Skip to Content

Nieuwe campagne "Gezin op het werk" roept op voor gezinsvriendelijkheid op de werkvloer

Met een nieuwe campagne steunt de Gezinsbond bedrijven en organisaties die gezinsvriendelijke maatregelen (willen) nemen op de werkvloer

Gezinsbond lanceert de campagne "Gezin op het werk". Daarmee stimuleert hij bedrijven en organisaties die gezinsvriendelijk willen ondernemen. Op de nieuwe website www.gezinophetwerk.be vinden bedrijven tips om mee aan de slag te gaan en goeie voorbeelden van bedrijven die er al mee bezig zijn. Bedrijven met een gezinsvriendelijk personeelsbeleid kunnen ook het campagnecharter ondertekenen. Zo'n 80 bedrijven uit heel verschillende sectoren – goed voor meer dan 110.000 werknemers - deden dat al en maken zich op die manier bekend als gezinsvriendelijke organisatie bij het eigen personeel en eventuele nieuwe werknemers. Onder hen onder meer AG Insurance, Argenta, Liantis (het vroegere ADMB), JBC, Natuurpunt, Proximus, VDAB, verschillende gemeentebesturen, ziekenhuizen, zorginstellingen en KMO's.    

Gezinsvriendelijke werkvloer heeft veel voordelen

"Heel veel bedrijven nemen al gezinsvriendelijke maatregelen, dat stellen we vast uit een bevraging die we deden bij de bijna 80 bedrijven en organisaties die ons campagnecharter ondertekenden. We juichen dat heel hard toe, want medewerkers die gezin en werk goed kunnen combineren, zijn gelukkiger, efficiënter en productiever. Ze zien er ook niet tegenop om af en toe eens een tandje bij te steken", zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

De maatregelen die bedrijven treffen, zijn meestal heel verschillend en op maat van verschillende doelgroepen: voor de jonge papa's die deelnemen aan de zorg of het huishouden, voor ouders die zorgen voor hun ouders of voor een kind met een beperking of grootouders die af en toe instaan voor de opvang van de kleinkinderen.

"Elk bedrijf, groot of klein en ongeacht de samenstelling, kan werk maken van een gezinsvriendelijk personeelsbeleid. Het zou goed zijn mocht de overheid ook bijkomende maatregelen nemen om flexibiliteit op maat van het gezin mogelijk te maken voor zelfstandigen", aldus Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Maatregelen kunnen klein en groot zijn

De meeste gezinsvriendelijke maatregelen kosten geen geld. Vaak komt het neer op het invoeren van een flexibiliteit op maat van de werknemer: meer keuze¬vrijheid in werkuren, in verlof, telewerk mogelijk maken, positief reageren op gezinsuitbreiding bij een personeelslid… Er zijn ook maatregelen die wel geld kosten: een bijdrage in de opvangkosten, een paar dagen betaald familiaal verlof, een geboorte¬geschenk, een strijkdienst of een bedrijfscrèche… Een balans opmaken tussen wat de noden zijn van de werknemers en wat haalbaar is voor de organisatie of voor de balans werk-gezin van de zaakvoerder zelf is meestal de eerste stap voor een gezinsvriendelijke werkgever.

Proximus, Korazon, Lijncom en AZ Nikolaas ondertekenden het charter van de Gezinsbond. Zij nemen nu al gezinsvriendelijke maatregelen en zijn van plan om er in de toekomst nog verder werk van te maken.

Jan Van Acoleyen, Chief HR Officer bij Proximus (telecom):
"We hebben 12.000 medewerkers en dus 12.000 verschillende gezinssituaties. Bij onze maatregelen proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met alle diverse levensfasen van een gezin en hebben we voor elk wat wils: van een funday voor alle personeelsleden en hun gezin tot ondersteuning voor ouders met kinderen, homeworking, vakantieopvang en vormingen voor medewerkers die bijna op pensioen gaan. Het evenwicht tussen werk en privé is heel belangrijk om zo veel mogelijk werknemers positief en geëngageerd aan de slag te hebben binnen het bedrijf. "

Philippe Vanassche, zaakvoerder bij Korazon (software-ontwikkelaar):
"Wij zijn een bedrijf met voornamelijk mannen, maar ook zij kiezen er, net als de vrouwen hier, bewust voor om ouderschapsverlof en familiaal verlof op te nemen, en passen hun werkuren aan in functie van hun gezin. Je voelt heel hard dat werknemers vandaag nood hebben aan een goed evenwicht tussen werk en gezin en we proberen daar zo goed mogelijk rekening mee te houden."

Christine Van Den Berghe, managing director bij Lijncom (reclamebedrijf):
"Bedrijven moeten vooral de moed hebben om vertrouwen te geven aan hun medewerkers. Met de schaarste op de arbeidsmarkt moeten we inzetten op gezinsvriendelijkheid om goeie en gemotiveerde werknemers te kunnen aantrekken. Wij slagen daar goed in met onze maatregelen: vergaderen doen we bijvoorbeeld buiten de spitsuren, commerciële medewerkers kunnen veel telewerken en werktijden zijn erg flexibel. Onze werknemers waarderen dat enorm."

Ilse Waumans, directeur P&O bij AZ Nikolaas (ziekenhuis):
"Werkgevers en werknemers denken dat er wondermiddelen nodig zijn om gezinsvriendelijk te zijn, maar het is vooral een kwestie van luisteren naar medewerkers en kijken wat er mogelijk is. Wij werkten vooral aan een aanbod van diverse kleine en grote maatregelen waardoor er voor alle medewerkers keuzemogelijkheden zijn. Zo hebben we hier een crèche voor de jonge gezinnen, een vakantiekinderopvang in de zomermaanden, flexibele werktijden voor andere medewerkers, zijn jobtimewijzigingen zeer courant en is zelfs telewerk occasioneel voor verpleegkundigen mogelijk."

Contacteer ons
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Christine Van Den Berghe Managing Director, Lijncom
Fabrice Gansbeke woordvoerder NL, Proximus
Ilse Waumans Directeur P&O, AZ Nikolaas
Philip Vanassche Zaakvoerder, Korazon
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Christine Van Den Berghe Managing Director, Lijncom
Fabrice Gansbeke woordvoerder NL, Proximus
Ilse Waumans Directeur P&O, AZ Nikolaas
Philip Vanassche Zaakvoerder, Korazon
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel