Exitstrategie: Gezinsbond vraagt beter evenwicht tussen gezondheid, economie en sociale relaties

Gezinsbond vraagt de nationale veiligheidsraad om rekening te houden met beter evenwicht tussen tussen gezondheid, economie en sociale relaties bij de beslissingen die ze nemen

Als de Nationale Veiligheidsraad terug samenkomt, vraagt de Gezinsbond dat die een beter evenwicht brengt tussen gezondheid, economie en sociale relaties. Vorige week schreef algemeen directeur Jeroen Sleurs nog een opiniestuk over die problematiek. De Gezinsbond vraagt een een beter evenwicht tussen gezondheid, economie en het sociale leven en doet zelf voorstellen voor alternatieve vormen van opvang.

“Draagvlak neemt af omdat gezinnen geen perspectief hebben”

“De exitstrategie die op vrijdag 24 april werd aangekondigd bevat een geleidelijke versoepeling van de lockdownmaatregelen. Als we te snel gaan, is het risico groot op een heropflakkering van het virus. De versoepelingen die werden aangekondigd, zijn echter eenzijdig. Er was geen enkele aandacht voor heel de familiale context die voor gezinnen zo belangrijk is. Doordat er weinig of geen perspectief werd gegeven op dat laatste vlak, dreigt het draagvlak bij de bevolking voor de noodzakelijke maatregelen af te nemen, zoals ook blijkt uit de laatste cijfers, en dat is gevaarlijk. Een strategie die aandacht heeft voor alle levensdomeinen biedt meer stabiliteit dan wanneer dat evenwicht er niet is”, vult Jeroen Sleurs verder aan.

“Skypesessies kunnen warme familiemomenten niet vervangen”

“De coronacrisis heeft een zware impact op ons werk- en gezinsleven. Niet alleen is de combinatie van werk en gezin voor veel gezinnen problematisch, ook de familiale contacten zijn vervangen door contacten vanop afstand. Familiale relaties zijn voor de meeste gezinnen heel belangrijk. Het is niet alleen de praktische ondersteuning door grootouders die weggevallen is of in de omgekeerde richting de mantelzorg ten aanzien van oudere grootouders (of ze nu in een woonzorgcentrum verblijven of nog in hun eigen woning wonen). Ook de warme relaties die er in veel families tussen grootouders, kinderen en kleinkinderen, tussen broers en zussen, tussen de kleinkinderen onderling in meerdere of mindere mate zijn: het schouderklopje op moeilijke momenten, de raad en daad bij de opvoeding van de kinderen, de familiefeesten… Geen enkele skypesessie of zwaaien aan het raam (als je het geluk hebt om dicht bij elkaar te wonen) kan dat vervangen”, zegt Jeroen Sleurs van de Gezinsbond.

“Geleidelijk weer sociale contacten toelaten”

“Ook de exitstrategie voor sociale contacten moet uiteraard geleidelijk gebeuren en met respect voor wat vanuit gezondheidsperspectief mogelijk is. We pleiten er niet voor om in mei communiefeesten of familiefeestjes toe te laten. Familiebezoek kan ook gefaseerd terug toegelaten worden: in eerste instantie door (op bepaalde, misschien zelfs afwisselende dagen) verplaatsingen over langere afstand toe te staan om samen te bewegen in openlucht. En daarna, op een redelijke termijn, zouden ook beperkte privé-bijeenkomsten thuis haalbaar moeten zijn. Zoals in verschillende andere landen. Contacten tussen kleuters en kinderen die niet naar school gaan, moeten zeker ook weer mogelijk gemaakt worden. Kinderen missen hun vriendjes en ze minstens samen laten spelen, zou hen toch al een beetje perspectief kunnen bieden”, aldus Jeroen Sleurs.

De Gezinsbond vraagt daarom een bijsturing van de exitstrategie met een beter evenwicht tussen de verschillende domeinen van ons leven: naast de gezondheid en de economie moet er voldoende aandacht gaan naar het sociale leven.

“Een exitstrategie moet aandacht hebben voor alle domeinen waar de lockdown een zware impact op heeft: zowel de economie, het onderwijs, de kinderopvang, de woonzorgcentra… en ook de familiale contacten”, besluit Jeroen Sleurs.

Advies aan de Gees

De Gezinsbond kreeg de kans om een advies te geven aan de GEES, de groep experten die de exitstrategie uitwerkt. We maakten hen duidelijk dat we nooit meer noodkreten van ouders kregen dan in deze coronacrisis. Steeds meer gezinnen belanden in een kwetsbare situatie. We delen de zorgen van armoede-organisaties over de precaire situatie van kansengroepen, maar ook de onhoudbare combinatie van werk-opvang-preteaching legt een enorme druk op ouders. Die stress weerspiegelt zich op kinderen en hypothekeert hun leer- en ontwikkelingskansen.

Om de combinatieproblemen enigszins te verlichten ijverde de Gezinsbond voor een haalbare preteaching en voor een coronaverlof voor ouders met kinderen onder de twaalf jaar of met een zware zorgbehoefte. De geleidelijke heropstart van de baby- en peuteropvang geeft jonge gezinnen stilaan wat meer ademruimte. Maar we stellen vast dat naast opvang- en onderwijsproblemen vooral de isolatie waarin ouders en vooral kinderen zich bevinden, heel zwaar begint te wegen op het sociaal en emotioneel welbevinden. Daarom vraagt de Gezinsbond naast enkele voorstellen tot opvangmogelijkheden ook aandacht voor meer kansen tot ontmoeting van ouders en speelkansen voor kinderen.

Lees hier de nota die we aan de GEES bezorgden

Nota aan de GEES - perspectief voor kinderen en jongeren

DOCX - 18 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be