Skip to Content

Nieuwe resolutie Groeipakket ontgoochelt de Gezinsbond: "Voorstellen beperken zich tot enkele kleine bijsturingen in de marge"

De Gezinsbond nam kennis van de nieuwe resolutie van de Vlaamse meerderheidspartijen omtrent het Groeipakket, maar vraagt concrete maatregelen en een 'echte' evaluatie

In een nieuwe resolutie die N-VA, CD&V en Open Vld indienden, willen de meerderheidspartijen de fundamenten en de architectuur van het Groeipakket niet op zijn kop zetten, maar wel onderzoeken of er geld kan worden vrijgemaakt om de meest kwetsbare kinderen extra te ondersteunen. De Gezinsbond is ook van mening dat de positieve punten van het Groeipakket - de vroegere kinderbijslag - behouden moeten blijven, zoals een hoog basisbedrag voor elk kind. Maar de Gezinsbond is zwaar teleurgesteld dat de voorstellen zich beperken tot enkele kleinere bijsturingen in de marge. "In de hoorzittingen hebben wij bij de evaluatie van het Groeipakket concrete maatregelen voorgesteld om op korte termijn én binnen het huidige budget een bedrag van 29 miljoen vrij te maken voor dringende correcties. Op termijn moet Vlaanderen extra budget vrijmaken om het Groeipakket fundamenteel te verbeteren voor alle gezinnen met kinderen en om het beter in te zetten in de strijd tegen kinderarmoede", zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

Korte termijn: schrappen participatietoeslagen

"Op korte termijn én binnen het huidige budget kan een bedrag van 29 miljoen euro vrijgemaakt worden door twee minder doeltreffende participatietoeslagen te schrappen: de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag. Dit bedrag van 29 miljoen euro kan dan gebruikt worden om nieuwe (half)wezen, die sinds 1 januari 2019 een ouder verliezen, beter te ondersteunen, de sociale toeslagen voor kinderen in de meest kwetsbare gezinnen te verhogen, de inkomensgrenzen om die sociale toeslagen te krijgen welvaartsvast te maken en om het Groeipakket beter af te stemmen op gescheiden ouders", zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

Lange termijn: extra budget + 'echte' evaluatie

"Op langere termijn moet Vlaanderen extra budget vrijmaken om het Groeipakket fundamenteel te verbeteren voor alle gezinnen met kinderen en om het beter in te zetten in de strijd tegen kinderarmoede. Dat vergt bijkomende middelen in plaats van geschuif binnen een budgetneutraal scenario. Om deze fundamentele verbeteringen voor te bereiden, vragen wij tegen het einde van 2022 een ‘echte’ evaluatie van het Groeipakket waarbij voor de Gezinsbond essentieel zijn: leeftijdstoeslagen, gezinnen met één kind geboren vóór 2019 en combigezinnen met drie of meer kinderen", voegt Yves Coemans er nog aan toe.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 135 personeelsleden. Meer dan 165.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 165.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel