Gezinsbond tevreden met extra middelen voor kwetsbare gezinnen, wel structurele aanpak rond kinderarmoede nodig

De Gezinsbond is tevreden dat Vlaanderen 15 miljoen extra investeert in het Groeipakket, wel verwacht de Gezinsbond nog meer maatregelen om kinderarmoede structureel aan te pakken

De Vlaamse Regering trekt 45 miljoen uit om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. De extra middelen worden gebruikt voor een Covid-19-toeslag voor kinderen, middelen voor lokale armoedebestrijding en een lokaal consumptiekrediet voor kwetsbare doelgroepen. De Gezinsbond vroeg vorige week al om het Vlaamse Groeipakket in te zetten als wapen in de strijd tegen armoede bij kwetsbare gezinnen tijdens deze coronaperiode en is dus tevreden dat Vlaanderen 15 miljoen extra investeert in het Groeipakket om 126.000 kinderen een eenmalige Covid-19 toeslag te geven. Wel verwacht de Gezinsbond nog meer maatregelen om kinderarmoede structureel aan te pakken.

“De Gezinsbond is tevreden dat Vlaanderen 15 miljoen extra investeert in het Groeipakket om 126.000 kinderen een eenmalige Covid-19 toeslag van 120 euro te geven, als het gezinsinkomen in de maanden maart tot en met juni minstens één maand gedaald is ten aanzien van januari of februari én zich onder de inkomensgrens van 2.213 euro bruto belastbaar bevindt. Ouders moeten deze extra toeslag zelf aanvragen bij hun uitbetaler. We verwachten wel nog meer maatregelen van de Vlaamse regering om kinderarmoede structureel aan te pakken, tijdens deze coronacrisis maar ook daarna”, zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen  van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van 12.500 vrijwilligers en 140 personeelsleden. 220.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel