Skip to Content

“We missen perspectief en houvast voor gezinnen”

De Gezinsbond vraagt dringend concrete richtlijnen voor gezinnen en families, los van de afspraken voor horeca of andere sectoren

Er was de voorbije dagen veel verwarring rond de verdere coronaversoepelingen. Onder meer de discussie rond de tuinfeesten, al dan niet met cateraar, wijst volgens de Gezinsbond op een hardnekkig en steeds terugkerend probleem: er zijn nog veel onduidelijkheden en er ontbreken duidelijke richtlijnen om gezinnen de komende weken houvast te bieden. "De nieuwe coronaversoepelingen bevatten weinig of geen concrete richtlijnen voor gezinnen. We krijgen van gezinnen veel signalen en vragen daarover. Een handleiding voor sociale en familiale contacten in de privésfeer is dus aangewezen. Want vele gezinnen willen zich aan de regels houden, als die voldoende op hun maat zijn geschreven”, zegt de Gezinsbond.

“Bij elke versoepeling, moet het gezinsperspectief centraal staan"

Met de zomer in aantocht, kijken gezinnen er nu echt naar uit om de draad van het dagelijkse leven terug op te nemen: familie en vrienden ontmoeten, toekomstplannen maken en thuis weer gewoon ‘gezin’ zijn. De Gezinsbond is in die zin tevreden met de recente coronaversoepelingen (overlegcomité 11 mei) en het perspectief dat op langere termijn gegeven wordt. Dat gezinnen zonder cateraar familie en vrienden zouden kunnen ontmoeten, vindt de Gezinsbond ook een positief signaal. Eventueel kunnen lokale besturen ruimte ter beschikking stellen voor gezinnen zonder tuin of grote leefruimte, stelt de Gezinsbond nog voor. Maar bovenal vraagt de Gezinsbond een concreet kader. Want gezinnen zijn geen horeca-zaken, en dus moeten er specifieke richtlijnen voor hen komen, zodat ze houvast krijgen om familie en vrienden veilig te kunnen ontmoeten, zegt de Gezinsbond.

“Bij elke nieuwe coronaversoepeling, moet het gezinsperspectief centraal staan. Dat is nu niet zo. De veerkracht van gezinnen staat al lang onder druk, er is nood aan sociaal en familiaal perspectief. Mensen zijn bij uitstek sociale wezens, tijdens deze crisis is duidelijk gebleken dat een eenzijdige focus op fysieke gezondheid of economische belangen een bedreiging is voor het mentaal welbevinden. Maatregelen of versoepelingen moeten ook rekening houden met de diversiteit van gezinnen: kleine en grote gezinnen, meerdere generaties onder één dak, nieuw samengestelde gezinnen, co-ouderschap, alleen­staande ouders, gezinnen zonder eigen tuin of grote leefruimte… Gezinnen zijn vragende partij voor duidelijke regels voor hun sociale en familiale contacten binnen- en buitenshuis. Dat moeten concrete handvaten zijn waarmee gezinnen zelf aan de slag kunnen. De meeste gezinnen toonden zich tijdens de voorbije periode zeer verantwoordelijk. Geef hen de kans om dat ook te blijven doen”, aldus Paolo De Francesco, diensthoofd van de studiedienst.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 135 personeelsleden. Meer dan 165.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond. In 2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan met bijna 800 feestelijke activiteiten in oktober. In december volgt ook nog een academische zitting om de bevindingen te delen van een grootschalige bevraging bij ouders, kinderen en jongeren over 4 thema’s (gezonde (op)voeding, reclame, duurzaam leven en jongeren in het verkeer).

Meer informatie: www.gezinsbond.be


Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 165.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel