Skip to Content
Ziek tijdens de zes weken vóór de bevalling? Brute pech!

Ziek tijdens de zes weken vóór de bevalling? Brute pech!

Gezinsbond en Vrouwenraad willen dat vrouwen zelf kunnen kiezen wanneer hun moederschapsrust begint.

Zwangere vrouwen die ziek worden tijdens de periode van 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum, hebben de pech dat die dagen automatisch omgezet worden in moederschapsrust en dus afgetrokken worden van de 15 weken waarop we in België recht hebben. Vrouwen die het geluk hebben te kunnen doorwerken tot 7 dagen vóór de geboorte, worden beloond. De pechvogels moeten met lede ogen toekijken hoe er aan hun postnataal verlof geknabbeld wordt. Dat kan gaan van enkele dagen tot de volle 6 weken!

Vanwaar deze kronkel? Waarom wordt ziekte tijdens de zes weken voorafgaand aan de geboorte als moederschapsrust beschouwd, terwijl het in de eerdere weken en maanden om gewone arbeidsongeschiktheid gaat? Het is ons een raadsel.

Komt daar nog bij dat de duur van de moederschapsrust in België (t.t.z. 15 weken) al onderaan de EU-rangschikking bengelt. Je baby na 9 weken uit handen moeten geven, kan onmogelijk bevorderlijk zijn voor een goede hechting tussen moeder en kind. We willen hier meteen de situatie van vrouwelijke zelfstandigen nog eens onder de aandacht brengen: zij hebben in totaal slechts 12 weken moederschapsrust. Een volledige hervorming is hier echt wel op zijn plaats.

Al in 2016 hebben 40.000 mensen de petitie, gelanceerd door Valérie Loreaux, ondertekend. Tot nu toe zonder gevolg. Daarom verzoeken wij, de Vrouwenraad en de Gezinsbond, bevoegd minister De Block om een wetswijziging door te voeren en zo aan alle vrouwen de kans te bieden om zelf het ogenblik te kiezen waarop hun moederschapsrust begint. Met andere woorden, wij vragen om de ziektedagen tijdens de periode van zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum niet langer bij de prenatale moederschapsrust onder te brengen.

Toekomstige moeders en hun baby’s zullen er wel bij varen.
 

“Wanneer je vrij vroeg voor je uitgerekende datum
moet plat liggen, verlies je heel veel moederschapsrust
na de bevalling. Dat is absurd. Alle moeders en
kindjes moeten dezelfde tijd na de geboorte krijgen
om ieder kind een zo goed en stabiel mogelijke start
te kunnen geven. Idem voor ziek zijn tijdens de
laatste weken vóór de uitgerekende datum. Dit wordt
ook afgetrokken en zou absoluut niet mogen.”

Getuigenis uit het onderzoek over geboorteverlof van de Gezinsbond van 2016

 

Contacteer ons
Manu Keirse Gezinspolitiek Secretaris, Gezinsbond
Manu Keirse Gezinspolitiek Secretaris, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel