Skip to Content

"Wat betekenen kinderrechten in een kindvriendelijke samenleving?"

Verschenen op Knack.be - 20 november 2017

Kinderen hebben recht op bescherming en inspraak, op een veilig en gezond nest en voorzieningen die maximale ontwikkelingskansen geven. Als samenleving dragen we samen de verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen die nu opgroeien en die morgen geboren worden.

Op een studiedag van de Gezinsbond, 27 jaar geleden, deed toenmalig premier Wilfried Martens de belofte dat België zich zou inspannen om het Kinderrechtenverdrag zo snel mogelijk te ratificeren. Dit kon voor ons niet snel genoeg gebeuren. Samen met Unicef en Kind & Gezin startten wij een intensieve sensibiliseringscampagne. Twee jaar later was het Verdrag met al haar rechten bekrachtigd en nu is het nog altijd de rode draad in onze werking.

Rapporten bewaken kinderrechten

Op 20 november herdenken we het Kinderrechtenverdrag. Dit Verdrag is niet vrijblijvend, het Comité in Genève ziet toe op de naleving. Alle landen die het Verdrag ondertekenden, moeten om de vijf jaar aan het VN-Kinderrechtencomité rapporteren over de stand van zaken. Het middenveld, vertegenwoordigd door tientallen Ngo's waaronder ook de Gezinsbond, stellen een alternatieve rapportage op, een zogenaamd schaduwrapport met kritische bevindingen.

De laatste keer ontving ons land maar liefst 88 aanbevelingen over opleiding en vorming rond kinderrechten, geweld tegenover kinderen, plaatsing van kinderen, mentale gezondheid, armoede, onderwijs, minderjarige vreemdelingen en jeugdrecht!

Samen met de Vlaamse Kinderrechtencoalitie en de Waalse Code werken we nu aan een nieuw schaduwrapport, dat moet binnen zijn vóór april 2018. En dan is het afwachten of het aantal aanbevelingen dat ons land zal krijgen erop verbeterd is. Wat we nu al met zekerheid kunnen vaststellen, is dat er op bepaalde punten vooruitgang is, maar dat sommige pijnpunten blijven. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen roepen bijkomende vragen op over de rechten van kinderen en jongeren. Een hardnekkig onrecht is de blijvende ongelijkheid in onderwijskansen en de kinderarmoede. Recentere uitdagingen zijn de positie van kinderen betrokken bij een scheiding, de nieuwe media, de vluchtelingenproblematiek...

Kinderrechten betekenen ook kindnormering

De officiële en schaduwrapporten zijn maar één aspect in het naleven en bewaken van kinderrechten. In het gezin, in de kinderopvang, op school, in de lokale gemeenschap... Voortdurend zijn er kleine en grote kansen om kinderenrechten waar te maken: ouders kunnen hun kinderen leren dat online ook veilig kan zijn, samen met de kinderen proberen gezond te eten en genoeg te bewegen of scholen kunnen met hun leerlingen werken aan een pestvrije school... Dit zijn allemaal stappen in de richting van een kindvriendelijke samenleving.

Maar kinderrechten gaan nog verder. Zoals een Indiaanse wijsheid zegt: "We erven de aarde niet van onze ouders, we hebben haar in bruikleen gekregen voor onze kinderen."

Als samenleving dragen we de verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen die nu opgroeien en die morgen geboren worden. Alle kinderen hebben recht op gelijke toegang tot een gezond leefmilieu, evenwichtige voeding, veilig verkeer en leefbare ruimte. De kindgerichtheid van een verkeersinfrastructuur mag bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van de overtuiging van een lokale overheid. Het beleid moet haar maatregelen afstemmen op de meest kwetsbare schakel. Het lichaam van een kind is nog volop in ontwikkeling, dat maakt het kwetsbaar en gevoelig.

De kindnorm, waar wij al jaren voor pleiten, sluit aan bij de geest van het Kinderrechtenverdrag. We moeten daarmee niet wachten tot we bijvoorbeeld zeker zijn dat bepaalde chemische stoffen, ongezonde voeding, gevaarlijke verkeerssituaties... een negatief effect hebben op het welzijn van onze kinderen. We moeten nu ingrijpen en het voorzorgsprincipe toepassen: veilige verkeersroutes voor kinderen inplanten, genoeg groene speelruimtes voorzien, zorgen voor propere buitenlucht, hormoonverstorende stoffen in (voedings)producten weren... Ook dat is kinderrechten respecteren.

Contacteer ons
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel