Septemberverklaring is stap in goede richting voor Gezinsbond

De Gezinsbond is voorzichtig tevreden over de septemberverklaring en waardeert de investering van 270 miljoen euro extra voor de kinderopvang. De gezinsorganisatie pleit al jaren voor extra investeringen in de sector.

© Gezinsbond
© Gezinsbond

Extra middelen voor de kinderopvang

Er komt 270 miljoen euro extra voor de kinderopvang. Dat is voor de Gezinsbond een stap in de goede richting. Maar de komende jaren blijft er nood aan substantieel meer middelen en een duidelijke visie voor betere kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

De extra middelen zouden dienen om onder andere de begeleider-kindratio te verminderen, dit is al lang een eis van de Gezinsbond. De investering in logistieke medewerkers in de kinderopvang kan de situatie voor het personeel verbeteren maar de Gezinsbond stelt wel vragen bij het meetellen van die medewerkers voor de begeleider-kindratio. Jonge kinderen verdienen een goede start en gekwalificeerde kindbegeleiders zijn hiervoor essentieel. Kinderopvang moet meer afgestemd worden op wat kinderen aankunnen en ouders nodig hebben.

De Vlaamse regering investeert ook in de uitbreiding van het aantal plaatsen. Goed, want kinderopvang is noodzakelijk om de combinatie werk-gezin mogelijk te maken, ook voor mensen die werk zoeken, beroepsopleiding volgen en inburgeren.

In Vlaanderen vindt 44% van de gezinnen de kinderopvang niet betaalbaar, dat blijkt uit de recente Gezinsbarometer van de Gezinsbond. En ook het opvangplan aanpassen lijkt een heikel punt. Dat terwijl de kinderopvang een van dé basisvoorzieningen is voor jonge gezinnen en een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen gaan werken. De Gezinsbond is tevreden dat er meer inkomensgerelateerde opvang bijkomt maar betreurt dat de Vlaamse regering er dan niet voor kiest om uitsluitend in die opvang te investeren. Want zo zouden nog meer ouders die er nood aan hebben een betaalbare plaats vinden in de kinderopvang. De gezinsorganisatie pleit er ook voor om het systeem 'bestellen is betalen' af te schaffen of minstens te versoepelen. Betalen voor een opvangplek als je kind ziek is of als je onverwachts thuis bent omwille van een wisselend dienstrooster, kan niet de bedoeling zijn.

Financieel op achteruit omdat je kinderen hebt

De Gezinsbond wijst er ook op dat de investering van 270 miljoen euro in de kinderopvang maar een fractie is van de miljard euro dat de voorbije jaren werd bespaard door het groeipakket/de kinderbijslag niet volledig te indexeren. 'Bovendien gaan de investeringen niet meteen leiden tot lagere prijzen voor ouders. Financieel gaan bijna alle koppels en alleenstaanden, ómdat ze kinderen hebben, er dus netto honderden euro’s per jaar op achteruit. Zelfs als ze een jobbonus krijgen', klinkt het bij Jeroen Sleurs, algemeen directeur van de Gezinsbond. 'We blijven vragen om de niet-indexeringen in het groeipakket terug te draaien en het groeipakket en de toeslagen eindelijk terug te koppelen aan de spilindex.'

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be