Skip to Content

Gezinsbond ontgoocheld over Europese beslissing rond work-life balance

Het oorspronkelijk voorstel van de Europese Commissie werd hard afgezwakt, en dat stemt de Gezinsbond negatief.

Gisteren hebben de Europese ministers van werkgelegenheid en sociale zaken een overeenstemming bereikt over een richtlijn omtrent de zogenaamde work-life balance. België hield een groot pleidooi voor de goedkeuring van de richtlijn. Het oorspronkelijk voorstel van de Europese Commissie werd hard afgezwakt, en dat stemt de Gezinsbond negatief. Een definitieve stemming in het Europees Parlement wordt in juli 2018 verwacht. Europese gezinnen kunnen dus nog steeds hopen dat deze richtlijn voor de Europese verkiezingen van 2019 wordt goedgekeurd.

In april 2017 al lanceerde de Europese Commissie een voorstel voor een betere combinatie van werk en gezin voor ouders en mantelzorgers. Het voorstel vraagt onder meer een betere vergoeding voor het ouderschapsverlof en de erkenning van het mantelzorgverlof.

"Het voltijds ouderschapsverlof wordt in België momenteel (maar) vergoed met een forfaitair bedrag van 818,56 euro bruto per maand. Door de vergoeding van het ouderschapsverlof op het niveau van de ziekte-uitkering te brengen, zoals de Commissie voorstelde, zou het ouderschapsverlof voor veel meer Europese gezinnen toegankelijk worden en zeker ook voor eenoudergezinnen. Bovendien zou een betere vergoeding de zorgkloof tussen vaders en moeders helpen dichten, want het ouderschapsverlof is op dit moment nog steeds vooral een vrouwenzaak", zegt Annemie Drieskens van de Gezinsbond.

Enkel overeenstemming over afgezwakte tekst

De overeenstemming die gisteren werd bereikt, gebeurde op basis van een sterk afgezwakte tekst. Een definitieve stemming in het Europees Parlement wordt in juli 2018 verwacht. Daarna beginnen de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement. Europese gezinnen kunnen dus nog steeds hopen dat deze richtlijn voor de Europese verkiezingen van 2019 wordt goedgekeurd.

"Het niveau van de normen in het standpunt van de Raad is buitengewoon laag en men zou kunnen concluderen dat de lidstaten het alleen eens zijn geworden over een tekst waarin de verplichtingen voor de eigen nationale wetgeving zo beperkt mogelijk werden gehouden, in plaats van samen te werken naar een progressief Europees kader. Maar de overeenstemming is wel een belangrijke stap in de richting van de realisatie van het ambitieuze voorstel van de Europese commissarissen Thyssen en Jourova", besluit Annemie Drieskens van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Anne-Mie Drieskens Voorzitter stuurgroep Europa voor de Gezinsbond
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Anne-Mie Drieskens Voorzitter stuurgroep Europa voor de Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel