Nieuwe methode Hobin dreigt nog meer gescheiden moeders in armoede te storten

Gezinsbond en Ligue des familles raden gebruik nieuwe onderhoudsbijdragecalculator Hobin af: "Methode rekent niet in het belang van het kind"

Sinds 10 september 2020 staat de methode Hobin online. Dat is een rekentool, ontworpen door Rob Hobin (eerste Voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen) om onderhoudsbijdragen voor kinderen van gescheiden ouders te berekenen. Door de calculator gratis ter beschikking te stellen op de website van Hoven & Rechtbanken insinueert Justitie dat Hobin voortaan dé standaardmethode wordt om objectieve onderhoudsbijdragen te berekenen. De Gezinsbond en Ligue des familles zeggen dat dit niet klopt en raden het gebruik van de methode Hobin sterk af.

“Methode rekent niet in het belang van het kind”

“We vrezen dat scheidende koppels zich binnenkort verplicht zullen voelen om deze rekentool te gebruiken”, zegt Yves Coemans, specialist onderhoudsbijdragen bij de Gezinsbond. “Dat betreuren we ten zeerste omdat een algemeen gebruik van de methode Hobin nog meer gescheiden ouders, meestal moeders, in armoede dreigt te storten omdat ze onvoldoende middelen zullen krijgen om de opvoedingskosten van hun kinderen te dragen”.

Volgens gezinsorganisaties Gezinsbond en Ligue des familles rekent Hobin immers niet in het belang van het kind. Hobin baseert zich bovendien niet op het wetenschappelijk onderbouwde studiewerk van de Belgische socioloog Roland Renard, maar haalde hij de mosterd in de ons omliggende landen (Nederland en Duitsland), aldus beide gezinsorganisaties.

"Hobin houdt slechts beperkt rekening met de voordelen van alle aard die ouders hebben. Zo telt de bedrijfswagen zonder tankkaart slechts voor 350 euro mee of voor 450 euro met tankkaart, de maaltijdcheques tellen maar voor 100 euro. Van andere voordelen is er geen spoor terug te vinden. De methode negeert ook de gezinsfiscaliteit. Daarmee gaat Hobin regelrecht in tegen artikel 1321 van het Gerechtelijk Wetboek dat duidelijk bepaalt dat de sociale en fiscale voordelen van alle aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt één van de acht criteria zijn om een objectieve onderhoudsbijdrage te berekenen. Er zijn ook verkeerde interpretaties van de bijdragen in natura in de niet-verblijfsgebonden en specifieke kosten door de onderhoudsplichtige ouder en de sociale toeslagen op de kinderbijslag. Deze foutieve veronderstellingen leiden automatisch tot te lage onderhoudsbijdragen,” vult Coemans verder aan.

“Nieuwe methode ondermijnt opdracht van de Commissie voor onderhoudsbijdragen”

De gezinsorganisaties begrijpen dit initiatief van de Antwerpse rechters niet. Vijf jaar geleden werd immers binnen de schoot van de FOD Justitie een Commissie voor onderhoudsbijdragen opgericht, waarin de Gezinsbond en Ligue des familles - naast magistraten, advocaten, notarissen en familiaal bemiddelaars - ook een zetel hebben.

“Deze Commissie heeft als opdracht rechters te adviseren om de kosten van kinderen te begroten en objectieve bijdragen voor beide ouders te bepalen. Met dit initiatief ondermijnt Hobin regelrecht de opdracht van deze federale commissie. De Franstalige familierechters werden niet betrokken bij deze rekentool wat op termijn alleen maar de kloof in de rechtspraak zal vergoten tussen beide landsgedeelten”, zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

“Blijf weg uit de familierechtbank als Hobin wordt gebruikt”

“Als familierechters en raadsheren voortaan de methode Hobin standaard zullen toepassen, kunnen we scheidende koppels alleen maar aanraden om weg te blijven uit de familierechtbank, behalve om hun EOT-overeenkomst (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming.) opgemaakt door een familiaal bemiddelaar, advocaat of notaris te laten homologeren” besluit Coemans. “Een onderhandeld evenwichtig akkoord is beter dan een door de rechter opgelegde te lage onderhoudsbijdrage. Daarom bevelen we één van de bestaande methodes aan die wél objectief berekenen: de  Onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond, de Pareto Simulator of de VOB-methode van Larcier.”

Jennifer Sevrin

Verantwoordelijke studiedienst, Ligue des familles

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be