Reactie van de Gezinsbond op het overlijden van baby in Mariakerke

"De kinderopvang moet net een betrouwbare plek zijn waar kinderen in alle veiligheid kunnen opgroeien."

De Gezinsbond leeft mee met het gezin dat haar dochtertje verloor in een kinderdagverblijf in Mariakerke. Dit nieuws raakt ons diep. De kinderopvang moet net een betrouwbare plek zijn waar kinderen in alle veiligheid kunnen opgroeien. De exacte omstandigheden zijn nog niet bekend. Het gerechtelijk onderzoek loopt en het kinderdagverblijf werd gesloten. Het kinderdagverblijf vertoonde wel al heel lang problemen. Dat blijkt uit verschillende klachten en roept ook de vraag op of dit tragisch overlijden voorkomen had kunnen worden?

Vanuit de Gezinsbond hebben we al gevraagd naar een betere handhaving. Nu is er te weinig controle, de opvolging en verbetertrajecten duren te lang, ouders hebben geen automatische inzage in de inspectieverslagen… Zeker als er signalen van verwaarlozing of mishandeling zijn, moet Opgroeien des te sneller ingrijpen en moet het voorzorgsprincipe toegepast worden. Baby’s en peuters zijn kwetsbaar en kunnen zelf niet vertellen wat er in de opvang gebeurt. Ouders verliezen op deze manier hun vertrouwen in de volledige sector én in de overheid.

Maar ook de basiskwaliteit moet beter, net omdat baby’s en peuters zo kwetsbaar zijn, fysiek maar ook mentaal. Omdat de eerste duizend dagen in leven van kinderen cruciaal zijn in hun verdere leven, moet de lat hoger voor wie voor hen zorgt. Dat betekent:

  • betere kwalificatie dan nu, en zeker geen lagere, waarvoor soms gepleit wordt.
  • permanente bijscholing en onderling overleg, wat betekent dat er kindvrije uren moeten zijn.
  • betere verloning en arbeidsomstandigheden, zodat mensen hun job en sector niet onmiddellijk verlaten. Baby’s en peuters hebben ervaren kindbegeleiders nodig, en vertrouwde gezichten zijn belangrijk voor hen.

Maar ook hoe kinderen worden opgevangen doet ertoe. De kind:begeleiderratio is in ons land de allerhoogste van Europa, die moet naar beneden. Baby’s en peuters hebben voldoende aandacht, troost en stimulering nodig. De huidige kind:begeleiderratio is voor veel kindbegeleiders ook de reden om de sector te verlaten of zorgt voor uitval bij het personeel. Ook te grote groepen zijn te belastend voor jonge kinderen én voor het personeel. Zeker kinderen met een verhoogde zorgbehoefte, wat niet altijd van in het begin duidelijk is, gaan kopje onder in te grote groepen en bij te weinig zorg. Tijd voor een kindnorm in de kinderopvang! Dat betekent meer en niet minder kwaliteitsvoorwaarden in de opvang van baby’s en peuters.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be