Skip to Content

Nieuwe methode Hobin dreigt nog meer gescheiden moeders in armoede te storten

Gezinsbond en Ligue des familles raden gebruik nieuwe onderhoudsbijdragecalculator Hobin af: "Methode rekent niet in het belang van het kind"

Sinds 10 september 2020 staat de methode Hobin online. Dat is een rekentool, ontworpen door Rob Hobin (eerste Voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen) om onderhoudsbijdragen voor kinderen van gescheiden ouders te berekenen. Door de calculator gratis ter beschikking te stellen op de website van Hoven & Rechtbanken insinueert Justitie dat Hobin voortaan dé standaardmethode wordt om objectieve onderhoudsbijdragen te berekenen. De Gezinsbond en Ligue des familles zeggen dat dit niet klopt en raden het gebruik van de methode Hobin sterk af.

“Methode rekent niet in het belang van het kind”

“We vrezen dat scheidende koppels zich binnenkort verplicht zullen voelen om deze rekentool te gebruiken”, zegt Yves Coemans, specialist onderhoudsbijdragen bij de Gezinsbond. “Dat betreuren we ten zeerste omdat een algemeen gebruik van de methode Hobin nog meer gescheiden ouders, meestal moeders, in armoede dreigt te storten omdat ze onvoldoende middelen zullen krijgen om de opvoedingskosten van hun kinderen te dragen”.

Volgens gezinsorganisaties Gezinsbond en Ligue des familles rekent Hobin immers niet in het belang van het kind. Hobin baseert zich bovendien niet op het wetenschappelijk onderbouwde studiewerk van de Belgische socioloog Roland Renard, maar haalde hij de mosterd in de ons omliggende landen (Nederland en Duitsland), aldus beide gezinsorganisaties.

"Hobin houdt slechts beperkt rekening met de voordelen van alle aard die ouders hebben. Zo telt de bedrijfswagen zonder tankkaart slechts voor 350 euro mee of voor 450 euro met tankkaart, de maaltijdcheques tellen maar voor 100 euro. Van andere voordelen is er geen spoor terug te vinden. De methode negeert ook de gezinsfiscaliteit. Daarmee gaat Hobin regelrecht in tegen artikel 1321 van het Gerechtelijk Wetboek dat duidelijk bepaalt dat de sociale en fiscale voordelen van alle aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt één van de acht criteria zijn om een objectieve onderhoudsbijdrage te berekenen. Er zijn ook verkeerde interpretaties van de bijdragen in natura in de niet-verblijfsgebonden en specifieke kosten door de onderhoudsplichtige ouder en de sociale toeslagen op de kinderbijslag. Deze foutieve veronderstellingen leiden automatisch tot te lage onderhoudsbijdragen,” vult Coemans verder aan.

“Nieuwe methode ondermijnt opdracht van de Commissie voor onderhoudsbijdragen”

De gezinsorganisaties begrijpen dit initiatief van de Antwerpse rechters niet. Vijf jaar geleden werd immers binnen de schoot van de FOD Justitie een Commissie voor onderhoudsbijdragen opgericht, waarin de Gezinsbond en Ligue des familles - naast magistraten, advocaten, notarissen en familiaal bemiddelaars - ook een zetel hebben.

“Deze Commissie heeft als opdracht rechters te adviseren om de kosten van kinderen te begroten en objectieve bijdragen voor beide ouders te bepalen. Met dit initiatief ondermijnt Hobin regelrecht de opdracht van deze federale commissie. De Franstalige familierechters werden niet betrokken bij deze rekentool wat op termijn alleen maar de kloof in de rechtspraak zal vergoten tussen beide landsgedeelten”, zegt Yves Coemans van de Gezinsbond.

“Blijf weg uit de familierechtbank als Hobin wordt gebruikt”

“Als familierechters en raadsheren voortaan de methode Hobin standaard zullen toepassen, kunnen we scheidende koppels alleen maar aanraden om weg te blijven uit de familierechtbank, behalve om hun EOT-overeenkomst (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming.) opgemaakt door een familiaal bemiddelaar, advocaat of notaris te laten homologeren” besluit Coemans. “Een onderhandeld evenwichtig akkoord is beter dan een door de rechter opgelegde te lage onderhoudsbijdrage. Daarom bevelen we één van de bestaande methodes aan die wél objectief berekenen: de  Onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond, de Pareto Simulator of de VOB-methode van Larcier.”

Contacteer ons
Jennifer Sevrin Verantwoordelijke studiedienst, Ligue des familles
Jennifer Sevrin Verantwoordelijke studiedienst, Ligue des familles
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel