Skip to Content

"Verleng ook corona-ouderschapsverlof voor personeel Vlaamse overheid"

De Gezinsbond, Gezin en Handicap vzw en Pleegzorg Vlaanderen vinden het heel jammer dat de Vlaamse overheid zijn eigen personeel in deze moeilijke opvangperiode in de kou laat staan

De Gezinsbond, Gezin en Handicap vzw en Pleegzorg Vlaanderen vragen de Vlaamse regering om het corona-ouderschapsverlof ook te verlengen voor het personeel van de Vlaamse overheid. De federale regering besliste recent om het corona-ouderschapsverlof te verlengen tot eind september voor werknemers en zelfstandigen, voor Vlaamse ambtenaren is dat niet het geval. Volgens de Gezinsbond is dat zeker nodig, want veel ouders, pleegouders en en ouders met een kind met een handicap hebben hun verlof al opgenomen en de mogelijkheid om gebruik te maken van andere opvanginitiatieven is veel beperkter dan normaal.  Bovendien werd ook de kinderopvang van de Vlaamse overheid volledig geschrapt. "Het is heel jammer dat de Vlaamse overheid zijn eigen personeel in deze moeilijke opvangperiode in de kou laat staan. In tegenstelling tot vele andere ambtenaren, maar ook werknemers en zelfstandigen die wel gesteund worden", aldus de organisaties.

"Wij kunnen verzekeren dat de verlenging van het corona-ouderschapsverlof ook voor het personeel van de Vlaamse overheid absoluut noodzakelijk is. Er zijn minder opvangplaatsen door het schrappen van de vakantieopvang van de Vlaamse overheid zelf, maar ook andere opvanginitiatieven zijn omwille van coronamaatregelen geschrapt, beperkt in tijd of kleinschaliger. Zo is er minder opvangaanbod dan normaal. Verder hebben heel wat ouders met jonge kinderen en ouders met kinderen met een handicap hun jaarlijks verlof al opgenomen in de maanden april en mei, waardoor zij in de zomer nog weinig verlof hebben. Mocht de Vlaamse overheid zich zorgen maken over het feit dat sommige werknemers door het coronaverlof hun jaarlijks verlof niet zouden gebruiken en willen overdragen naar het volgend jaar, dan kan in overleg met sociale partners zeker geregeld worden dat dit niet of maar beperkt mogelijk is. Wij kunnen in ieder geval bevestigen dat het coronaverlof voor heel veel jonge ouders noodzakelijk is om de vakantiepuzzel te leggen", zeggen de Gezinsbond, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin en Handicap vzw.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel