"Verleng ook corona-ouderschapsverlof voor personeel Vlaamse overheid"

De Gezinsbond, Gezin en Handicap vzw en Pleegzorg Vlaanderen vinden het heel jammer dat de Vlaamse overheid zijn eigen personeel in deze moeilijke opvangperiode in de kou laat staan

De Gezinsbond, Gezin en Handicap vzw en Pleegzorg Vlaanderen vragen de Vlaamse regering om het corona-ouderschapsverlof ook te verlengen voor het personeel van de Vlaamse overheid. De federale regering besliste recent om het corona-ouderschapsverlof te verlengen tot eind september voor werknemers en zelfstandigen, voor Vlaamse ambtenaren is dat niet het geval. Volgens de Gezinsbond is dat zeker nodig, want veel ouders, pleegouders en en ouders met een kind met een handicap hebben hun verlof al opgenomen en de mogelijkheid om gebruik te maken van andere opvanginitiatieven is veel beperkter dan normaal.  Bovendien werd ook de kinderopvang van de Vlaamse overheid volledig geschrapt. "Het is heel jammer dat de Vlaamse overheid zijn eigen personeel in deze moeilijke opvangperiode in de kou laat staan. In tegenstelling tot vele andere ambtenaren, maar ook werknemers en zelfstandigen die wel gesteund worden", aldus de organisaties.

"Wij kunnen verzekeren dat de verlenging van het corona-ouderschapsverlof ook voor het personeel van de Vlaamse overheid absoluut noodzakelijk is. Er zijn minder opvangplaatsen door het schrappen van de vakantieopvang van de Vlaamse overheid zelf, maar ook andere opvanginitiatieven zijn omwille van coronamaatregelen geschrapt, beperkt in tijd of kleinschaliger. Zo is er minder opvangaanbod dan normaal. Verder hebben heel wat ouders met jonge kinderen en ouders met kinderen met een handicap hun jaarlijks verlof al opgenomen in de maanden april en mei, waardoor zij in de zomer nog weinig verlof hebben. Mocht de Vlaamse overheid zich zorgen maken over het feit dat sommige werknemers door het coronaverlof hun jaarlijks verlof niet zouden gebruiken en willen overdragen naar het volgend jaar, dan kan in overleg met sociale partners zeker geregeld worden dat dit niet of maar beperkt mogelijk is. Wij kunnen in ieder geval bevestigen dat het coronaverlof voor heel veel jonge ouders noodzakelijk is om de vakantiepuzzel te leggen", zeggen de Gezinsbond, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin en Handicap vzw.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen  van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van 12.500 vrijwilligers en 140 personeelsleden. 220.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel