Gezinsbond ontgoocheld over Europese beslissing rond work-life balance

Het oorspronkelijk voorstel van de Europese Commissie werd hard afgezwakt, en dat stemt de Gezinsbond negatief.

Gisteren hebben de Europese ministers van werkgelegenheid en sociale zaken een overeenstemming bereikt over een richtlijn omtrent de zogenaamde work-life balance. België hield een groot pleidooi voor de goedkeuring van de richtlijn. Het oorspronkelijk voorstel van de Europese Commissie werd hard afgezwakt, en dat stemt de Gezinsbond negatief. Een definitieve stemming in het Europees Parlement wordt in juli 2018 verwacht. Europese gezinnen kunnen dus nog steeds hopen dat deze richtlijn voor de Europese verkiezingen van 2019 wordt goedgekeurd.

In april 2017 al lanceerde de Europese Commissie een voorstel voor een betere combinatie van werk en gezin voor ouders en mantelzorgers. Het voorstel vraagt onder meer een betere vergoeding voor het ouderschapsverlof en de erkenning van het mantelzorgverlof.

"Het voltijds ouderschapsverlof wordt in België momenteel (maar) vergoed met een forfaitair bedrag van 818,56 euro bruto per maand. Door de vergoeding van het ouderschapsverlof op het niveau van de ziekte-uitkering te brengen, zoals de Commissie voorstelde, zou het ouderschapsverlof voor veel meer Europese gezinnen toegankelijk worden en zeker ook voor eenoudergezinnen. Bovendien zou een betere vergoeding de zorgkloof tussen vaders en moeders helpen dichten, want het ouderschapsverlof is op dit moment nog steeds vooral een vrouwenzaak", zegt Annemie Drieskens van de Gezinsbond.

Enkel overeenstemming over afgezwakte tekst

De overeenstemming die gisteren werd bereikt, gebeurde op basis van een sterk afgezwakte tekst. Een definitieve stemming in het Europees Parlement wordt in juli 2018 verwacht. Daarna beginnen de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement. Europese gezinnen kunnen dus nog steeds hopen dat deze richtlijn voor de Europese verkiezingen van 2019 wordt goedgekeurd.

"Het niveau van de normen in het standpunt van de Raad is buitengewoon laag en men zou kunnen concluderen dat de lidstaten het alleen eens zijn geworden over een tekst waarin de verplichtingen voor de eigen nationale wetgeving zo beperkt mogelijk werden gehouden, in plaats van samen te werken naar een progressief Europees kader. Maar de overeenstemming is wel een belangrijke stap in de richting van de realisatie van het ambitieuze voorstel van de Europese commissarissen Thyssen en Jourova", besluit Annemie Drieskens van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Anne-Mie Drieskens Voorzitter stuurgroep Europa voor de Gezinsbond
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Anne-Mie Drieskens Voorzitter stuurgroep Europa voor de Gezinsbond
Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land. We verdedigen de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen. En ongeacht de samenstelling van de gezinnen. Het belang van de kinderen staat altijd voorop.

We zijn er voor kleine en grote gezinnen, jonge en oude gezinnen, tweeouder- en eenoudergezinnen, traditionele en nieuw samengestelde gezinnen, voor ouders en grootouders, voor pleeg- of adoptieouders en mantelzorgers...

We staan gezinnen bij met raad en advies op maat. Met activiteiten die gezinnen bij elkaar brengen. Met voordelen en kortingen. En we voeren voor en achter de schermen elke dag weer strijd voor een gezins- en kindvriendelijke samenleving.

We kunnen daarvoor rekenen op de steun van 13.000 vrijwilligers en 200 personeelsleden. 240.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel