Coronavirus: Gezinsbond neemt de nodige maatregelen (update 3/4)

Gezinsbond vraagt lokale afdelingen om tot en met eind mei geen nieuwe activiteiten te organiseren

Nu de coronamaatregelen zijn verlengd (tot en met 19 april), roept de Gezinsbond zijn vrijwilligers op om alle activiteiten tot en met eind mei uit te stellen of te annuleren. Wie inschreef voor een lokale activiteit van de Gezinsbond, kan met vragen terecht bij de lokale afdeling. Ook nieuwe aanvragen voor de kinderoppasdienst en de gezelschapsdienst van de Gezinsbond worden niet meer opgestart. Tenzij de strikt noodzakelijke. Om ouders in deze periode te ondersteunen, heeft de Gezinsbond een Facebook-community opgericht: "Goedgezinde tips". Die telt ondertussen bijna 1.000 leden. Ook op Goedgezind.be is er een uitgebreid coronadossier met veel relevante artikels, tips en tricks... Voor thuiswerkende ouders (met jonge kinderen) vraagt de Gezinsbond een speciaal verlofstelsel. Een petitie daarvoor haalde de kaap van de 10.000 handtekeningen.

Geen Gezinsbond-activiteiten tot en met 31 mei

"Als gezinsorganisatie is solidariteit één van onze basiswaarden. We willen onze talrijke vrijwilligers én deelnemers aan activiteiten niet onnodig in gevaar brengen. Daarom hebben we beslist om onze vrijwilligers op te roepen om alle activiteiten al zeker tot en met 31 mei uit te stellen. We houden de richtlijnen van de overheid nauwlettend in de gaten", zegt de Gezinsbond.

Kinderoppasdienst en gezelschapsdienst Gezinsbond: "Geen nieuwe afspraken of alleen de strikt noodzakelijke"

Rekening houdende met de nieuwe richtlijnen van de overheid, wil de Gezinsbond het gebruik van de kinderoppasdienst en de gezelschapsdienst sterk ontraden. Op die manier wil de Gezinsbond ook zijn steentje bijdragen om het aantal contacten tussen mensen zoveel mogelijk te beperken.

"Voor onze kinderoppasdienst vragen we gezinnen om geen nieuwe afspraken te maken via onze webtoepassing en we vragen onze oppassers om niet in te gaan op nieuwe vragen tot oppas. Voor onze gezelschapsdienst vragen we de coördinatoren om de oppasprestaties te beperken tot de strikt noodzakelijke. Daaronder verstaan we de prestaties bij zorgbehoevenden waar de aanwezigheid van een zorgbieder noodzakelijk is om verder zelfstandig thuis te kunnen blijven of een situatie waarbij de zorgbehoevende geen enkel alternatief heeft binnen de eigen familie of netwerk. Alle andere prestaties vragen we om tijdelijk stop te zetten, er worden ook geen nieuwe engagementen aangegaan", zegt de Gezinsbond.

Petitie voor verlofstelsel voor thuiswerkende ouders

De petitie van de Gezinsbond en Ligue des Familles heeft na 5 dagen de kaap van 14.000 handtekeningen gehaald. Met de petitie vragen de gezinsorganisaties een speciaal verlofstelsel voor thuiswerkende ouders met jonge kinderen (werknemers, ambtenaren, zelfstandigen…). Met de handtekeningen en de vele verontrustende signalen van thuiswerkende ouders hopen de Gezinsbond en Ligue des Familles dat er snel een concreet resultaat op tafel komt.

Nieuwe community "Goedgezinde tips"

Om ouders te ondersteunen tijdens deze coronacrisis, heeft de Gezinsbond een nieuwe Facebook-groep opgericht: "Goedgezinde tips". De Gezinsbond roept iedereen op om alle ervaringen en tips die andere ouders kunnen helpen, op de groep te delen.

"Onze (klein)kinderen, daar worden we goedgezind van. Al kunnen handige tips en weetjes daar wel een handje bij helpen. Zeker de komende tijd kunnen we elkaar steunen. Hoe combineer jij thuis werken én je kroost in het oog houden? Hoe zet jij je tiener aan het werk? Hoe houden jullie contact met oma en opa? Deel je beste, zotste, wildste tips en ervaringen in onze Facebook-groep 'Goedgezinde tips'. Zo overleven we samen én goedgezind de komende weken", aldus de Gezinsbond.

Ook op de website Goedgezind.be staat een uitgebreid dossier dat ouders een handje helpt om het gezinsleven in deze periode te organiseren.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be