Skip to Content

Veilig Online gaat Europees

Griekenland, Cyprus, Bulgarije en Roemenië gaan binnenkort met Veilig Online aan de slag

‘Veilig Online’, een gemeenschappelijk initiatief van de Gezinsbond en Child Focus, krijgt binnen het kader van een Eramus+ project navolging in Europa. Zo zullen Griekenland, Cyprus, Bulgarije en Roemenië met het platform aan de slag gaan. Ook in Franstalig België zullen de vormingsmodules van Veilig Online voortaan worden gebruikt. Donderdag 30 en vrijdag 31 januari zitten alle delegaties met de Gezinsbond en Child Focus rond tafel. Het hele traject duurt bijna 3 jaar en wordt afgesloten met een congres.

Zelfde aanpak, andere inhoud

Griekenland, Cyprus, Bulgarije en Roemenië zijn de eerste landen in Europa die met de modules van Veilig Online aan de slag zullen gaan. Niet toevallig zijn het vier Europese landen waar op het vlak van mediawijsheid nog grote uitdagingen liggen. De landen moeten eerst de eigen noden van ouders in kaart brengen. Nadien kunnen ze de modules van Veilig Online aanpassen en implementeren en ook met de vormingen aan de slag gaan.

“Veilig Online heeft verschillende interactieve modules en draait vooral rond opvoedingstips en getuigenissen van kinderen, jongeren, ouders en experten. Deze vormen de basis voor de vele vormingen voor ouders, dat zijn er een goeie 200 per jaar. Je kan de modules ook zelf online raadplegen op www.veiligonline.be. De getuigenissen hebben we alvast in het Engels ondertiteld op www.safelyonline.eu. Uiteraard moet elk land eerst de eigen noden in kaart brengen om ermee aan de slag te kunnen gaan. Van zodra de landen in gang schieten, zullen wij hen verder begeleiden en het proces goed bewaken. Bedoeling is dat de landen net zoals in België ouders versterken in de media-opvoeding van hun kinderen”, zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Kick-off op 30 en 31 januari

De kick-off van het Europese Erasmus+ project vindt eind januari plaats in Brussel. Dan komen Child Focus en de Gezinsbond samen met de delegaties uit Griekenland, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Wallonië.

“We zullen de visie van Veilig Online met hen bespreken en bekijken hoe ze dat op een goeie manier kunnen overnemen. Nadien zullen we verder blijven uitwisselen, want het is ook de bedoeling dat we onze eigen modules aanpassen aan de input van de andere landen. Het hele traject duurt bijna 3 jaar. We sluiten af met een congres”, zegt Nel Broothaerts van Child Focus.

- Einde persbericht -

Praktische informatie

De Gezinsbond en Child Focus zitten donderdag 30 en vrijdag 31 januari met de delegaties rond tafel in Brussel. Voor een interview met de initiatiefnemers of 1 van de delegaties, neem gerust contact op met:

Kurt Jacobs, PR coördinator Gezinsbond
kurt.jacobs@gezinsbond.be
+32 (0)2 507 89 51
+32 (0)478 36 54 73

Over Veilig Online

Veilig Online, een gemeenschappelijk initiatief van de Gezinsbond en Child Focus, bestaat uit 5 interactieve vormingsmodules om ouders te versterken in de media-opvoeding van hun kinderen. De modules vormen de basis voor 200 vormingsavonden per jaar waarvan 40 voor kwetsbare ouders.

Meer informatie: www.veiligonline.be

Over Child Focus

De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam ‘Child Focus’. Het is een stichting van openbaar nut. Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt de organisatie alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online.

Gebruik het gratis noodnummer 116 000 om een verdwijning of seksuele uitbuiting te melden of in vertrouwen over seksueel misbruik praten. Mensen die op beelden van misbruik van kinderen op internet botsen, kunnen dit anoniem melden via het burgerlijk meldpunt www.stopchildporno.be.

De overheidssubsidies dekken ca. een derde van de behoeften van Child Focus. Deze fondsen worden per project of op jaarbasis onderhandeld. Ondernemingen en het grote publiek zorgen voor de andere twee derden.

Meer informatie: www.childfocus.be

Contacteer ons
Nel Broothaerts Chief prevention & Development Officer, Child Focus
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel