“We missen perspectief en houvast voor gezinnen”

De Gezinsbond vraagt dringend concrete richtlijnen voor gezinnen en families, los van de afspraken voor horeca of andere sectoren

Er was de voorbije dagen veel verwarring rond de verdere coronaversoepelingen. Onder meer de discussie rond de tuinfeesten, al dan niet met cateraar, wijst volgens de Gezinsbond op een hardnekkig en steeds terugkerend probleem: er zijn nog veel onduidelijkheden en er ontbreken duidelijke richtlijnen om gezinnen de komende weken houvast te bieden. "De nieuwe coronaversoepelingen bevatten weinig of geen concrete richtlijnen voor gezinnen. We krijgen van gezinnen veel signalen en vragen daarover. Een handleiding voor sociale en familiale contacten in de privésfeer is dus aangewezen. Want vele gezinnen willen zich aan de regels houden, als die voldoende op hun maat zijn geschreven”, zegt de Gezinsbond.

“Bij elke versoepeling, moet het gezinsperspectief centraal staan"

Met de zomer in aantocht, kijken gezinnen er nu echt naar uit om de draad van het dagelijkse leven terug op te nemen: familie en vrienden ontmoeten, toekomstplannen maken en thuis weer gewoon ‘gezin’ zijn. De Gezinsbond is in die zin tevreden met de recente coronaversoepelingen (overlegcomité 11 mei) en het perspectief dat op langere termijn gegeven wordt. Dat gezinnen zonder cateraar familie en vrienden zouden kunnen ontmoeten, vindt de Gezinsbond ook een positief signaal. Eventueel kunnen lokale besturen ruimte ter beschikking stellen voor gezinnen zonder tuin of grote leefruimte, stelt de Gezinsbond nog voor. Maar bovenal vraagt de Gezinsbond een concreet kader. Want gezinnen zijn geen horeca-zaken, en dus moeten er specifieke richtlijnen voor hen komen, zodat ze houvast krijgen om familie en vrienden veilig te kunnen ontmoeten, zegt de Gezinsbond.

“Bij elke nieuwe coronaversoepeling, moet het gezinsperspectief centraal staan. Dat is nu niet zo. De veerkracht van gezinnen staat al lang onder druk, er is nood aan sociaal en familiaal perspectief. Mensen zijn bij uitstek sociale wezens, tijdens deze crisis is duidelijk gebleken dat een eenzijdige focus op fysieke gezondheid of economische belangen een bedreiging is voor het mentaal welbevinden. Maatregelen of versoepelingen moeten ook rekening houden met de diversiteit van gezinnen: kleine en grote gezinnen, meerdere generaties onder één dak, nieuw samengestelde gezinnen, co-ouderschap, alleen­staande ouders, gezinnen zonder eigen tuin of grote leefruimte… Gezinnen zijn vragende partij voor duidelijke regels voor hun sociale en familiale contacten binnen- en buitenshuis. Dat moeten concrete handvaten zijn waarmee gezinnen zelf aan de slag kunnen. De meeste gezinnen toonden zich tijdens de voorbije periode zeer verantwoordelijk. Geef hen de kans om dat ook te blijven doen”, aldus Paolo De Francesco, diensthoofd van de studiedienst.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be