Nieuwe resolutie Groeipakket ontgoochelt de Gezinsbond: "Voorstellen beperken zich tot enkele kleine bijsturingen in de marge"

De Gezinsbond nam kennis van de nieuwe resolutie van de Vlaamse meerderheidspartijen omtrent het Groeipakket, maar vraagt concrete maatregelen en een 'echte' evaluatie

In een nieuwe resolutie die N-VA, CD&V en Open Vld indienden, willen de meerderheidspartijen de fundamenten en de architectuur van het Groeipakket niet op zijn kop zetten, maar wel onderzoeken of er geld kan worden vrijgemaakt om de meest kwetsbare kinderen extra te ondersteunen. De Gezinsbond is ook van mening dat de positieve punten van het Groeipakket - de vroegere kinderbijslag - behouden moeten blijven, zoals een hoog basisbedrag voor elk kind. Maar de Gezinsbond is zwaar teleurgesteld dat de voorstellen zich beperken tot enkele kleinere bijsturingen in de marge. "In de hoorzittingen hebben wij bij de evaluatie van het Groeipakket concrete maatregelen voorgesteld om op korte termijn én binnen het huidige budget een bedrag van 29 miljoen vrij te maken voor dringende correcties. Op termijn moet Vlaanderen extra budget vrijmaken om het Groeipakket fundamenteel te verbeteren voor alle gezinnen met kinderen en om het beter in te zetten in de strijd tegen kinderarmoede", zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

Korte termijn: schrappen participatietoeslagen

"Op korte termijn én binnen het huidige budget kan een bedrag van 29 miljoen euro vrijgemaakt worden door twee minder doeltreffende participatietoeslagen te schrappen: de kinderopvangtoeslag en de kleutertoeslag. Dit bedrag van 29 miljoen euro kan dan gebruikt worden om nieuwe (half)wezen, die sinds 1 januari 2019 een ouder verliezen, beter te ondersteunen, de sociale toeslagen voor kinderen in de meest kwetsbare gezinnen te verhogen, de inkomensgrenzen om die sociale toeslagen te krijgen welvaartsvast te maken en om het Groeipakket beter af te stemmen op gescheiden ouders", zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

Lange termijn: extra budget + 'echte' evaluatie

"Op langere termijn moet Vlaanderen extra budget vrijmaken om het Groeipakket fundamenteel te verbeteren voor alle gezinnen met kinderen en om het beter in te zetten in de strijd tegen kinderarmoede. Dat vergt bijkomende middelen in plaats van geschuif binnen een budgetneutraal scenario. Om deze fundamentele verbeteringen voor te bereiden, vragen wij tegen het einde van 2022 een ‘echte’ evaluatie van het Groeipakket waarbij voor de Gezinsbond essentieel zijn: leeftijdstoeslagen, gezinnen met één kind geboren vóór 2019 en combigezinnen met drie of meer kinderen", voegt Yves Coemans er nog aan toe.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be