Coronavirus heeft grote impact op gezinsleven

Resultaten enquête Gezinsbond, Indiville en Bpact: zo beleven gezinnen de coronacrisis

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben een grote impact op het gezinsleven. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond in samenwerking met onderzoeksexperts Indiville en Bpact bij gezinnen in Vlaanderen (afgenomen tussen 26 maart en 31 maart). 2.355 mensen vulden de enquête in. Zo blijkt uit de bevraging: ouders hebben het heel lastig om werk en gezin te combineren, het schoolwerk baart ouders heel wat kopzorgen, de hobby’s staan helemaal on hold en de opvang door de grootouders is bijna helemaal weggevallen. Veel gezinnen maken zich ook zorgen over de gezondheid van hun familie en hebben angst om zelf ziek te worden of anderen te besmetten. Gezinnen die het om allerlei redenen moeilijk hadden voor de coronacrisis, hebben het nu extra zwaar.

 Thuiswerken: lastige combinatie voor veel ouders

Veel ouders hebben het lastig om werk en gezin te combineren in de coronacrisis. Terwijl thuiswerken in gewone tijden de combinatie van werk en gezin kan verlichten, is dat vandaag vaak niet het geval.

“Wie thuiswerkt en kinderen heeft moet ook zorgen voor die kinderen: spelen, eten geven, structuur bieden, begeleiden bij huiswerk, hen motiveren om uit bed te komen, troosten als ze het moeilijk hebben… Een heel andere realiteit dan thuiswerken wanneer de kinderen naar de opvang of naar school zijn. Zeker met kleine kinderen in huis of kinderen die extra zorg nodig hebben, is dat moeilijk.”, zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Ook het schoolwerk geeft heel wat ouders kopzorgen. Velen maken zich zorgen over leerachterstand en examens, en heel wat kinderen hebben thuis geen optimale leeromgeving.

Grote groep kinderen speelt meer buiten dan voor de crisis

Een grote groep van de respondenten brengt ook meer tijd voor het scherm door dan tijdens de coronacrisis: 66% van de ouders zeggen dat hun kinderen meer tv kijken; 39% van de kinderen speelt meer computergames en 34% is meer bezig met de smartphone. Gamen en gsm’en gebeurt vooral door oudere kinderen.

“Het is wel verrassend is dat een grote groep kinderen meer buiten speelt dan voor de crisis, en dat één op drie meer beweegt. Het mooie weer van de weken voor de bevraging zal daar zeker voor iets tussen zitten. Jongere kinderen spelen vermoedelijk meer in de tuin of in een park. Oudere kinderen en studenten gaan joggen, fietsen of wandelen met een vriend of met hun lief omdat het de enige toegelaten vorm van fysiek contact is”, vult Elke Valgaeren verder aan.

Over de inzet van de kinderen voor school zijn de resultaten verdeeld: een derde doet meer, een derde doet even veel en een derde doet minder dan voor de coronacrisis.

Hobby’s staan grotendeels on hold

Hobby’s spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Voor ouders is het vaak een hele klus om het vervoer naar de hobby’s te regelen. Dat valt nu allemaal weg. Net zoals de scholen zijn ook de sportclubs, muziekscholen en academies gesloten.

“We vroegen ons af in hoeverre kinderen die hobby’s thuis verderzetten, al dan niet met begeleiding van hun club. Uit de resultaten blijkt dat ze voor de meerderheid van de kinderen stilliggen of op een laag pitje doorgaan. Slechts 4% van de ouders zegt dat (één van) hun kinderen nog intensief met hun hobby bezig zijn. Zij blijven bijvoorbeeld dagelijks hun muziekinstrument oefenen of krijgen online opdrachten van hun coach”, aldus Elke Valgaeren.

Grootouders doen geen opvang meer

Uit eerdere grootouderonderzoeken van de Gezinsbond blijkt dat grootouders een belangrijke rol spelen in het leven van hun kleinkinderen. Ze ondersteunen jonge ouders bij de combinatie van werk en gezin, ze organiseren familiefeesten en brengen zo de generaties samen rond de tafel, ze zijn een luisterend oor voor hun tienerkleinkinderen…

“Door de coronacrisis valt hun rol in de opvang grotendeels weg. Familiefeesten kunnen niet meer doorgaan, contact houden moet op een andere manier. Twee derde van de ouders zegt dat hun kinderen sinds de lock-down contact gehad hebben met hun grootouders. Hoe jonger de respondenten, hoe vaker er contact is met de grootouders. Contact op afstand tussen grootouders en kleinkinderen verloopt via sociale media en ook de telefoon. Opvallend is dat er bij 40% nog contacten in levende lijve plaats vonden, maar dan wel met de nodige afstand. In de leeftijdsgroep 25-34 jaar heeft 17% nog in levende lijve contact gehad. Vermoedelijk gaat het hier om jonge grootouders die mogelijk nog opvang voorzien van hun kleinkinderen”, zegt Elke Valgaeren.

Bezorgd over de gezondheid van de familie

Veel respondenten maken zich zorgen over de gezondheid van hun familie (zeker over de grootouders) en er is ook angst om zelf ziek te worden of om anderen te besmetten. Ook de onzekerheid over de impact van de crisis en de duur van de maatregelen valt veel gezinnen zwaar.

“Er is onzekerheid over werk en over school, maar ook over het gezinsinkomen. Hier en daar lezen we over spanningen in het gezin. We zien ook dat gezinnen die het om allerlei redenen voor de coronacrisis reeds moeilijk hadden, het nu extra zwaar hebben”, besluit Elke Valgaeren.

- Einde persbericht -

Over de enquête

In totaal hebben 2.355 mensen de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde respondent is vrouw (87%), hoger geschoold (80%) en heeft thuiswonende kinderen (88%). Ongeveer de helft van de gezinnen met kinderen heeft 2 kinderen, 20% heeft 1 kind, 24% heeft 3 kinderen en 7% heeft meer kinderen. In bijna alle gezinnen met thuiswonende kinderen zijn er nog grootouders in leven. De meerderheid van de respondenten werken als bediende (41%) of als ambtenaar (34%); 7% is zelfstandige en 4% is arbeider.

Resultaten bevraging

PDF - 3.5 Mb
Elke Valgaeren

Elke Valgaeren

Dienstchef studiedienst, Gezinsbond

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be