Skip to Content

Nieuwe campagne vestigt aandacht op het belang van een goede en betaalbare woning

Welzijnszorg lanceert nieuwe campagne in samenwerking met De Gezinsbond, Internationaal Comité, Orbit vzw, Samenlevingsopbouw en Welzijnsschakels

Elk jaar brengt Welzijnszorg een bepaald aspect van armoede onder de aandacht tijdens haar ‘Samen tegen armoede’ campagne in december. Dit jaar is het thema wonen. In een jaar waar de massaal in ons ‘kot’ moesten blijven, is het belangrijk om de aandacht te vestigen op het belang van een goede en betaalbare woning. De campagne loopt in samenwerking met de Gezinsbond, Internationaal Comité, Orbit vzw, Samenlevingsopbouw en Welzijnsschakels. Samen wordt geijverd voor een sociaal rechtvaardig woonbeleid. Er worden campagne gevoerd, er loopt een online petitie en er worden aanbevelingen gedaan aan de Vlaamse en Brusselse overheden.

Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen. Maar voor 1 op de 5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel is goed wonen onbetaalbaar.

 “Een goede woning hebben is een basisbehoefte. Dat je ergens, ook al heb je nog andere problemen, naar een plek kan komen die van u is, waar je je thuis voelt, waar je je kan veilig voelen met je gezin, waar je kunt plezier hebben, waar je kunt verdriet hebben, dat is heel belangrijk.”

Patricia is vrijwilliger bij vzw De Sfeer in Genk

Onbetaalbaar

Een tekort aan sociale woningen drijft mensen in armoede naar de private huurmarkt. Daar besteedt meer dan de helft van de private huurders meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te laag inkomen betekent dat er te weinig overblijft voor andere basisbehoeften.

Te veel mensen in armoede wonen in een te kleine, of ongezonde woning waar ze dan ook nog te veel geld voor betalen. Dit is voor ons onaanvaardbaar!

Campagne voeren

Campagne voeren tijdens Corona is anders dan anders. Vrijwilligers kunnen geen Soep op de Stoep organiseren, er zijn geen loopwedstrijden en bijeenkomsten zijn verboden.

Marc Justaert, voorzitter Welzijnszorg:  “Onze vrijwilligers zetten alles op alles om deze campagne te doen slagen. Ze weten immers hoe belangrijk een campagne is, ook in het kader van fondsenwerving. Welzijnszorg steunt elk jaar verschillende honderden armoedeprojecten.”

In deze gezondheids- en humanitaire crisis maakte Welzijnszorg extra middelen vrij om projecten te steunen om mensen in armoede te blijven bereiken. De noden op het terrein blijven groot. Daarom zijn alle steunacties en giften nodig om onze werking te verzekeren.  

Politieke actie

Een campagne voer je niet alleen. Welzijnszorg kan dit jaar rekenen op de steun van campagnepartners Gezinsbond, Internationaal Comité, Orbit vzw, Samenlevingsopbouw en Welzijnsschakels. Samen ijveren we voor een sociaal rechtvaardig woonbeleid. We doen daarvoor aanbevelingen aan de Vlaamse en Brusselse overheden.

“Tijdens deze campagne focussen we ons op de verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen dat iedereen over een goede woning kan beschikken. We lanceren daarom een petitie. Met deze handtekeningen zullen we na afloop van de campagne de bevoegde ministers overtuigen van de noodzaak aan structurele maatregelen,” zegt Marc Justaert.

- einde persbericht -

Online Lancering 

Omwille van de geldende coronamaatregelen kiezen we ervoor om geen publieke lancering te organiseren. De aftrap van de campagne wordt gegeven via een Facebook Live Event op zaterdag 28 november om 10u30.

Koen Trappeniers (Directeur Welzijnszorg), Caro Bridts (Ervaringsdeskundige bij Welzijnszorg en Welzijnsschakels) en Marc Justaert (Voorzitter Welzijnszorg) duiden het belang van deze campagne.

Vertegenwoordigers van de campagnepartners Gezinsbond, Internationaal Comité, Orbit vzw, Samenlevingsopbouw en Welzijnsschakels vertellen waarom zij deze campagne steunen.

Ten slotte wordt de campagnefilm gelanceerd waarin de woonproblemen geduid worden aan de hand van getuigenissen en ervaringen van mensen in armoede en campagneprojecten. Ook de aanbevelingen die we doen aan de Vlaams en Brusselse overheid komen aan bod.

Extra informatie

Campagnedossier 2020
Meer informatie over de problemen van mensen in armoede op de woonmarkt en welke oplossingen Welzijnszorg naar voor schuift, kan je lezen in het campagnedossier bij de campagne.

Petitie
De petitie kan ondertekend worden via www.samentegenarmoede.be

Fondsenwerving
Op 26 december is niet alleen tweede kerstdag, het is ook de dag waarop kleine en grote sportievelingen hun benen zullen inzetten tegen armoede.

>> Meer informatie over de fondsenwervende acties en Zet je benen in-dag via welzijnszorg.be/zet-je-benen-in-dag

Steun aan lokale projecten
Welzijnszorg is de grootste beweging tegen armoede, naast educatief en politiek werk, steunt Welzijnszorg elk jaar honderden lokale armoedeprojecten. Dat gaat van het helpen zoeken naar een betaalbare woningen voor mensen in armoede, lokale beleidsparticipatie tot het aanbieden van leefruimte voor thuisloze jongeren.

>> Meer informatie over de projecten die we steunen via www.welzijnszorg.be/projecten

Contacteer ons
Isabelle Cardoen Pers en politiek, Welzijnszorg
Isabelle Cardoen Pers en politiek, Welzijnszorg
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel