Vlaamse gezinnen willen dat nieuwe lokale besturen zeker werk maken van betere verkeersveiligheid

10.000 Vlaamse gezinnen - bevraagd door de Gezinsbond - doen meer dan 3.700 voorstellen om hun stad of gemeente gezinsvriendelijker te maken

De nieuwe lokale besturen moeten prioritair werk maken van een betere verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond, ingevuld door bijna 10.000 ouders en grootouders. De gezinnen formuleerden zelf meer dan 3.700 voorstellen voor meer gezinsvriendelijke steden en gemeenten, waarvan 1.700 rond mobiliteit en verkeersveiligheid. Ook school, vrije tijd en kinderopvang zijn voor gezinnen belangrijke thema's. Met de voorstellen van de gezinnen en een eigen actieplan wil de Gezinsbond de nieuwe lokale besturen aanzetten tot concrete, gezinsvriendelijke acties.

Gezinnen willen dat auto baan ruimt voor fietsers en voetgangers

Een grote meerderheid van de Vlaamse gezinnen die de bevraging van de Gezinsbond invulde, geeft aan dat (hun) kinderen zich vandaag niet veilig met de fiets of te voet kunnen verplaatsen. Daar moeten de nieuwe gemeentebesturen dus prioritair aandacht aan besteden.

"Een zeer ruime meerderheid gaat er mee akkoord dat de auto op sommige plaatsen de baan moet ruimen voor fietsers, voetgangers én spelende kinderen. We kregen veel voorstellen van gezinnen om het verkeersbeleid aan te passen aan wat kinderen nodig hebben. Meestal gaat het over een veilige schoolomgeving, veilige fietsroutes naar school vanuit de deelgemeentes en stads- en dorpscentra, het bannen van zwaar verkeer, schoolstraten bij het begin en einde van de schooldag, autoluwe centra in combinatie met parkeerplaatsen aan de rand van stad en dorp enzovoort," zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.  

Naast voorstellen voor meer verkeersveiligheid, kreeg de Gezinsbond ook veel ideeën om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken: verhogen van de frequentie, extra buslijnen, het inleggen van nachtbussen…

Kindnorm toepassen in het verkeersbeleid

Voor de Gezinsbond zelf is het belangrijk dat het verkeersbeleid altijd rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van kinderen en jongeren, de zogenaamde kindnorm. Op het vlak van verkeersveiligheid zijn net deze groepen extra kwetsbaar, aldus de Gezinsbond.

"Structurele ingrepen die het voor kinderen veilig maken, zijn goed voor iedereen. Gezinnen willen goed onderhouden en vrijliggende fietspaden, maar ook ingrepen die de zichtbaarheid van kwetsbare verkeersdeelnemers verhogen. Bovendien vinden gezinnen het belangrijk dat de verkeersregels worden nageleefd en gecontroleerd en dat het algemeen snelheidsniveau wordt verlaagd", zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

De voorstellen van de Gezinsbond rond verkeersveiligheid zijn de volgende:

•    Maximaal afgescheiden fietspaden, veilige oversteekplaatsen en conflictvrije kruispunten
•    Een weginrichting die kinderen gemakkelijk kunnen ‘lezen’
•    Verkeersluwe woonwijken en autovrije woonerven
•    Veilige routes tussen woonkernen, scholen en vrijetijdsinitiatieven
•    Fietslessen voor kinderen en bewustmaking rond zichtbaarheid
•    Voorrang geven aan de handhaving van verkeersregels
•    De vervoersarmoede van ouderen of personen met een beperking aanpakken

School, vrije tijd en kinderopvang andere prioriteiten voor de nieuwe besturen

In totaal vulden bijna  10.000 ouders en grootouders de bevraging van de Gezinsbond in. Daaruit kwamen meer dan 3.700 unieke voorstellen van gezinnen om hun stad of gemeente gezinsvriendelijker te maken. Naast verkeersveiligheid zijn school, vrije tijd en kinderopvang belangrijke thema's. Hoewel een kleine 60 procent vindt dat er goede voor- en naschoolse opvang is voor kinderen in de lagere school, is betaalbare opvang voor alle schoolkinderen een aandachtspunt.

"Er is opvallend veel steun voor de brede school waarbij de school samenwerkt met een breed gamma aan verenigingen om na de schooluren een zinvolle vrije tijd aan te bieden. Dit spreekt ouders aan omdat hun kinderen op die manier een zinvolle tijdsbesteding hebben tijdens de opvang, ze zelf minder voor vervoer moeten zorgen en het een oplossing kan zijn voor ouders die geen vervoer voor hun kinderen kunnen garanderen", zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Lokale besturen aanzetten tot gezinsvriendelijk beleid

Met de resultaten van de bevraging en een eigen actieplan hoopt de Gezinsbond de nieuwe lokale besturen te inspireren om resoluut te kiezen voor een gezinsvriendelijk beleid.

"We proberen een stem te geven aan de gezinnen van vandaag. Wij leggen immers elke dag ons oor te luister bij gezinnen. De nieuwe bestuursploegen kunnen na de verkiezingen de stem van gezinnen ernstig nemen door resoluut te kiezen voor een gezinsvriendelijk beleid. De resultaten van de bevraging en ons actieplan zitten alvast boordevol inspiratie om dit waar te maken", besluit Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Resultaten bevraging Stem Gezin

DOCX - 36 Kb

Voorstellen van de gezinnen

DOCX - 38 Kb

Standpunt rond kindnorm in het verkeer

PDF - 144 Kb

Actieplan Gezinsbond lokale verkiezingen

PDF - 144 Kb

Kurt Jacobs

PR coördinator, Gezinsbond

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be