Skip to Content

Yongo: een uniek digitaal platform om te sparen voor en door kinderen

AG Insurance, de Gezinsbond en Ligue des Familles lanceren samen Yongo, een digitaal platform dat kinderen leert omgaan met geld en hen begeleidt en stimuleert om te sparen. Op Yongo vinden ouders niet alleen een schat aan tips en weetjes over dit thema, het innoverende van Yongo ligt vooral in het interactieve gedeelte. Daar kunnen ouders, familie en vrienden online meesparen om zowel de korte als de langetermijnprojecten van het kind te helpen realiseren.

Uit een studie die AG Insurance liet uitvoeren, blijkt alvast dat ouders het zeer belangrijk vinden om hun kinderen te leren sparen. Meer dan 4 ouders op 5 stimuleren hun kinderen hierin. Maar vaak weten ze niet hoe ze dit best aanpakken en ontbreekt het hen aan de juiste tools. Op die behoeften wil Yongo een digitaal antwoord bieden.

Zowel korte als langetermijnprojecten

Via Yongo kunnen kinderen, onder toezicht van hun ouders, hun dromen omzetten in kleine spaarprojecten op korte termijn, bv voor een fiets of een spelconsole. Tegelijkertijd kunnen ouders ook een spaarevenement aanmaken (naar aanleiding van bv een geboorte of communie) en op lange termijn spaarprojecten opstarten en beheren. “82% van de ondervraagde ouders spaart voor zijn kinderen, gemiddeld voor bijna 40 euro per maand per kind,” weet Benny De Wyngaert, directeur Levensverzekeringen bij AG Insurance. “De wil om hun kinderen financieel te ondersteunen is dus duidelijk aanwezig. Maar een digitaal spaarplatform om hen daarin te begeleiden, bestond nog niet. Met Yongo vullen we die leemte op.”

Ouders kunnen, naast het kind zelf, ook het hele familiale en vriendennetwerk rond het kind toegang geven tot de digitale spaartool. Zo kunnen de oma en opa, meter en peter en alle andere familieleden en vrienden op een veilige, snelle en eenvoudige manier mee sparen en hun bijdragen opvolgen. Bovendien kunnen die “sponsors” zélf ook de ouders uitnodigen om op Yongo een spaarproject op te starten.

Leren omgaan met geld

Yongo is echter veel meer dan een digitale spaartool. Het concept is immers zo opgebouwd dat het de ouders optimaal ondersteunt in de bewustmaking en financiële opvoeding van hun kind. “Alle specialisten zijn het erover eens dat het belangrijk is om kinderen reeds vanaf jonge leeftijd te leren omgaan met geld”, stelt Benny De Wyngaert. “Yongo stimuleert kinderen om hun dromen om te zetten in concrete projecten en om dan pas te beslissen of ze met het gekregen geld echt iets gaan kopen of toch liever opzijzetten voor later. Op die manier leren ze de waarde van geld begrijpen, worden ze aangezet om over geldzaken te praten én zijn ze ook meteen genoodzaakt prioriteiten te stellen.”

In diezelfde geest, omvat de Yongo-website - naast de beveiligde interactieve spaartool - ook een publiek toegankelijk gedeelte, waar ouders een schat aan weetjes en tips over kinderen en geld terugvinden.Daarvoor werkt Yongo samen met een gespecialiseerde pedagoge en met strategische partners als De Gezinsbond en Ligue de Familles, die dezelfde visie op kinderen en financiële educatie delen. Die partners zorgen ervoor dat de inhoud van de website continu uitgebreid en geactualiseerd wordt.

Iedereen spaart

De Gezinsbond is al jaren intensief bezig met het thema “financiële geletterdheid”. Anneke Blanckaert, Directeur marketing en communicatie, reageert dan ook zeer positief op het concept en de aanpak van Yongo. “We hebben duidelijk een aantal gemeenschappelijke doelen. Net als Yongo willen we de kinderen en jongeren beter begeleiden in hun financiële activiteiten, op jonge leeftijd vaak verbonden aan zakgeld of geschenken op feestelijke momenten, en op langere termijn bij het opstarten van een zelfstandig leven. Yongo speelt hier zeker op in. De expertise van de Gezinsbond wordt gedeeld op het content platform waar de ouders heel wat informatie vinden over financiële zaken van allerlei aard.”

Leuk en spannend maken

Benny De Wyngaert stelt met genoegen vast dat ouders het sparen voor kinderen belangrijk blijven vinden. “De enquête leerde ons dat bijna de helft van de ouders die we ondervraagd hebben, zeker of wellicht zou overwegen om Yongo te gebruiken. We hebben dan ook tal van nieuwe technieken en functionaliteiten ingelast om de ervaring van de gebruikers zo positief mogelijk te maken. We wilden dat geld beheren en sparen voor kinderen eenvoudig en veilig, maar vooral ook leuk en spannend wordt, zodat ouders en kinderen echt gemotiveerd worden om die weg in te slaan."

Contacteer ons
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel