Skip to Content

Open brief aan de beleidsmakers: "Gun mama’s rust!"

Gezinsorganisaties, vrouwenraad, mutualiteiten en vakbonden eisen dat de tijd die een mama kan spenderen met haar pasgeborene niet afhankelijk mag zijn van haar gezondheidssituatie vóór de bevalling. Ook de Gezinsbond ondertekende de open brief.

Als je als zwangere ziek wordt in de zes weken voor je vermoedelijke bevallingsdatum, dan zit je in ons land met de gebakken peren. Die dagen worden automatisch omgezet in moederschapsrust. Het aantal ziektedagen wordt zo afgetrokken van de vijftien weken rust waarop vrouwen in België recht hebben. De Vrouwenraad, Gezinsbond, de socialistische mutualiteit en de 3 vakbonden vragen in een open brief aan de beleidsmakers om die regeling naar de prullenmand te verwijzen. Deze bezorgdheid wordt breedgedragen in ons land. Als je arbeidsongeschikt wordt voor de bevalling mag dat geen invloed meer hebben op je zwangerschapsrust.

Als je als zwangere ziek wordt in de zes weken voor je vermoedelijke bevallingsdatum, dat worden die dagen automatisch omgezet in moederschapsrust. Het postnataal verlof wordt daardoor enkele dagen tot enkele weken ingekort. Deze situatie gaat op voor gemiddeld 1 op 10 moeders op de arbeidsmarkt (werkend of werkzoekend). Bepaalde moeders kunnen op die manier tot 6 weken kunnen verliezen. Voor nog eens 1 op 3 moeders bepaalt de aard van hun werk dat ze eveneens na 9 weken weer aan de slag moeten, want zij moeten door hun zwangerschap de werkvloer verlaten wegens te risicovol voor het ongeboren kind.

Wij eisen dat dit door een volgende regering aangepakt wordt

Ten eerste zet dit moeders aan om, in aanloop naar de bevalling, zo lang mogelijk met dikke buik voort te werken. Zelfs al geven lichaam en dokters andere signalen. Ten tweede creëert dit een ongelijke behandeling tussen ouders, louter op basis van de gezondheidstoestand van de moeder. Hier moet korte metten mee worden gemaakt.

Moeders met een iets zwakkere gezondheid worden dubbel zo hard getroffen, omdat ze na de bevalling sneller terug aan de bak moeten dan een moeder die tot net voor de bevalling kon voort werken. Zie je je al geven als jonge moeder? Dit komt werkgevers ook niet goed uit, want de kans bestaat dat zulke mama’s sneller uitvallen. Niemand wint hierbij. De werkgever niet. De werkneemster al helemaal niet.
Verwijs die onheuse regeling toch naar de prullenmand. Want het kan anders. Los van wat er zich vóór de bevalling afspeelt, moet elke moeder recht hebben op 14 weken rust na de bevalling. Dat is een absolute must. De tijd die een ouder doormaakt met de pasgeborene is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind en de kind-ouderrelatie. Deze tijd mag niet afhankelijk zijn van de gezondheidssituatie vóór de bevalling want staat daar volledig los van. Daarom pleiten wij ervoor deze praktijk af te schaffen en de periodes van arbeidsongeschiktheid en werkverwijdering gelijk te stellen met tewerkstelling voor de bepaling van de prenatale rust. De federale overheid maakte voor haar eigen personeel diezelfde keuze.
Dus, aan een volgende regering, als het jullie echt menens is met de goede gezondheid van jullie werkende bevolking, en meer nog, de mama’s in dit land: gun de moeders in dit land hun rust. Zij en hun gezin danken u!

Miranda Ulens en Robert Vertenueil (ABVV), Jolien Pollet en Gaëlle Demez (ACV), Mario Coppens (ACLVB), Magda De Meyer (Vrouwenraad), Sylvie Lausberg (CFFB), Noémie Van Erps (FPS), Tanja Nuelant (Gezinsbond), Christophe Cocu (La Ligue des familles), Jean-Pascale Labille (Solidaris) en Paul Callewaert (Socialistische Mutualiteit), Luc Van Gorp (Christelijke Mutualiteit) en Jean Hermesse (Mutualité Chrétienne).

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel