Skip to Content

Gezinsbond blijft (ondanks arrest Grondwettelijk Hof) compensaties vragen binnen het Groeipakket

De vernieuwde kinderbijslag kan blijven bestaan, zegt het Grondwettelijk Hof. De Gezinsbond blijft compensaties vragen voor eenkindgezinnen en combigezinnen

In zijn arrest van 5 december 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de recente hervorming van de Vlaamse kinderbijslag in het Groeipakket niet discrimineert door de nieuwe regeling uitsluitend toe te passen op kinderen geboren vanaf 2019. Het Hof vindt de geboortedatum van een kind een voldoende objectief criterium. Deze uitspraak betekent op de vooravond van Sinterklaas slecht nieuws voor de talrijke Vlaamse eenkindgezinnen en combigezinnen. De Gezinsbond blijft daarom compensaties vragen binnen het Groeipakket.

Gezinsbond begrijpt teleurstelling van gezinnen die verbetering hadden verwacht

De Gezinsbond is niet verbaasd door deze uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Dat het volledige Groeipakket niet op de schop komt, is een meevaller, want de hervorming bevat ook vele positieve punten, zoals het substantiële basisbedrag van 163,20 euro, ruimere sociale toeslagen op basis van het gezinsinkomen in plaats van voorbehouden aan bepaalde sociale categorieën, ook voor middenklasse gezinnen én de hogere en automatisch toegekende schooltoeslagen (de vroegere schooltoelagen in kleuter-, lager en secundair onderwijs).

"We begrijpen de teleurstelling van de gezinnen die een verbetering verwacht hadden. Ze worden officieel niet gediscrimineerd, maar voelen dat wel zo aan," zegt Yves Coemans van de studiedienst van de Gezinsbond. "Ze gaan er in het Groeipakket niet op achteruit, maar stellen wel vast dat gelijkaardige gezinnen heel wat méér kinderbijslag krijgen. Een gezin met één kind geboren in 2018 krijgt over de hele jeugd van dat kind maar liefst 13.937 euro minder dan een gezin met één kind geboren in 2019. Onbegrijpelijk dat het Grondwettelijk Hof die achteruitgang gerechtvaardigd vindt. Combigezinnen, met kinderen geboren vóór 2019 en vanaf 2019, combineren het slechtste van beide regelingen. Zij krijgen in de meeste gevallen minder kinderbijslag dan gelijkaardige gezinnen met kinderen in slechts één regeling, de oude of de nieuwe. Bij gezinnen met een laag of middenklasse inkomen, milderen de sociale toeslagen de pil, maar die zijn meestal ontoereikend om de verschillen helemaal weg te werken. En nieuwe wezen vanaf 2019 krijgen merkelijk minder wezenbijslag dan kinderen die wees werden vóór 2019", vult Yves Coemans verder aan.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft het goede voorbeeld

In zijn arrest houdt het Grondwettelijk Hof rekening met de keuze van de Vlaamse regering om de kinderbijslag budgetneutraal te hervormen. Het Hof stelt tegelijk dat het moeilijk is om in de praktijk te voorzien in een overgangsregeling die voor elk gezin op elk moment de meest voordelige reglementering waarborgt. "Daar is de Gezinsbond het fundamenteel mee oneens" aldus Coemans. "Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slaagt daar vanaf 2020 wel in. Daar krijgen gezinnen op elk ogenblik de voor hen meest gunstige regeling. Zo blijven grote gezinnen in de oude regeling, terwijl éénkindgezinnen onmiddellijk overstappen naar de nieuwe regeling. De overstappende kinderen moeten dan wel tot eind 2024 maandelijks 10 euro per maand inleveren, maar ondanks dat gaat het gezin er op vooruit", aldus Yves Coemans.

Gezinsbond blijft compensaties vragen

Ondanks het negatieve arrest, blijft de Gezinsbond aan de Vlaamse regering vragen om eenkindgezinnen automatisch toe te laten tot de nieuwe regeling én om compensatiemaatregelen uit te werken voor combigezinnen. We hebben tijdens de hervorming altijd gevraagd dat alle gezinnen er op moeten vooruit gaan. En dat blijven we vragen", besluit Yves Coemans.

De Gezinsbond is tevreden met de uitnodiging van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding om deze legislatuur een hoorzitting te organiseren om het Groeipakket te evalueren, zoals het Vlaamse regeerakkoord voorziet.

Contacteer ons
Yves Coemans Attachee studiedienst, Gezinsbond
Yves Coemans Attachee studiedienst, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel