Skip to Content

Opinie: Kiest Europa voor een ambitieus gezinsvriendelijk beleid voor álle Europeanen?

Verschenen op Knack.be op 21 juni 2018

De eerste concrete uitwerking van de Europese Pijler voor Sociale Rechten lijkt op een volledige mislukking uit te draaien. Vandaag bespreken de Europese ministers van werkgelegenheid en sociale zaken een nieuw wetgevend kader om onder meer het  ouderschapsverlof te verbeteren en een vaderschapsverlof  én mantelzorgverlof in te voeren. In tegenstelling tot het Europees Parlement zwakken de lidstaten het voorstel van de Europese Commissie erg af. De eerste stap richting een 'sociaal triple A' Europa, dreigt op die manier getorpedeerd te worden door de meerderheid van de lidstaten binnen de Raad. Dat is een grote gemiste kans om de 'zorgkloof' tussen vaders en moeders te verkleinen en de nood aan mantelzorgverlof te erkennen.

In april 2017 lanceerde de Europese Commissie een voorstel voor een betere combinatie van werk en gezin voor ouders en mantelzorgers. De Gezinsbond is een sterke voorstander van het voorstel dat nu op tafel ligt. Op de meeste punten is het een goede stap in de richting van een betere Work Life Balance voor gezinnen. Ook in ons land zou de invoering van de richtlijn zoals voorgesteld door de Commissie een grote stap vooruit betekenen.

Betere vergoeding ouderschapsverlof 

België kan in Europa een voortrekkersrol spelen, aangezien de meeste elementen in het voorstel van de richtlijn al in voege zijn in ons land. Wij hebben al de niet-overdraagbaarheid van het ouderschapsverlof, de mogelijkheid om het verlof te nemen tot het kind 12 jaar is, de flexibiliteit in de opnamemogelijkheden van het ouderschapsverlof en het geboorteverlof. Stuk voor stuk hebben zij hun nut bewezen en zijn ze cruciaal voor gezinnen om gezin en arbeid beter op elkaar af te stemmen.

"De geringe vergoeding voor het ouderschapsverlof is echter een groot pijnpunt. Een betere vergoeding zou ervoor zorgen dat het ouderschapsverlof echt een recht wordt van alle Europeanen en niet enkel voorbehouden blijft voor diegenen die het zich financieel kunnen veroorloven."

Zorgkloof dichten

Het voltijds ouderschapsverlof wordt in België momenteel (maar) vergoed met een forfaitair bedrag van 818,56 euro bruto per maand. Door de vergoeding van het ouderschapsverlof op het niveau van de ziekte-uitkering te brengen, zoals de Commissie voorstelt, zou het ouderschapsverlof voor veel meer gezinnen toegankelijk worden en zeker ook voor eenoudergezinnen. De 'Baromètre des parents 2017' van de Ligue des Familles heeft aangetoond dat 24% van de ouders geen ouderschapsverlof opneemt omwille van de lage vergoeding. Het ouderschapsverlof blijft daardoor nog steeds vooral een vrouwenzaak. Volgens de cijfers van de RVA is 70% van alle personen die ouderschapsverlof opnemen een vrouw.

"Een betere vergoeding zal die verdeling ongetwijfeld evenwichtiger maken en de zogenaamde "zorgkloof " tussen vaders en moeders helpen dichten. Het is namelijk de hoogste tijd dat naast vrouwen ook mannen hun aandeel van de zorg in het gezin opnemen."

Enkele dagen mantelzorgverlof

Naast een betere vergoeding voor het ouderschapsverlof, zou de invoering van het mantelzorgverlof een betekenisvolle verbetering zijn. Ook in België, waar er al wat langdurige verlofmogelijkheden zijn voor zorg, is het voor mantelzorgers belangrijk om beroep te kunnen doen op 5 dagen zorgverlof per jaar voor opdrachten die te maken hebben met mantelzorg, ook als er geen crisissituatie in het spel is. Mensen met een zorgbehoefte zijn immers vaak ziek, kunnen een opstoot van hun ziekte krijgen, moeten plots worden opgenomen of de professionele ondersteuning kan plots wegvallen.

"Door 5 dagen verlof om dwingende redenen te betalen en de motieven daarvan uit te breiden naar geplande mantelzorgtaken, zouden de lidstaten en ook België aan deze verzuchting van mantelzorgers tegemoet kunnen  komen."

Manu Keirse
Gezinspolitiek secretaris Gezinsbond

Annemie Drieskens
Voorzitter stuurgroep Europa voor de Gezinsbond

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel