YouTube Kids: Gezinsbond vraagt duidelijke criteria voor de reclame op de app

Gezinsbond is tevreden met de komst van YouTube Kids, maar vindt dat er strikte criteria moeten zijn omtrent de reclame op de app

Vandaag - op Safer Internet Day - heeft Google YouTube Kids gelanceerd. Het is een kindvriendelijke versie van het grote YouTube, met educatieve en ontspannende filmpjes en muziek. Gezinsbond is tevreden met de nieuwe app, maar benadrukt wel dat de reclame op de app aan strenge en correcte criteria moet voldoen.


"We zijn tevreden met de kindvriendelijke versie van het grote YouTube, maar ook wel een beetje bezorgd over de manier waarop zeer gericht reclame op kinderen kan worden afgevuurd. We zien wel dat de advertenties duidelijk gemarkeerd zullen worden, en dat is alvast een goeie stap. Want kinderen van die leeftijd zijn vatbaar voor verborgen reclame. Maar het systeem moet strikte criteria bevatten en het moet heel duidelijk zijn wat kan en mag binnen de kaders van onze wetgeving", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Veilig internet en de Gezinsbond

De Gezinsbond zet al jarenlang in op veiliger en beter internet. 'Veilig online', het vormingsaanbod van Gezinsbond en Child Focus, wil ouders versterken met interactieve vormingen over opvoeden in digitale tijden. Je kan kiezen uit thema's als sociale media, gamen, privacy, cyberpesten en online seksualiteit.

Op www.veiligonline.be kan je als ouder zelf de interactieve modules ontdekken en de vormingen in je buurt opzoeken. Organisaties kunnen er ook een vorming aanvragen. In 2018 werden meer dan 200 vormingen georganiseerd, waarvan 40 voor kwetsbare ouders.

Contacteer ons
Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land. We verdedigen de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen. En ongeacht de samenstelling van de gezinnen. Het belang van de kinderen staat altijd voorop.

We zijn er voor kleine en grote gezinnen, jonge en oude gezinnen, tweeouder- en eenoudergezinnen, traditionele en nieuw samengestelde gezinnen, voor ouders en grootouders, voor pleeg- of adoptieouders en mantelzorgers...

We staan gezinnen bij met raad en advies op maat. Met activiteiten die gezinnen bij elkaar brengen. Met voordelen en kortingen. En we voeren voor en achter de schermen elke dag weer strijd voor een gezins- en kindvriendelijke samenleving.

We kunnen daarvoor rekenen op de steun van 13.000 vrijwilligers en 200 personeelsleden. 240.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel