z’n schouders onder dit initiatief, net omdat we de warme verbondenheid zo belangrijk en hoopgevend vinden voor rouwende ouders en grootouders”, vult Christine Vandenhole, oprichtster van vzw het Berrefonds verder aan. 

Gezinsbond: "Aanpassingen in de wet en uitbreiding van het rouwverlof"

Ondanks een paar recente wijzigingen in de wet rond stil geboren kinderen, vraagt de Gezinsbond bijkomende aanpassingen. Volgens de Gezinsbond bevat de wet nog altijd te veel voorwaarden en beperkingen. Zo ijvert de Gezinsbond voor de mogelijkheid tot registratie in het geboorteregister én het overlijdensregister, ongeacht de duur van de zwangerschap. Alle ouders van stil geboren kinderen zouden ook de kans moeten krijgen om de volledige naam van hun stil geboren kind te registreren, aldus de Gezinsbond.

"De aanpassingen zijn nodig zodat ouders meer ruimte krijgen om zelf aan te geven waar zij nood aan hebben bij het verlies van een stil geboren kind", aldus Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Daarbovenop ijvert de Gezinsbond al jaren voor een uitbreiding van het rouwverlof. Momenteel hebben werknemers die een kind verloren recht op drie dagen; voor wie bij de overheid werkt, is dit vier dagen.

“Dat is voor veel nabestaanden zelfs te weinig om de praktische en administratieve zaken te regelen. In de huidige praktijk zijn ze voor extra dagen afhankelijk van het ziektebriefje of van de welwillendheid van hun werkgever. Wij willen zo’n afhankelijkheidsrelatie voorkomen”, vertelt Lutgard Vrints van de Gezinsbond.

De organisatie pleit ervoor om de bestaande drie dagen omstandigheidsverlof na overlijden van een inwonende partner of kind te koppelen aan zeven dagen omstandigheidskrediet op kosten van de RVA, vrij op te nemen in de drie jaar na het overlijden, op de momenten dat de persoon die achterblijft er nood aan heeft. “Hier is helaas nog niets mee gebeurd. Onze vraag blijft dus overeind”, voegt Lutgard Vrints er aan toe.

- Einde persbericht -

Standpunten Gezinsbond

Over het Berrefonds vzw

Het Berrefonds ondersteunt al tien jaar lang ouders die een kindje verliezen van bij de zwangerschap tot ongeveer 12 jaar. Met onze Koesterkoffers zorgen we ervoor dat ouders tastbare herinneringen kunnen maken aan hun kind(je) om voor altijd te koesteren. Onze koffertjes zijn ook een tool voor vroedvrouwen of verpleegkundigen om het verdriet en afscheid bespreekbaar te maken.

(Groot)ouders zijn welkom in het Koesterhuis in Antwerpen, op praatgroepen en tijdens evenementen, waarbij verbinding centraal staat. Begin dit jaar verscheen 'Het rouwt in jou', een eerlijk en warm hulpboek bij het verlies van een kind waarin Christine Vandenhole, founder van het Berrefonds, al haar inzichten bundelde.  

Meer informatie: www.berrefonds.be

Over de Kraamvogel vzw

De Kraamvogel vzw is een aanspreekpunt in de provincie Antwerpen voor al wie zwanger wil worden, zwanger is, pas bevallen en voor jonge gezinnen tijdens de kraamtijd.  Ook als deze tijd anders loopt dan gehoopt.

Met een grote kennis van de sociale kaart helpen we gezinnen op een onafhankelijke, neutrale manier een “geïnformeerde keuze” bij elkaar te puzzelen, met respect voor ieders eigenheid. We ijveren eveneens voor een toegankelijke gezondheidzorg voor iedereen.

Meer informatie: www.expertisecentrakraamzorg.be

Over de Huizen van het Kind

In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. 

Meer informatie: www.huizenvanhetkind.be

Christine Vandenhole

Founder & coördinatrice, Berrefonds vzw

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be