Skip to Content

Coronavirus heeft grote impact op gezinsleven

Resultaten enquête Gezinsbond, Indiville en Bpact: zo beleven gezinnen de coronacrisis

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben een grote impact op het gezinsleven. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond in samenwerking met onderzoeksexperts Indiville en Bpact bij gezinnen in Vlaanderen (afgenomen tussen 26 maart en 31 maart). 2.355 mensen vulden de enquête in. Zo blijkt uit de bevraging: ouders hebben het heel lastig om werk en gezin te combineren, het schoolwerk baart ouders heel wat kopzorgen, de hobby’s staan helemaal on hold en de opvang door de grootouders is bijna helemaal weggevallen. Veel gezinnen maken zich ook zorgen over de gezondheid van hun familie en hebben angst om zelf ziek te worden of anderen te besmetten. Gezinnen die het om allerlei redenen moeilijk hadden voor de coronacrisis, hebben het nu extra zwaar.

 Thuiswerken: lastige combinatie voor veel ouders

Veel ouders hebben het lastig om werk en gezin te combineren in de coronacrisis. Terwijl thuiswerken in gewone tijden de combinatie van werk en gezin kan verlichten, is dat vandaag vaak niet het geval.

“Wie thuiswerkt en kinderen heeft moet ook zorgen voor die kinderen: spelen, eten geven, structuur bieden, begeleiden bij huiswerk, hen motiveren om uit bed te komen, troosten als ze het moeilijk hebben… Een heel andere realiteit dan thuiswerken wanneer de kinderen naar de opvang of naar school zijn. Zeker met kleine kinderen in huis of kinderen die extra zorg nodig hebben, is dat moeilijk.”, zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Ook het schoolwerk geeft heel wat ouders kopzorgen. Velen maken zich zorgen over leerachterstand en examens, en heel wat kinderen hebben thuis geen optimale leeromgeving.

Grote groep kinderen speelt meer buiten dan voor de crisis

Een grote groep van de respondenten brengt ook meer tijd voor het scherm door dan tijdens de coronacrisis: 66% van de ouders zeggen dat hun kinderen meer tv kijken; 39% van de kinderen speelt meer computergames en 34% is meer bezig met de smartphone. Gamen en gsm’en gebeurt vooral door oudere kinderen.

“Het is wel verrassend is dat een grote groep kinderen meer buiten speelt dan voor de crisis, en dat één op drie meer beweegt. Het mooie weer van de weken voor de bevraging zal daar zeker voor iets tussen zitten. Jongere kinderen spelen vermoedelijk meer in de tuin of in een park. Oudere kinderen en studenten gaan joggen, fietsen of wandelen met een vriend of met hun lief omdat het de enige toegelaten vorm van fysiek contact is”, vult Elke Valgaeren verder aan.

Over de inzet van de kinderen voor school zijn de resultaten verdeeld: een derde doet meer, een derde doet even veel en een derde doet minder dan voor de coronacrisis.

Hobby’s staan grotendeels on hold

Hobby’s spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Voor ouders is het vaak een hele klus om het vervoer naar de hobby’s te regelen. Dat valt nu allemaal weg. Net zoals de scholen zijn ook de sportclubs, muziekscholen en academies gesloten.

“We vroegen ons af in hoeverre kinderen die hobby’s thuis verderzetten, al dan niet met begeleiding van hun club. Uit de resultaten blijkt dat ze voor de meerderheid van de kinderen stilliggen of op een laag pitje doorgaan. Slechts 4% van de ouders zegt dat (één van) hun kinderen nog intensief met hun hobby bezig zijn. Zij blijven bijvoorbeeld dagelijks hun muziekinstrument oefenen of krijgen online opdrachten van hun coach”, aldus Elke Valgaeren.

Grootouders doen geen opvang meer

Uit eerdere grootouderonderzoeken van de Gezinsbond blijkt dat grootouders een belangrijke rol spelen in het leven van hun kleinkinderen. Ze ondersteunen jonge ouders bij de combinatie van werk en gezin, ze organiseren familiefeesten en brengen zo de generaties samen rond de tafel, ze zijn een luisterend oor voor hun tienerkleinkinderen…

“Door de coronacrisis valt hun rol in de opvang grotendeels weg. Familiefeesten kunnen niet meer doorgaan, contact houden moet op een andere manier. Twee derde van de ouders zegt dat hun kinderen sinds de lock-down contact gehad hebben met hun grootouders. Hoe jonger de respondenten, hoe vaker er contact is met de grootouders. Contact op afstand tussen grootouders en kleinkinderen verloopt via sociale media en ook de telefoon. Opvallend is dat er bij 40% nog contacten in levende lijve plaats vonden, maar dan wel met de nodige afstand. In de leeftijdsgroep 25-34 jaar heeft 17% nog in levende lijve contact gehad. Vermoedelijk gaat het hier om jonge grootouders die mogelijk nog opvang voorzien van hun kleinkinderen”, zegt Elke Valgaeren.

Bezorgd over de gezondheid van de familie

Veel respondenten maken zich zorgen over de gezondheid van hun familie (zeker over de grootouders) en er is ook angst om zelf ziek te worden of om anderen te besmetten. Ook de onzekerheid over de impact van de crisis en de duur van de maatregelen valt veel gezinnen zwaar.

“Er is onzekerheid over werk en over school, maar ook over het gezinsinkomen. Hier en daar lezen we over spanningen in het gezin. We zien ook dat gezinnen die het om allerlei redenen voor de coronacrisis reeds moeilijk hadden, het nu extra zwaar hebben”, besluit Elke Valgaeren.

- Einde persbericht -

Over de enquête

In totaal hebben 2.355 mensen de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde respondent is vrouw (87%), hoger geschoold (80%) en heeft thuiswonende kinderen (88%). Ongeveer de helft van de gezinnen met kinderen heeft 2 kinderen, 20% heeft 1 kind, 24% heeft 3 kinderen en 7% heeft meer kinderen. In bijna alle gezinnen met thuiswonende kinderen zijn er nog grootouders in leven. De meerderheid van de respondenten werken als bediende (41%) of als ambtenaar (34%); 7% is zelfstandige en 4% is arbeider.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel