"Ouderschapsverlof beantwoordt aan reële behoefte, ook bij papa's"

Gezinsbond is verheugd over nieuwe cijfers en vraagt werkgevers en werknemers om samen op zoek te gaan naar oplossingen rond gezinsvriendelijke maatregelen

Steeds meer werknemers nemen ouderschapsverlof, dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Opvallend daarbij zijn de cijfers over de werknemers die kiezen voor het systeem waarbij ze één dag niet hoeven te werken. Gezinsbond is tevreden over de nieuwe cijfers en vraagt werkgevers en werknemers om samen op zoek te gaan naar oplossingen rond ouderschapsverlof en andere gezinsvriendelijke maatregelen.

Uitdaging om creatieve oplossingen te zoeken

"Het ouderschapsverlof is een fantastische maatregel die voor veel ouders het verschil maakt. Het aantal ouders dat er gebruik van maakt, groeit nog altijd en steeds vaker nemen ook papa's ouderschapsverlof. Dat is het beste bewijs dat het ouderschapsverlof beantwoordt aan een reële behoefte, ook bij papa's. Steeds meer jonge werknemers gaan op zoek naar een goede combinatie van werk en gezin. Het is dan ook een uitdaging voor bedrijven om mee creatieve oplossingen aan te bieden rond ouderschapsverlof en andere gezinsvriendelijke maatregelen. Wie dat niet doet, prijst zichzelf uit de markt", zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Halve dag ouderschapsverlof op komst

Binnenkort wordt het ook mogelijk om een halve dag ouderschapsverlof per week of een hele dag per twee weken op te nemen. Daar heeft de Gezinsbond lang voor gelobbyd en het is een hele verbetering.

"In juli vorig jaar stemde het Federaal Parlement een wet die het ouders mogelijk maakt om nog flexibeler ouderschapsverlof te nemen. Wie voltijds werkt, zal het ouderschapsverlof kunnen opnemen per halve dag in de week, één dag om de twee weken of kunnen opsplitsen in weken. Wie halftijds werkt, zal het ouderschapsverlof kunnen opnemen per maand. Om deze regeling te krijgen, moet je werkgever wel akkoord gaan. We begrijpen dat bedrijven hun werk georganiseerd moeten krijgen. Maar het is jammer dat er organisaties zijn waar dit zal kunnen en andere waar het niet kan. De nieuwe regeling is in elk geval goed nieuws voor alle gezinnen met werkende ouders, adoptieouders, voor personen die langdurige pleegzorg opnemen en voor mensen die medische bijstand verlenen aan een naaste. Meer flexibiliteit in de opname van ouderschapsverlof en medische bijstand zorgt ervoor dat meer mensen deze verloven kunnen combineren met het behoud van het job en niet méér verlof moeten opnemen dan ze eigenlijk nodig hebben", besluit Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land. We verdedigen de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen. En ongeacht de samenstelling van de gezinnen. Het belang van de kinderen staat altijd voorop.

We zijn er voor kleine en grote gezinnen, jonge en oude gezinnen, tweeouder- en eenoudergezinnen, traditionele en nieuw samengestelde gezinnen, voor ouders en grootouders, voor pleeg- of adoptieouders en mantelzorgers...

We staan gezinnen bij met raad en advies op maat. Met activiteiten die gezinnen bij elkaar brengen. Met voordelen en kortingen. En we voeren voor en achter de schermen elke dag weer strijd voor een gezins- en kindvriendelijke samenleving.

We kunnen daarvoor rekenen op de steun van 13.000 vrijwilligers en 200 personeelsleden. 240.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel