Skip to Content

Wegwerken pensioenval is niet voldoende

Hoger bruto pensioen moet netto altijd meer opbrengen

De Gezinsbond is kritisch over de aangekondigde maatregelen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. "We zijn tevreden dat een hoger bruto pensioen nooit meer kan leiden tot een lager netto pensioen. Maar de hervorming gaat niet ver genoeg. Ze leidt in bepaalde gevallen nog altijd tot verarming of verlies van koopkracht. Dat is en blijft onrechtvaardig."

Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt kondigde vandaag aan dat hij een einde maakt aan de fiscale pensioenval. Tot en met het inkomstenjaar 2016 liepen mensen met een pensioen tussen 15.518,54 euro en 17.027,19 euro immers het risico om bij een verhoging van hun bruto pensioen netto minder over te houden.

"Door de technische correctie die de minister nu invoert is dat vanaf het volgende inkomstenjaar niet meer mogelijk. We zijn tevreden dat de minister – na herhaaldelijk aandringen – eindelijk werk gemaakt heeft van een eerste aanpassing", zegt Manu Keirse, Gezinspolitiek Secretaris van de Gezinsbond. "Maar voor ons is dit nog lang niet voldoende. Onze pensioenfiscaliteit is en blijft immers onrechtvaardig."

De oplossing van minister Van Overtveldt betekent immers niet dat mensen netto altijd meer zullen overhouden van een bruto hoger pensioen. "Voor een deel van de gepensioneerden zal een bruto verhoging nog altijd resulteren in een netto status quo. Dat kan voor ons niet. Wie langer werkt, moet daar ook écht meer geld aan overhouden en niet alleen in theorie. En als je na een index- of welvaartsaanpassing een hoger bruto pensioen krijgt, moet je daar ook daadwerkelijk netto meer voor krijgen, anders betekent dit nog steeds een verlaging van koopkracht en welvaart. Wat al helemaal niet kan, is dat je een forse som geld betaalt – 1.500 euro per studiejaar - om je studies af te kopen en daar niets voor terugkrijgt. Dat betekent de facto een verarming."

De studiedienst van de Gezinsbond werkte in april al een alternatieve formule uit, waardoor elke bruto pensioenverhoging netto ook meer oplevert. "We betreuren dan ook dat de minister van Financiën ons nog altijd niet heeft uitgenodigd om die formule te bespreken. We hebben hem begin mei al gevraagd om een overleg waarop we onze voorstellen kunnen komen toelichten."

Zopas raakte ook bekend dat de regularisatie – "het afkopen" – van studiejaren wordt uitgesteld van begin juni tot minstens begin oktober. De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) riep daarover immers een belangenconflict in. "Dat geeft de minister vier maanden tijd om naar ons voorstel te luisteren en met een hele in plaats van een halve oplossing te komen. Bovendien vragen we ook aan minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine dat tegen dan eindelijk de beloofde pensioensimulator op Mypension.be werkt. Op die manier kunnen mensen tenminste uitrekenen of het afkopen van studiejaren voor hen ook daadwerkelijk zal lonen."

Contacteer ons
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel