Gezinsbond wil meer ruimte in de wet voor alle ouders met stil geboren kinderen

De Gezinsbond vraagt bijkomende aanpassingen aan de wet rond stil geboren kinderen

Ondanks een paar recente wijzigingen in de wet rond stil geboren kinderen, vraagt de Gezinsbond bijkomende aanpassingen. Volgens de Gezinsbond bevat de wet nog altijd te veel voorwaarden en beperkingen. Zo ijvert de Gezinsbond voor de mogelijkheid tot registratie in het geboorteregister én het overlijdensregister, ongeacht de duur van de zwangerschap. Alle ouders van stil geboren kinderen zouden ook de kans moeten krijgen om de volledige naam van hun stil geboren kind te registreren, aldus de Gezinsbond. De aanpassingen zijn nodig zodat ouders meer ruimte krijgen om zelf aan te geven waar zij nood aan hebben bij het verlies van een stil geboren kind.

Geen termijnen op de registratie van een stil geboren kind

In België kan de registratie van een stil geboren kind pas sinds 1999. Vanaf dan voorzag de wet dat na een zwangerschapsduur van 180 dagen een akte van een levenloos geboren kind werd opgemaakt. Sinds april 2019 kan de registratie van een doodgeboren kind ook na 140 dagen zwangerschap op vraag van één van de ouders. De voornaam van deze kinderen kan voortaan geregistreerd worden. Kinderen die geboren zijn na 180 dagen zwangerschap moeten geregistreerd worden, en hun voornaam kan voortaan ook in het register. De Gezinsbond wil af van die grenzen. Rouw is immers niet te vatten in termijnen.

"Wie 140 dagen zwanger is geweest, mag aangifte doen. Een kind dat een dag vroeger geboren wordt, belandt in de vergeetput. De terughoudendheid van onze wetgever is voor een deel te verklaren vanuit de vrees voor een spanningsveld tussen het recht op abortus en de registratie van doodgeboren kinderen. Maar beiden kunnen perfect naast elkaar bestaan en zelfs overlappen. Zo is het perfect denkbaar dat een moeder zich door omstandigheden verplicht ziet om over te gaan tot abortus, maar toch enorm lijdt onder het verlies van haar kind. Waarom zou zij dan niet kunnen overgaan tot registratie? Het is niet omdat je akkoord bent gegaan met de ingreep, dat het geen verlies betekent", zegt Tanja Nuelant, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Registratie in het overlijdens- én geboorteregister

De ambtenaar van burgerlijke stand stelt de akte van levenloos geboren kinderen op en tekent het doodgeboren kind op in het overlijdensregister, maar niet in het geboorteregister. Dat doet bij de Gezinsbond de wenkbrauwen fronsen. De Gezinsbond vraagt ook de kans om de  voornaam te laten opnemen voor àlle stil geboren kinderen.

"Hoe kan je nu een overlijden officialiseren zonder dat je het leven erkent? Wij vragen daarom om de registratie van een doodgeboren kind te laten gebeuren in het overlijdensregister én in het geboorteregister. Voor kinderen vanaf 180 dagen zwangerschap kan de voornaam  voortaan worden opgenomen in het register. Waarom kan dit niet worden doorgetrokken naar alle kinderen? Net een familienaam geeft aan dat het kind behoort tot een familie, dat het deel uitmaakt van een gezin", vult Tanja Nuelant van de Gezinsbond verder aan.

Geboorte- en om­standigheidsverlof voor feitelijk samenwonende ouders

Ouders hebben het recht om 10 dagen afwezig te zijn op het werk bij de geboorte van een kind, dat is het zogenaamde geboorteverlof. In praktijk zorgt een gunstige interpretatie van de term 'geboorte' door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het RIZIV ervoor dat dit ook geldt bij aangifte van een dood­geboren kind na een zwangerschap van 180 dagen. Feitelijk samenwonende partners kunnen dat door een lacune in de wetgeving niet.

"Artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat samenwonende partners recht hebben op geboorteverlof als ze minstens drie jaar samenwonen met diegene met wie de afstamming vast staat en waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. Deze laatste voorwaarde maakt het onmogelijk voor hen om geboorteverlof op te nemen, aangezien een kind dat doodgeboren werd geen verblijfplaats heeft. Ook het opnemen van omstandigheidsverlof bij het overlijden van een kind is op dit moment niet mogelijk voor feitelijk samenwonende partners. Ook daar is een gelijkschakeling met andere ouders nodig", besluit Tanja Nuelant van de Gezinsbond.

Verre van Weg: tournee over rouw en liefde voor wie er niet meer is

Zangeres Mira is voor de Gezinsbond al sinds september op tournee met "Verre van Weg". Vanuit haar eigen ervaring met het verlies van haar dochtertje voor de geboorte, brengt ze liederen over rouw en liefde voor wie er niet meer is. Vooraf brengt ritueelbegeleider Caroline Meerschaert een montage over het verlies van een kindje rond de geboorte. De tournee vindt plaats in verschillende cultuurcentra in Vlaanderen en eindigt op wereldlichtjesdag op 8 december.

- Einde persbericht -

Praktische informatie

Ouders die vroeger een kindje verloren, hebben nog tot 31 maart 2020 de kans om te registreren, mits het voorleggen van een attest

Het standpunt van de Gezinsbond rond stil geboren kinderen kwam er in nauw overleg met de volgende deskundigen en organisaties:

De Gezinsbond werkte ook een (online) dossier uit rond sterrenkinderen (met boekentips, getuigenissen...): www.goedgezind.be/sterrenkindjes

Standpunt Gezinsbond stilgeboren kinderen

DOCX - 71 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be