Skip to Content

"Ouderschapsverlof beantwoordt aan reële behoefte, ook bij papa's"

Gezinsbond is verheugd over nieuwe cijfers en vraagt werkgevers en werknemers om samen op zoek te gaan naar oplossingen rond gezinsvriendelijke maatregelen

Steeds meer werknemers nemen ouderschapsverlof, dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Opvallend daarbij zijn de cijfers over de werknemers die kiezen voor het systeem waarbij ze één dag niet hoeven te werken. Gezinsbond is tevreden over de nieuwe cijfers en vraagt werkgevers en werknemers om samen op zoek te gaan naar oplossingen rond ouderschapsverlof en andere gezinsvriendelijke maatregelen.

Uitdaging om creatieve oplossingen te zoeken

"Het ouderschapsverlof is een fantastische maatregel die voor veel ouders het verschil maakt. Het aantal ouders dat er gebruik van maakt, groeit nog altijd en steeds vaker nemen ook papa's ouderschapsverlof. Dat is het beste bewijs dat het ouderschapsverlof beantwoordt aan een reële behoefte, ook bij papa's. Steeds meer jonge werknemers gaan op zoek naar een goede combinatie van werk en gezin. Het is dan ook een uitdaging voor bedrijven om mee creatieve oplossingen aan te bieden rond ouderschapsverlof en andere gezinsvriendelijke maatregelen. Wie dat niet doet, prijst zichzelf uit de markt", zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Halve dag ouderschapsverlof op komst

Binnenkort wordt het ook mogelijk om een halve dag ouderschapsverlof per week of een hele dag per twee weken op te nemen. Daar heeft de Gezinsbond lang voor gelobbyd en het is een hele verbetering.

"In juli vorig jaar stemde het Federaal Parlement een wet die het ouders mogelijk maakt om nog flexibeler ouderschapsverlof te nemen. Wie voltijds werkt, zal het ouderschapsverlof kunnen opnemen per halve dag in de week, één dag om de twee weken of kunnen opsplitsen in weken. Wie halftijds werkt, zal het ouderschapsverlof kunnen opnemen per maand. Om deze regeling te krijgen, moet je werkgever wel akkoord gaan. We begrijpen dat bedrijven hun werk georganiseerd moeten krijgen. Maar het is jammer dat er organisaties zijn waar dit zal kunnen en andere waar het niet kan. De nieuwe regeling is in elk geval goed nieuws voor alle gezinnen met werkende ouders, adoptieouders, voor personen die langdurige pleegzorg opnemen en voor mensen die medische bijstand verlenen aan een naaste. Meer flexibiliteit in de opname van ouderschapsverlof en medische bijstand zorgt ervoor dat meer mensen deze verloven kunnen combineren met het behoud van het job en niet méér verlof moeten opnemen dan ze eigenlijk nodig hebben", besluit Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel