Skip to Content

Opinie: Ouders krijgen de zomerpuzzel niet gelegd

Gezinsbond signaleert dat de zomerpuzzel naar vakantieopvang voor veel gezinnen niet gelegd kan worden door vele onduidelijkheden over versoepelde coronamaatregelen

De Gezinsbond vraagt al langer om het perspectief van kinderen en jongeren meer centraal te stellen in de exitstrategie. Het voorbije lang weekend bracht eindelijk positief nieuws op verschillende vlakken. Minister van jeugd Benjamin Dalle kondigde samen met de jeugdsector aan dat de speelpleintjes vanaf woensdag terug open mogen en dat de zomerkampen en speelpleinwerkingen in juli en augustus kunnen doorgaan. Een paar uur eerder kondigde zijn collega Ben Weyts al aan dat er een akkoord is met de vakbonden en de GEES om de scholen voor meer kinderen open te stellen.  Maar er is veel onduidelijkheid over de nieuwe versoepelingen en dus blijft het voor veel gezinnen de komende weken verder aanmodderen. Ook de zomerpuzzel naar vakantieopvang geraakt maar niet gelegd.

Beslissingen vorig weekend: nog veel onduidelijkheid

Het voorbije weekend bracht heel veel positief nieuws, maar toch is er een wrange nasmaak. Er is immers veel onduidelijkheid over de versoepeling van de veiligheidsmaatregelen die scholen nodig hebben om meer kinderen te kunnen verwelkomen op school. Ouders kunnen er nog niet op rekenen dat hun kinderen binnenkort naar school kunnen, ook al komen ze daarvoor in aanmerking. Bovendien werken scholen nog lang niet in alle gemeenten samen met de lokale besturen om het tekort aan lokalen en begeleiding op te vangen. Hier liggen nog heel wat onbenutte kansen. En ondanks de heldere persconferentie, is er ook over de zomervakantie nog veel onduidelijkheid. Niet alle activiteiten voor kinderen vallen immers onder de jeugdsector. Op de beslissing over sportkampen is het nog even wachten. En wie moet er beslissen over de kampen die cultuurorganisaties organiseren?

De zomerpuzzel geraakt niet gelegd

Voor ouders maakt het niet uit wie de bevoegde minister is voor de verschillende soorten kampen of zomeractiviteiten, als de kinderen zich maar amuseren en ze hun zomervakantie verder kunnen plannen. Gezinnen waar beide ouders “buitenshuis” werken beginnen vaak vroeg aan het plannen van de zomervakantie. Het is immers een hele puzzel om alles rond te krijgen: sommige kampen waren al geboekt, de datum voor de start van de inschrijving van andere kampen stond aangestipt in de agenda, de gezinsvakantie was gepland, de grootouders waren gevraagd om de gaten op te vullen... Corona gooide roet in het eten en de puzzel moet dus opnieuw worden gelegd. De Vlaamse regering heeft het voorbije weekend een ultieme kans gemist om te tonen dat ze meer is dan de som van haar delen door over alle kampen gelijktijdig te communiceren. Het is haast onmogelijk puzzelen als er te veel stukjes ontbreken.

Corona-ouderschapsverlof ook in de zomer

Ook op federaal niveau is er nog onduidelijkheid. Uit een bevraging die we samen met Bpact/indiville organiseerden blijkt dat veel gezinnen (met vooral jonge kinderen of kinderen met zorgnoden) al extra verlof opgenomen hebben omdat thuiswerk niet te combineren was met de zorg voor de kinderen. Tussen 1 mei en 30 juni is het corona-ouderschapsverlof een oplossing voor wie er gebruik van kan maken. Een verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot aan het einde van de zomer is nodig zodat ook gezinnen die weinig of geen verlof meer hebben tijdens de zomer tijd kunnen doorbrengen met hun gezin. Minister Muylle heeft alvast voorzien dat een verlenging van de maatregel eenvoudig is. Het is tijd om daar een beslissing over te nemen zodat ook het corona-ouderschapsverlof kan meegenomen worden in de zomerpuzzel van gezinnen.

Elke Valgaeren
Studiedienst Gezinsbond

Dit opiniestuk verscheen op Knack.be

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel