Skip to Content

Senaat zet eerste stap naar aanpak hormoonverstorende stoffen

Expertise Gezinsbond en Childproof erkend, kindnorm aangenomen als beleidsprincipe

De Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat presenteerde vandaag  een reeks aanbevelingen voor de aanpak van hormoonverstorende stoffen. Deze zijn het resultaat van uitgebreid onderzoek. Ook  de Gezinsbond deelde zijn expertise, net als verschillende partners van Childproof(1). Wij zijn tevreden dat de Senaatscommissie de kindnorm(2) als beleidsprincipe naar voren schuift.

“In 2017 waren er naar schatting zo’n 84.000 verschillende chemische stoffen in de handel. Slechts 1 % daarvan is al onderzocht op veiligheid inzake hormoonverstorende eigenschappen”, zo motiveert de Senaat haar onderzoek. Terecht, want steeds meer gegevens tonen aan dat zogenaamde EDC's (Endocrine Disrupting Chemicals) aan de basis liggen van hormoongerelateerde ziekten en stoornissen zoals kanker en chronische aandoeningen.

In het bijzonder bij zwangere vrouwen en pasgeborenen kunnen hormoonverstorende stoffen de groei en ontwikkeling van het kind ondermijnen. Blootstelling kan voortijdige puberteit, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen, een lager IQ, autisme enzovoort veroorzaken. Experten schatten de gezondheidskosten als gevolg van hormoonverstoorders op 157 miljard euro of 1,23 % van het Europese BBP.

De Gezinsbond draagt actief bij tot  sensibilisering rond deze problematiek door gezinnen en zwangere vrouwen in het bijzonder, te informeren. Via lobbywerk kunnen wij ook  wegen op het beleid en de wetgeving.

Speciale aandacht voor kinderen en zwangere vrouwen: de kindnorm

Al in februari 2014 trok Childproof, een platform van middenveldorganisaties en wetenschappers, aan de alarmbel. De Gezinsbond coördineerde de inspanningen om de aandacht te vestigen op de gevaren van blootstelling aan hormoonverstoorders, in het bijzonder voor het ongeboren kind. Ook in de jaren daarna is herhaaldelijk aandacht voor deze problematiek geuit.

Het concept van de kindnorm is en blijft onze leidraad: maatregelen voor producten waar ook kinderen mee in aanraking komen, moeten zich baseren op de schade die de hormoonverstorende stoffen in die producten kunnen aanrichten. De stoffen moeten daarbij zowel op zichzelf als in combinatie met andere stoffen worden beoordeeld (cocktaileffect).

Consumenten weten momenteel niet of een product bepaalde hormoonverstoorders bevat. Op langere termijn zouden consumenten zich bij hun aankopen eigenlijk ook niet moeten afvragen of een product nu wel of niet hormoonverstoorders bevat. Childproof vindt dat:

 • het gebruik van hormoonverstorende stoffen uitgefaseerd moet worden. Speciale aandacht moet daarbij gaan naar producten waar kinderen en zwangere vrouwen mee in aanraking komen. Indien er een minder giftig of schadelijk alternatief voorhanden is,  moet de producent gedwongen worden om naar deze alternatieve stof over te schakelen;
 • zolang EDC’s nog aanwezig zijn in producten, moeten consumenten worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van hormoonontregelaars, zodat zij met kennis van zaken keuzes kunnen maken en hun gedrag en levensstijl kunnen aanpassen. Informatiecampagnes dienen in het bijzonder op de meest kwetsbare groepen te focussen (bv. informatiecampagne die zich tot zwangere vrouwen richt).

(1) Childproof is een expertenplatform van verschillende middenveldorganisaties, bezorgde wetenschappers en artsen en wordt gecoördineerd door de Gezinsbond. Samen buigen wij ons over de veiligheid en de gezondheid van kinderen en werken wij aan het concept kindnorm. Wij  doen daarbij beleidsvoorstellen en aanbevelingen in het kader van concrete dossiers.
(2) Kindnorm: kinderen moeten de maatstaf zijn waarop maatregelen worden afgestemd, de kindnorm, omdat zij het kwetsbaarst zijn. Deze visie gaat hand in hand met het 'design for all' principe: als de zwakste schakel de benchmark is, dan profiteren alle groepen in de samenleving.

Contacteer ons
Danielle van Kalmthout studiedienst Gezinsbond, Gezinsbond
Danielle van Kalmthout studiedienst Gezinsbond, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

 • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
 • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
 • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
 • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
 • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
 • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
 • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
 • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
 • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel