"Bedrijfscultuur creëren zodat vrouwen en mannen werk en gezin kunnen combineren, is niet duur of moeilijk"

Gezinsbond vraagt op internationale mannendag aandacht voor de werk- en gezinssituatie van mannen op de werkvloer

Mannen hebben in ons land  recht op  alle gezinsvriendelijke maatregelen waar vrouwen ook recht op hebben, uitgenomen moederschapsrust en borstvoedingsverlof. En toch blijkt uit onderzoek  dat mannen die werk combineren met gezinstaken door gezinsverlof te nemen, deeltijds te werken of minder overuren te doen, vaak op minder begrip kunnen rekenen dan hun vrouwelijke collega’s. Meer zelfs, wie het wel doet, riskeert meer loopbaankansen te missen dan vrouwen. Reden voor de Gezinsbond om dit jaar op internationale mannendag speciaal aandacht te vragen voor de werk- en gezinssituatie van mannen met kinderen, bejaarde ouders of zorgbehoevende familieleden.

Gezinsvriendelijke bedrijfscultuur voor vrouwen én mannen

In steeds meer gezinnen werken beide partners. Daarnaast zijn er ook veel alleenstaande ouders.  Zij moeten allemaal hun zorg- en gezinstaken naar behoren kunnen vervullen. Een bedrijfscultuur creëren waar zowel vrouwen als mannen hun werk kunnen combineren met hun gezinsleven is niet duur en ook niet moeilijk.

In tegenstelling tot wat er vaak beweerd wordt, kosten niet alle gezinsvriendelijke maatregelen veel geld. Vaak komt het neer op het invoeren van een flexibiliteit op maat van de werknemer: meer keuze¬vrijheid in werkuren, in verlof, telewerk mogelijk maken, positief reageren op gezinsuitbreiding bij een personeelslid… Er zijn natuurlijk ook maatregelen die geld kosten: een bijdrage in de opvangkosten, een paar dagen betaald familiaal verlof, een geboorte¬geschenk, een strijkdienst of een gezinsdag. Een balans opmaken tussen wat de noden zijn van de werknemers, zowel voor de mannen als de vrouwen, en wat haalbaar is voor de organisatie of voor de zaakvoerder zelf, is meestal de eerste stap voor een gezinsvriendelijke werkgever.

Een positief signaal naar de mannelijke werknemers is geen luxe

Welke gezinsvriendelijke maatregel een bedrijf ook invoert, een expliciet positief signaal naar mannen dat deze maatregelen ook voor hen bedoeld zijn, is zeker geen luxe. Er leeft bij hen momenteel nog heel wat koudwatervrees, en soms moeten ze over de streep getrokken worden. Hoe kan een bedrijf dat doen? Heel eenvoudig: reageren alsof het de gewoonste zaak van de wereld is als een mannelijke werknemer familiaal verlof neemt, hem wijzen op het feit dat hij recht heeft op geboorteverlof als hij komt vertellen dat hij papa zal worden, na de geboorte eens vragen of het lukt om de slapeloze nachten te combineren met het werk… Dat positieve signaal mag niet alleen van de top van het bedrijf komen. De directe leidinggevende moet mee in het bad. Collega’s die smalend reageren, moeten een terechtwijzing krijgen.
En laten we in heel dit verhaal ook de papa’s met een zelfstandig beroep niet vergeten. Ook zij willen hun rol spelen in het gezin. We rekenen er dan ook op dat de belofte dat zij binnenkort ook recht zullen hebben op geboorteverlof, zo snel mogelijk realiteit wordt.

Op maat van de werknemer

De Gezinsbond geeft via zijn campagne www.gezinophetwerk.be heel wat praktische tips en goede voorbeelden. Bedrijven met een gezinsvriendelijk personeelsbeleid kunnen ook het Charter voor een gezinsvriendelijke organisatie ondertekenen.  Bijna 80 bedrijven uit heel verschillende sectoren – goed voor meer dan 110.000 werknemers - deden dat al en maken zich op die manier bekend als gezinsvriendelijke organisatie bij hun eigen personeel, maar ook bij  nieuwe werknemers. Onder hen onder meer AG Insurance, Argenta, Liantis, JBC, Natuurpunt, Proximus, VDAB, verschillende gemeentebesturen, ziekenhuizen, zorginstellingen en KMO's.   

De maatregelen die deze 80 bedrijven treffen, zijn meestal heel verschillend en op maat van verschillende doelgroepen: voor de jonge papa's die deelnemen aan de zorg of het huishouden, voor (alleenstaande) ouders die zorgen voor hun ouders of voor een kind met een beperking of voor de opa of oma die af en toe instaat voor de opvang van de kleinkinderen. Elk bedrijf, groot of klein en ongeacht de samenstelling, kan werk maken van een gezinsvriendelijk personeelsbeleid

Een gezinsvriendelijk personeelsbeleid levert heel wat positieve effecten op voor het bedrijf. Niet overtuigd? Getuigenissen vind je op www.gezinophetwerk.be.

Lutgard Vrints
Studiedienst Gezinsbond

Lutgard Vrints

Attaché studiedienst Gezinsbond

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be