Skip to Content

Verlenging herfstvakantie tot en met 11 november: Gezinsbond begrijpt de beslissing, maar vraagt eventuele beschikbaarheid van de buitenschoolse opvang

De Gezinsbond vraagt begrip en flexibiliteit voor gezinnen die door de verlenging van de herfstvakantie in de problemen komen

De herfstvakantie voor de Vlaamse scholen wordt verlengd tot en met woensdag 11 november. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist. De Gezinsbond begrijpt deze beslissing, maar vraagt ook begrip voor ouders die het moeilijk hebben. Zo vraagt de Gezinsbond dat - indien verantwoord en haalbaar qua beschikbaarheid aan personeel - de buitenschoolse kinderopvang beschikbaar is voor ouders die het echt nodig hebben of noodopvang wordt voorzien als de reguliere opvang uitvalt. De Gezinsbond hoopt dat minister Ben Weyts daar snel duidelijkheid over verschaft. Als de kinderopvang verder openhouden onverantwoord is of de sluitingsperiode van de scholen nog verlengd zou worden, vindt de Gezinsbond dat het corona-ouderschapsverlof terug moet ingevoerd worden.

Begrip voor deze moeilijke beslissing

"De Gezinsbond is altijd vragende partij geweest voor het maximaal openhouden van de scholen. Al te veel leerlingen hebben voor de zomervakantie leerachterstand opgelopen, de mentale veerkracht van leerlingen die niet naar school konden werd stevig op de proef gesteld. De druk op onze gezondheidszorg is echter dermate hoog, dat moeilijke beslissingen in andere sectoren vandaag nodig zijn. We hebben daarom begrip voor de verlenging van de herfstvakantie met een paar dagen", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Beschikbaarheid van buitenschoolse (nood)opvang voor ouders die het echt nodig hebben

"Ouders stellen zich al heel de coronacrisis flexibel op en zullen dit ook kunnen opvangen met onderlinge solidariteit en begrip van hun werkgever wanneer ze bijvoorbeeld thuiswerken met kinderen in huis. Maar er zijn ook gezinnen voor wie dit niet evident is, want ze werken zelf in de zorg- of voedingssector of beschikken niet meer over het nodige verlof. Ook de grootouders worden beter niet ingeschakeld voor de opvang. Minister Ben Weyts moet nog bekijken of de buitenschoolse (nood)opvang zal openblijven. We vragen daar snel duidelijkheid over zodat er voor alle ouders een oplossing komt. We vragen dat de buitenschoolse kinderopvang indien verantwoord en haalbaar qua beschikbaarheid aan personeel beschikbaar is voor ouders die het echt nodig hebben of noodopvang wordt voorzien als de reguliere opvang uitvalt. Ouders vragen we wel om zelf op de kinderen te passen als dat gaat en werkgevers vragen we om begrip voor de soms moelijke combinatie van thuiswerk en kinderen. Als het nodig zou zijn om de scholen langer te sluiten, moeten er opnieuw structurele maatregelen zoals het corona-ouderschapsverlof op tafel komen," besluit Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel