Skip to Content

Gezinsbond compleet verrast door de besparingen in de kinderbijslag

De besparingen in de kinderbijslag zijn voor de Gezinsbond een complete verrassing

[UPDATE] 108 miljoen euro wil de Vlaamse regering besparen door te morrelen aan de indexering van de kinderbijslag. Deze besparingen zijn een complete verrassing voor de Gezinsbond. "Het Vlaamse regeerakkoord van vorige week rept met geen woord over mogelijke besparingen in de kinderbijslag, maar spreekt enkel over efficiëntiewinsten in de organisatie van de uitbetaling. Toch lezen we tot onze grote verbazing in de begrotingstabellen dat de Vlaamse regering miljoenen wil besparen op de kinderbijslag", zegt Yves Coemans, attaché gezinsinkomen bij de studiedienst.

"Besparingen gaan volledig in tegen de afspraken die bij de invoering werden gemaakt"

Vlaanderen zal in de oude regeling de leeftijdsbijslagen van alle kinderen én de basiskinderbijslag van het derde kind vijf jaar lang niet aanpassen aan de stijgende levensduurte. Vlaanderen wil in de oude kinderbijslagregeling de basiskinderbijslag en de leeftijdsbijslag voor kinderen van derde rang de volgende 5 jaar niet meer indexeren. Ook wil Vlaanderen de indexatie van de basiskinderbijslag van kinderen van eerste en tweede rang in de oude regeling én ook het basisbedrag van alle kinderen in de nieuwe regeling indexeren met vertraging, telkens pas in september. Ook als de spilindex maanden eerder werd bereikt of overschreden. Met beide ingrepen samen zou Vlaanderen in 2021 al 53 miljoen besparen en tijdens de volledige legislatuur zelfs 107 miljoen euro. Voor de Gezinsbond zijn deze besparingen een complete verrassing.

"Deze besparingen gaan volledig in tegen de afspraken die gemaakt werden bij de invoering van het nieuwe Groeipakket door de vorige regering. Tijdens de vorige legislatuur zijn er twee indexsprongen geweest in de kinderbijslag, met de belofte om het uitgespaarde budget opnieuw te investeren in de kinderbijslag en om knelpunten weg te werken. Het is onduidelijk of dit nu gebeurt en gezinnen krijgen er nog nieuwe indexsprongen bovenop. Het regeerakkoord voorziet een evaluatie van het Groeipakket, maar de regering wacht daar niet op om al onmiddellijk te besparen. In plaats van oplossingen voor de bestaande knelpunten waaronder de combinatiegezinnen, eenkindgezinnen in de oude regeling en nieuwe wezen wordt er al bespaard zonder een voorafgaande evaluatie," vult Yves Coemans aan.

Gezinnen met drie of meer kinderen betalen het gelag

Volgens de Gezinsbond zijn het vooral de gezinnen met drie of meer kinderen die opnieuw het gelag betalen. Voor grote gezinnen die nu al in armoede leven of moeilijk rondkomen is dat zwaar om dragen, aldus de Gezinsbond. De vraag “hoe kunnen we het systeem verbeteren” is volgens de Gezinsbond vervangen door de vraag “hoe kunnen we zo veel mogelijk besparen”.

"De beloftes bij de invoering van het Groeipakket zijn duidelijk snel vergeten. Het zijn nochtans dezelfde partijen die aan de macht zijn. In de verkiezingsprogramma’s van de regeringspartijen vinden we niets terug over mogelijke besparingen in de kinderbijslag. Het is geen wonder dat mensen hun vertrouwen in de politiek verliezen", besluit Yves Coemans.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel