Skip to Content

Gezinsbond wil meer ruimte in de wet voor alle ouders met stil geboren kinderen

De Gezinsbond vraagt bijkomende aanpassingen aan de wet rond stil geboren kinderen

Ondanks een paar recente wijzigingen in de wet rond stil geboren kinderen, vraagt de Gezinsbond bijkomende aanpassingen. Volgens de Gezinsbond bevat de wet nog altijd te veel voorwaarden en beperkingen. Zo ijvert de Gezinsbond voor de mogelijkheid tot registratie in het geboorteregister én het overlijdensregister, ongeacht de duur van de zwangerschap. Alle ouders van stil geboren kinderen zouden ook de kans moeten krijgen om de volledige naam van hun stil geboren kind te registreren, aldus de Gezinsbond. De aanpassingen zijn nodig zodat ouders meer ruimte krijgen om zelf aan te geven waar zij nood aan hebben bij het verlies van een stil geboren kind.

Geen termijnen op de registratie van een stil geboren kind

In België kan de registratie van een stil geboren kind pas sinds 1999. Vanaf dan voorzag de wet dat na een zwangerschapsduur van 180 dagen een akte van een levenloos geboren kind werd opgemaakt. Sinds april 2019 kan de registratie van een doodgeboren kind ook na 140 dagen zwangerschap op vraag van één van de ouders. De voornaam van deze kinderen kan voortaan geregistreerd worden. Kinderen die geboren zijn na 180 dagen zwangerschap moeten geregistreerd worden, en hun voornaam kan voortaan ook in het register. De Gezinsbond wil af van die grenzen. Rouw is immers niet te vatten in termijnen.

"Wie 140 dagen zwanger is geweest, mag aangifte doen. Een kind dat een dag vroeger geboren wordt, belandt in de vergeetput. De terughoudendheid van onze wetgever is voor een deel te verklaren vanuit de vrees voor een spanningsveld tussen het recht op abortus en de registratie van doodgeboren kinderen. Maar beiden kunnen perfect naast elkaar bestaan en zelfs overlappen. Zo is het perfect denkbaar dat een moeder zich door omstandigheden verplicht ziet om over te gaan tot abortus, maar toch enorm lijdt onder het verlies van haar kind. Waarom zou zij dan niet kunnen overgaan tot registratie? Het is niet omdat je akkoord bent gegaan met de ingreep, dat het geen verlies betekent", zegt Tanja Nuelant, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Registratie in het overlijdens- én geboorteregister

De ambtenaar van burgerlijke stand stelt de akte van levenloos geboren kinderen op en tekent het doodgeboren kind op in het overlijdensregister, maar niet in het geboorteregister. Dat doet bij de Gezinsbond de wenkbrauwen fronsen. De Gezinsbond vraagt ook de kans om de  voornaam te laten opnemen voor àlle stil geboren kinderen.

"Hoe kan je nu een overlijden officialiseren zonder dat je het leven erkent? Wij vragen daarom om de registratie van een doodgeboren kind te laten gebeuren in het overlijdensregister én in het geboorteregister. Voor kinderen vanaf 180 dagen zwangerschap kan de voornaam  voortaan worden opgenomen in het register. Waarom kan dit niet worden doorgetrokken naar alle kinderen? Net een familienaam geeft aan dat het kind behoort tot een familie, dat het deel uitmaakt van een gezin", vult Tanja Nuelant van de Gezinsbond verder aan.

Geboorte- en om­standigheidsverlof voor feitelijk samenwonende ouders

Ouders hebben het recht om 10 dagen afwezig te zijn op het werk bij de geboorte van een kind, dat is het zogenaamde geboorteverlof. In praktijk zorgt een gunstige interpretatie van de term 'geboorte' door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het RIZIV ervoor dat dit ook geldt bij aangifte van een dood­geboren kind na een zwangerschap van 180 dagen. Feitelijk samenwonende partners kunnen dat door een lacune in de wetgeving niet.

"Artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt dat samenwonende partners recht hebben op geboorteverlof als ze minstens drie jaar samenwonen met diegene met wie de afstamming vast staat en waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. Deze laatste voorwaarde maakt het onmogelijk voor hen om geboorteverlof op te nemen, aangezien een kind dat doodgeboren werd geen verblijfplaats heeft. Ook het opnemen van omstandigheidsverlof bij het overlijden van een kind is op dit moment niet mogelijk voor feitelijk samenwonende partners. Ook daar is een gelijkschakeling met andere ouders nodig", besluit Tanja Nuelant van de Gezinsbond.

Verre van Weg: tournee over rouw en liefde voor wie er niet meer is

Zangeres Mira is voor de Gezinsbond al sinds september op tournee met "Verre van Weg". Vanuit haar eigen ervaring met het verlies van haar dochtertje voor de geboorte, brengt ze liederen over rouw en liefde voor wie er niet meer is. Vooraf brengt ritueelbegeleider Caroline Meerschaert een montage over het verlies van een kindje rond de geboorte. De tournee vindt plaats in verschillende cultuurcentra in Vlaanderen en eindigt op wereldlichtjesdag op 8 december.

- Einde persbericht -

Praktische informatie

Ouders die vroeger een kindje verloren, hebben nog tot 31 maart 2020 de kans om te registreren, mits het voorleggen van een attest

Het standpunt van de Gezinsbond rond stil geboren kinderen kwam er in nauw overleg met de volgende deskundigen en organisaties:

De Gezinsbond werkte ook een (online) dossier uit rond sterrenkinderen (met boekentips, getuigenissen...): www.goedgezind.be/sterrenkindjes

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel