Skip to Content

"Vertrouwen in betrouwbare regelgeving is zwaar geschonden. Een compensatie voor getroffen gezinnen is nodig"

De beslissing van het Grondwettelijk Hof omtrent de terugdraaiende teller heeft grote gevolgen voor gezinnen. De Gezinsbond spreekt van een zware schending van het vertrouwen en vraagt een compensatie voor de getroffen gezinnen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde artikel 42 in het Vlaamse Energiedecreet. Dat heeft grote gevolgen voor een half miljoen gezinnen met zonnepanelen in Vlaanderen: zodra ze een digitale meter hebben, verliezen ze het recht op een terugdraaiende teller. Voor goed 100.000 gezinnen is dat al het geval. De Gezinsbond zegt dat het vertrouwen in een betrouwbare regelgeving zwaar is geschonden en stelt zich de vraag hoeveel gezinnen nu nog de stap zullen wagen in verdere groene investeringen. Voor de getroffen gezinnen die geïnvesteerd hebben moet er zeker een compensatie komen binnen de wettelijke regels die golden ten tijde van de beslissing, aldus de Gezinsbond.

"Vertrouwen in een betrouwbare regelgeving is zwaar geschonden"

"Investeren in duurzame energie is goed voor het milieu. Maar als je een gezinsbudget moet beheren, kijk je ook naar de kosten. De terugdraaiende teller garandeert dat je voor de stroom die je op het net zet, evenveel krijgt als wat je betaalt voor de stroom die je er afhaalt. Injecteer je stroomoverschotten in de zomer, dan kan je die in de winter weer van het net halen om je warmtepomp te laten draaien. Dat systeem garandeert ook dat je investering een zeker rendement haalt. Gezinnen rekenen daar op. Zowel minister Tommelein als minister Peeters hadden hen immers het recht op een terugdraaiende teller beloofd voor de eerste 15 jaar dat hun zonnepanelen stroom leveren. Zonder de terugdraaiende teller hadden ze misschien helemaal anders gekozen, en een klassieke gasketel geplaatst. Opnieuw is het vertrouwen in een betrouwbare regelgeving zwaar geschonden", zegt Pieter Ledeganck van de Gezinsbond.

Compensatie voor getroffen gezinnen

Volgens de Gezinsbond is er nood aan een betrouwbare compensatie voor gezinnen die geïnvesteerd hebben binnen de wettelijke regels die golden ten tijde van de beslissing.

"We kijken uit naar de gesprekken binnen de Vlaamse regering. Want gezinnen hebben een betrouwbaar investeringsklimaat nodig. Gezinsbudgetten zijn niet oneindig oprekbaar", besluit Pieter Ledeganck.

"En nu? Hoeveel gezinnen gaan de stap nog wagen?"

De komende jaren is er heel wat extra duurzame energie nodig. België moet immers naar 17,53% hernieuwbare energie in 2030. De Vlaamse Regering wil in haar eigen zonneplan een verdubbeling van de zonnepanelen tegen 2030. De benodigde daken zijn er, maar hoeveel gezinnen willen de stap wagen als hun investering geen zekerheid van rendement biedt, vraagt de Gezinsbond zich verder nog af.

"Een aantal leveranciers publiceerden al hun tarieven voor de terugleveringscontracten. Omdat ze enkel de elektriciteitsprijs vergoeden, zonder de transport en distributiekosten, taksen, toeslagen en BTW ligt de prijs ver van wat je betaalt voor een kilowattuur geleverde energie. Zeker voor gezinnen die elektrisch verwarmen (al dan niet met een warmtepomp) dekt de geboden vergoeding het wegvallen van de terugdraaiende meter absoluut niet. Het wegvallen van het prosumententarief verandert daar weinig aan", voegt Pieter Ledeganck er nog aan toe.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel