Skip to Content

Gezinsbond tevreden met extra middelen voor kwetsbare gezinnen, wel structurele aanpak rond kinderarmoede nodig

De Gezinsbond is tevreden dat Vlaanderen 15 miljoen extra investeert in het Groeipakket, wel verwacht de Gezinsbond nog meer maatregelen om kinderarmoede structureel aan te pakken

De Vlaamse Regering trekt 45 miljoen uit om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. De extra middelen worden gebruikt voor een Covid-19-toeslag voor kinderen, middelen voor lokale armoedebestrijding en een lokaal consumptiekrediet voor kwetsbare doelgroepen. De Gezinsbond vroeg vorige week al om het Vlaamse Groeipakket in te zetten als wapen in de strijd tegen armoede bij kwetsbare gezinnen tijdens deze coronaperiode en is dus tevreden dat Vlaanderen 15 miljoen extra investeert in het Groeipakket om 126.000 kinderen een eenmalige Covid-19 toeslag te geven. Wel verwacht de Gezinsbond nog meer maatregelen om kinderarmoede structureel aan te pakken.

“De Gezinsbond is tevreden dat Vlaanderen 15 miljoen extra investeert in het Groeipakket om 126.000 kinderen een eenmalige Covid-19 toeslag van 120 euro te geven, als het gezinsinkomen in de maanden maart tot en met juni minstens één maand gedaald is ten aanzien van januari of februari én zich onder de inkomensgrens van 2.213 euro bruto belastbaar bevindt. Ouders moeten deze extra toeslag zelf aanvragen bij hun uitbetaler. We verwachten wel nog meer maatregelen van de Vlaamse regering om kinderarmoede structureel aan te pakken, tijdens deze coronacrisis maar ook daarna”, zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel