Skip to Content

"Wacht met afkopen studiejaren voor je pensioen"

Nieuwe regeling is nadelig voor zo'n 322.000 mensen

Vanaf 1 juni kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren een bijdrage betalen om hun studiejaren te laten meetellen voor hun pensioen. De Gezinsbond waarschuwt echter voor een kronkel in onze fiscale wetgeving waardoor zo'n regularisatie voor heel wat mensen negatief dreigt uit te vallen. "Ze krijgen dan wel een hoger bruto pensioen, maar zullen netto maar evenveel of zelfs minder overhouden", zegt Gezinspolitiek Secretaris Manu Keirse. "De overheid moet eerst die absurditeit wegwerken én werk maken van de beloofde openstelling van zijn pensioenmotor vooraleer ze mensen oproept om hun studiejaren te regulariseren."

Om onze pensioenen ook in de toekomst betaalbaar te houden, kondigde de regering verschillende maatregelen aan. Zo zal iedereen langer moeten werken, en kan vanaf juni ook iedereen zijn geslaagde studiejaren laten 'regulariseren' mits ze een eenmalige, fiscaal aftrekbare, bijdrage betalen. De hoogte van die bijdrage hangt af van het moment waarop je je studiejaren laat regulariseren. Hoe langer je wacht na het afstuderen, hoe meer je betaalt. Maar nog tot 31 mei 2020 geldt een overgangsperiode waarin iedereen het laagste tarief betaalt: 1500 euro per studiejaar. Tot 31 mei 2019 geldt voor ambtenaren zelfs nog een extra korting.

Iedereen die zijn studiejaren zo 'afkoopt', krijgt daarvoor een hoger pensioen. In theorie althans. Want een hoger bruto pensioen betekent door onze gebrekkige fiscaliteit niet automatisch dat je ook netto meer overhoudt op het einde van de maand. Meer nog: als je pensioen zich in de fiscale 'gevarenzone' tussen 15.518,54 euro en 17.027,20 euro bevindt, belast de huidige regelgeving elke euro extra pensioen volledig weg. In dat geval is de afkoopsom voor je studiejaren dus weggegooid geld.

Ruim 322.000 mensen bevinden zich in die situatie. Het gaat vooral om vrouwen, omdat zij vaker deeltijds werken of een onvolledige loopbaan hebben. Door een fout in de huidige rekenformule van de bijkomende belastingvermindering voor pensioenen, zouden sommigen onder hen zelfs een lager netto pensioen overhouden wanneer ze hun studiejaren regulariseren. Twee keer verlies dus!

"De overheid draait die mensen een rad voor de ogen door hen aan te sporen om langer te werken of om hun studiejaren te regulariseren", zegt Manu Keirse, Gezinspolitiek Secretaris van de Gezinsbond. "Zolang de pensioenfiscaliteit op dit punt niet  aangepast wordt, adviseren wij gezinnen dan ook om te wachten met de regularisatie van hun studiejaren."

Bijkomend probleem is dat het berekenen van onze pensioenen zo complex is, dat de meeste mensen zelfs niet weten of ze zich in de gevarenzone bevinden of niet. "Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine beloofde al meermaals de pensioenmotor op mypension.be open te stellen zodat iedereen online zijn toekomstig pensioen kan ramen", aldus Keirse. "Telkens opnieuw wordt dit uitgesteld. Volgens de laatste berichten zou dit nu pas mogelijk zijn tegen eind dit jaar. Zolang mensen niet kunnen inschatten of ze een voor- of nadeel doen met het regulariseren van hun studiejaren, kunnen ze maar beter even afwachten."

Ondertussen blijft de Gezinsbond druk zetten op minister van Financiën Johan Van Overtveldt om een oplossing uit te werken rond de pensioenfiscaliteit. Keirse: "Er was ons beloofd dat die er zou liggen tegen de begrotingscontrole van eind maart. Maar er is nog altijd geen oplossing in zicht."

Daarom heeft de Gezinsbond zelf een voorstel uitgewerkt. "Met onze alternatieve formule zouden het regulariseren van studiejaren, het langer werken en de indexeringen effectief voor iedereen lonen. Zowel bruto als netto. We rekenen erop dat we deze oplossing snel mogen komen verdedigen bij de bevoegde ministers van Financiën en Pensioenen", besluit Keirse.

Contacteer ons
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel