Skip to Content

Gezinsbond en Ligue des Familles vragen speciaal verlofstelsel voor gezinnen met jonge kinderen

Gezinsbond en Ligue des Familles krijgen verontrustende signalen van ouders over de combinatie thuiswerk en de zorg voor jonge kinderen

Veel ouders met jonge kinderen hebben het op dit moment bijzonder moeilijk om (thuis)werk te combineren met de zorg voor hun kinderen. Dat blijkt uit de vele signalen die de Gezinsbond en Ligue des Familles ontvangen van bezorgde ouders. Beide gezinsorganisaties vragen daarom een oplossing in de vorm van een tijdelijk (ook deeltijds op te nemen) verlofstelsel voor ouders met kinderen onder de 12 jaar of kinderen met een bijzondere zorgbehoefte. De vraag voor deze speciale regeling is vorige vrijdag ook al gesteld aan Federaal minister van Werk minister Muylle. Voorlopig kregen de gezinsorganisaties nog geen feedback.

Ouders met jonge kinderen doen hun uiterste best om in de huidige omstandigheden zo goed mogelijk (van thuis uit) te werken in combinatie met de zorg voor hun kinderen, maar zullen volgens de Gezinsbond en Ligue des Familles de huidige omstandigheden niet lang volhouden. Beide gezinsorganisaties krijgen alsmaar meer verhalen van gezinnen die het moeilijk hebben. 

"We krijgen verontrustende signalen van ouders over de combinatie van thuiswerk met de zorg voor jonge kinderen. Zonder kunst- en vliegwerk is het haast onmogelijk om dezelfde productiviteit te behalen als op een normale werkdag zoals we die kenden vóór de coronacrisis. Sommige ouders korten hun nachtrust in, hebben geen tijd meer voor noodzakelijke huishoudelijke taken of enige vorm van ontspanning. Dit kunnen zij niet lang volhouden. De meeste werkgevers zijn vaak nog begripvol en flexibel, maar ouders voelen zich toch schuldig als ze niet aan alle verwachtingen kunnen beantwoorden", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Ouders aan het woord: "Water komt aan de lippen"

Elisabeth, mama van 2 kinderen, maakt zich zorgen over de manier waarop ze op dit moment het huishouden moet organiseren in combinatie met het (thuis)werk: "Mijn man werkt in de zorg en moet dus buitenshuis blijven werken. Ik werk van thuis uit. Wij hebben sinds de nieuwe richtlijnen geen recht op opvang, omdat ik kan thuiswerken. Ik moet dus rekenen op de goodwill van mijn werkgever, want voorlopig krijg ik bijna niets gedaan. We hebben een driejarige en een baby van 8 maanden. Die baby slaapt nog niet door, helaas. Voorlopig is mijn werkgever nog begripvol, maar zal dat zo blijven als de situatie nog wekenlang blijft aanhouden? Ik hoor in mijn omgeving genoeg andere ouders die niet kunnen rekenen op een sympathieke en flexibele werkgever. Hoe moeten zij dit bolwerken?"

Ook bij Sien, mama van 2 jonge kindjes, staat het water aan de lippen: "Ik moet nu een voltijdse job combineren met de zorg voor mijn jonge kinderen, een peuter en een kleuter. En dat betekent dat ik nog aan het werken ben op het moment dat de kinderen al in bed liggen. Nadien moet ik ook nog met mijn man de planning van de volgende dag bespreken. Dit kan ik wel even volhouden, maar 5 weken aan dit hels regime, ik krijg er warm en koud tegelijk van. Het water staat ons aan de lippen en de stress loopt soms hoog op. Mijn werkgever is gelukkig flexibel en ik kan op eender welk moment van de dag mijn werkuren uitvoeren, al vind ik dat een vergiftigd geschenk. Er is me al gesuggereerd om naar de huisdokter te bellen voor een ziektebriefje waardoor ik sociaal verlof kan opnemen om voor mijn kinderen te zorgen. Allemaal sympathiek, maar dit heeft zware repercussies op de rest van het jaar."

Gezinsbond en Ligue des Familles vragen speciaal verlofstelsel

De Gezinsbond en de Ligue des Familles willen daarom een oplossing in de vorm van een tijdelijk (eventueel deeltijds) verlofstelsel voor ouders met kinderen onder de 12 jaar of kinderen met een bijzondere zorgbehoefte. Dit verlofstelsel kan de vorm aannemen van een extra ouderschapsverlof of een specifieke ziekte- of invaliditeitsuitkering, voldoende vergoed, en met opbouw van vakantiedagen voor volgend jaar.

"Jonge ouders hebben immers hun bestaande verlof nodig voor opvang bij ziekte, sluiting crèche en schoolvakanties en hebben zelden recht op anciënniteitsdagen of ADV-dagen. Tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden is er nood aan extra mogelijkheden voor gezinnen", besluit Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

- einde persbericht -

Eind vorige week verstuurde de Gezinsbond ook al een persbericht omtrent de bezorgde signalen van ouders over het schoolwerk van hun kinderen. De Gezinsbond roept op om de druk op leerlingen, ouders én leerkrachten in de coronacrisis niet te hoog te leggen. 

Persbericht: Ouders klagen over (te) veel schoolopdrachten, ook met nieuwe leerstof

Contacteer ons
Christophe Cocu Algemeen directeur, Ligue des Familles
Christophe Cocu Algemeen directeur, Ligue des Familles
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel