Skip to Content

Gezinnen bewegen meer nu ze thuis zitten

Gezinssport Vlaanderen, de sportdienst van de Gezinsbond, verwelkomt sinds de semi-lockdown meer dan 500 nieuwe gezinnen op hun beweegplatform 'Familie Fit'

Sinds het ingaan van de coronamaatregelen wordt er meer bewogen in gezinsverband. Dat merkt Gezinssport Vlaanderen, sportdienst van de Gezinsbond, aan de deelnamecijfers op het online beweegplatform ‘Familie Fit’. Sinds de semi-lockdown zijn het aantal registraties gestegen met meer dan 500, naar 1.561 aangemelde gezinnen begin mei. Dat is een stijging van meer dan 50%. Gezinssport Vlaanderen ontving al meer dan 140 inzendingen van gezinnen die, vanuit hun ‘kot’, de voorbije weken deelnamen aan één van de actieve gezinsuitdagingen. (foto: Kristof Ghyselinck)

Kaap van 1.500 gezinnen bereikt

Nu de activiteiten in de (gezins)sportclubs stil liggen, is het zoeken naar duurzame alternatieven om voldoende te blijven bewegen. Gezinssport Vlaanderen wil met het Familie Fit-platform een online alternatief bieden voor gezinnen met kinderen, die nu de sportclubactiviteiten moeten missen. Op www.familiefit.be vinden gezinnen beweegtips en sportieve uitdagingen waar ze thuis mee aan de slag kunnen. Sinds het ingaan van de corona-maatregelen kent het online Familie Fit-platform een groot succes.

"Nu we in ons kot moeten blijven, zien we een grote toename in aantal registraties. Op enkele weken tijd hebben zich meer dan 500 extra gezinnen geregistreerd op het Familie Fit-platform. Onze Familie Fit community telt momenteel 1.561 Familie Fit-gezinnen. Er beweegt duidelijk iets; gezinnen zoeken naar tips om meer samen, in gezinsverband, te sporten en te bewegen.

Bovendien bevestigt ook het onderzoek van de Gezinsbond i.s.m. Indiville dat deze corona-tijden een positieve invloed hebben op het beweeggedrag van gezinnen. Uit dit onderzoek blijkt dat één op de drie kinderen meer beweegt sinds de corona-maatregelen", zegt Liesbeth Uyttersprot, projectverantwoordelijke bij Gezinssport Vlaanderen.

Elke maand nieuwe gezinsuitdagingen

Op het platform vinden gezinnen elke maand een 6-tal nieuwe ludieke gezinsuitdagingen. Deze maand staan o.a. de ‘Tik Tok-challenge’, de ‘Ontdek de natuur-challenge’ en de ‘Stoepkrijtchallenge’ in de kijker. Aan alle uitdagingen kan je perfect vanuit je kot deelnemen. Gezinssport Vlaanderen ontving de voorbije weken al meer dan 140 inzendingen van gezinnen die hebben deelgenomen aan één van deze uitdagingen.

“We merken een sterke toename van aantal ‘geclaimde’ uitdagingen en inzendingen sinds de ‘coronantaine’.  Je merkt dat gezinnen op zoek gaan naar ideeën en inspiratie om samen dingen te doen, actief te blijven en te bewegen. We krijgen nu wekelijks tal van foto’s en filmpjes doorgestuurd van enthousiaste gezinnen die aan de slag zijn gegaan met Familie Fit”, zegt Liesbeth Uyttersprot

Het Familie Fit lied

Om alle gezinnen een hart onder de riem te steken tijdens deze coronacrisis werkte Gezinssport Vlaanderen samen met singer-songwriter Pieter Schrevens (bekend van o.a. Café Corsari en de populaire muziekband MIRRANDA), aan een opgewekt Familie Fit lied dat gezinnen aanzet om samen te dansen en te bewegen. Het nummer kan je beluisteren op het Youtube-kanaal van Gezinssport Vlaanderen.

“Met het Familie Fit Lied dagen we gezinnen uit om samen te dansen, zingen, bewegen en springen, om samen plezier te maken en van en met elkaar te genieten. Een positieve noot en warme boodschap om, zeker nu, samen met je gezin voldoende te bewegen. We koppelden er zelfs een gezinsuitdaging aan. Gezinnen kunnen hun dansfilmpjes insturen en maken kans op een sportief spelenpakket. Van alle inzendingen maken we een feel good Familie Fit clip”, besluit Liesbeth Uyttersprot.

Contacteer ons
Liesbeth Uyttersprot Perscontact, Gezinssport Vlaanderen
Liesbeth Uyttersprot Perscontact, Gezinssport Vlaanderen
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel