Gezinsbond blijft (ondanks arrest Grondwettelijk Hof) compensaties vragen binnen het Groeipakket

De vernieuwde kinderbijslag kan blijven bestaan, zegt het Grondwettelijk Hof. De Gezinsbond blijft compensaties vragen voor eenkindgezinnen en combigezinnen

In zijn arrest van 5 december 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de recente hervorming van de Vlaamse kinderbijslag in het Groeipakket niet discrimineert door de nieuwe regeling uitsluitend toe te passen op kinderen geboren vanaf 2019. Het Hof vindt de geboortedatum van een kind een voldoende objectief criterium. Deze uitspraak betekent op de vooravond van Sinterklaas slecht nieuws voor de talrijke Vlaamse eenkindgezinnen en combigezinnen. De Gezinsbond blijft daarom compensaties vragen binnen het Groeipakket.

Gezinsbond begrijpt teleurstelling van gezinnen die verbetering hadden verwacht

De Gezinsbond is niet verbaasd door deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Dat het volledige Groeipakket niet op de schop komt, is een meevaller, want de hervorming bevat ook vele positieve punten, zoals het substantiële basisbedrag van 163,20 euro, ruimere sociale toeslagen op basis van het gezinsinkomen in plaats van voorbehouden aan bepaalde sociale categorieën, ook voor middenklasse gezinnen én de hogere en automatisch toegekende schooltoeslagen (de vroegere schooltoelagen in kleuter-, lager en secundair onderwijs).

"We begrijpen de teleurstelling van de gezinnen die een verbetering verwacht hadden. Ze worden officieel niet gediscrimineerd, maar voelen dat wel zo aan," zegt Yves Coemans van de studiedienst van de Gezinsbond. "Ze gaan er in het Groeipakket niet op achteruit, maar stellen wel vast dat gelijkaardige gezinnen heel wat méér kinderbijslag krijgen. Een gezin met één kind geboren in 2018 krijgt over de hele jeugd van dat kind maar liefst 13.937 euro minder dan een gezin met één kind geboren in 2019. Onbegrijpelijk dat het Grondwettelijk Hof die achteruitgang gerechtvaardigd vindt. Combigezinnen, met kinderen geboren vóór 2019 en vanaf 2019, combineren het slechtste van beide regelingen. Zij krijgen in de meeste gevallen minder kinderbijslag dan gelijkaardige gezinnen met kinderen in slechts één regeling, de oude of de nieuwe. Bij gezinnen met een laag of middenklasse inkomen, milderen de sociale toeslagen de pil, maar die zijn meestal ontoereikend om de verschillen helemaal weg te werken. En nieuwe wezen vanaf 2019 krijgen merkelijk minder wezenbijslag dan kinderen die wees werden vóór 2019", vult Yves Coemans verder aan.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft het goede voorbeeld

In zijn arrest houdt het Grondwettelijk Hof rekening met de keuze van de Vlaamse regering om de kinderbijslag budgetneutraal te hervormen. Het Hof stelt tegelijk dat het moeilijk is om in de praktijk te voorzien in een overgangsregeling die voor elk gezin op elk moment de meest voordelige reglementering waarborgt. "Daar is de Gezinsbond het fundamenteel mee oneens" aldus Coemans. "Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slaagt daar vanaf 2020 wel in. Daar krijgen gezinnen op elk ogenblik de voor hen meest gunstige regeling. Zo blijven grote gezinnen in de oude regeling, terwijl éénkindgezinnen onmiddellijk overstappen naar de nieuwe regeling. De overstappende kinderen moeten dan wel tot eind 2024 maandelijks 10 euro per maand inleveren, maar ondanks dat gaat het gezin er op vooruit", aldus Yves Coemans.

Gezinsbond blijft compensaties vragen

Ondanks het negatieve arrest, blijft de Gezinsbond aan de Vlaamse regering vragen om eenkindgezinnen automatisch toe te laten tot de nieuwe regeling én om compensatiemaatregelen uit te werken voor combigezinnen. We hebben tijdens de hervorming altijd gevraagd dat alle gezinnen er op moeten vooruit gaan. En dat blijven we vragen", besluit Yves Coemans.

De Gezinsbond is tevreden met de uitnodiging van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding om deze legislatuur een hoorzitting te organiseren om het Groeipakket te evalueren, zoals het Vlaamse regeerakkoord voorziet.

Yves Coemans

Attachee studiedienst, Gezinsbond

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be