Nieuw project PRIKKELS schenkt aandacht aan toenemende prikkels bij jongeren

Nieuwe unieke samenwerking tussen Kopergietery, Gezinsbond, Kinderrechtencommissariaat, Agentschap Jongerenwelzijn, Mediawijs en Museum Dr. Guislain

Kopergietery, Gezinsbond, Kinderrechtencommissariaat, Agentschap Jongerenwelzijn, Mediawijs en Museum Dr. Guislain lanceren een nieuwe unieke samenwerking onder de noemer PRIKKELS. Via tentoonstellingen, theatervoorstellingen, vormingen en publicaties schenken de organisaties aandacht aan de toenemende prikkels bij jongeren in de samenleving. Het project start op 19 oktober 2018 en loopt tot 26 mei 2019.

Meer dan ooit is er in onze samenleving een veelheid aan prikkels en signalen. Er is alsmaar meer en het gaat alsmaar sneller: sociale media, hobby's, school… Prikkels kunnen een bron van creativiteit zijn, maar voor anderen kunnen de prikkels leiden tot hypernervositeit en zelfs burn-out. De ene zoekt net veel prikkels op, de ander zoekt soelaas in een prikkelarme omgeving.

Zeker voor jongeren vormt het een actuele uitdaging. Raken zij meer overprikkeld? Wat vinden zij zelf? Hoe zoeken en vinden jongeren hun plaats dan in deze wereld?

De aftrap van het project wordt gegeven op vrijdag 19 oktober met de opening van de gelijknamige tentoonstelling PRIKKELS in Museum Dr. Guislain en de première van theatervoorstelling BUZZ in de Kopergietery. Tot en met mei 2019 worden diverse activiteiten georganiseerd door de verschillende partners. Van cultuuruitingen tot vormingsaanbod, debat en publicaties. Elk op hun manier snijden de partners de problematiek aan om samen de aandacht te vragen die het verdient.

Alle activiteiten zijn te vinden op www.prikkels.be.

Het programma

19 oktober 2018
Opening tentoonstelling PRIKKELS, tussen passie en pijn
Locatie: Museum Dr. Guislain

Première BUZZ, theatervoorstelling van Charlotte Vandermeersch (productie: KOPERGIETERY & ARSENAAL/LAZARUS)
Locatie: de Kopergietery

19 november 2018
Webinar "Mag ik ook wat zeggen"?
Gezinnen evolueren in de tijd, ze veranderen. Hoe maken we ruimte voor de stem van kinderen in dit proces? Hoe houden we gepast rekening met het perspectief van het kind? In deze webinar staan we stil bij het luisteren naar je kind bij verandering in het gezin.

22 tot 25 november 2018
PRIKKELspecial “HERFSTBLUES” met diverse theatervoorstellingen in de Kopergietery, en op za 24 november een gespreksavond met jongeren rond positieve en negatieve (over)prikkeling i.s.m. Het Kinderrechtencommissariaat, de Bleekweide (Lut Celie)
Locatie: de Kopergietery

6 december 2018
Boekvoorstelling 'Digitaal ontmaagd' van Sarah Van Gysegem i.o.v. de Gezinsbond + theatervoorstelling 'Achter de Schermen' (O'Kontreir)
Locatie: de Kopergietery
Te koop vanaf december in de boekhandel

15 februari 2019
Première Veel te veel te veel, theatervoorstelling voor jonge kinderen door KOPERGIETERY & Les Pieds dans le vent
Locatie: de Kopergietery

22 februari 2019
Congresdag

19 april 2019
Première Scary Monsters van Simon D’Huyvetter met een 10-tal jongeren uit de Theaterateliers  van KOPERGIETERY met aansluitend theaterspecial LENTEBLUES

25 & 26 mei 2019
Slotmoment

Het Kinderrechtencommissariaat verkent in het participatieproject ‘VAN OVERPRIKKELD NAAR GEBORGEN’ de beleving van kinderen en jongeren over afzondering. De jongeren maken zelf een digitaal verhaal of een kunstwerk, waarvan enkele in de tentoonstelling of op andere activiteiten binnen Prikkels hun plaats zullen kennen

De Gezinsbond wijdt speciale aandacht aan het prikkelthema in BOTSING, najaar 2018,  tijdschrift voor ouders met tieners

De Gezinsbond organiseert onder de noemer ‘VEILIG ONLINE’ diverse lezingen en reikt via het gelijknamige webplatform informatie voor diverse leeftijden aan. Veilig online is een initiatief van Gezinsbond en Child Focus.

De partners

Agentschap Jongerenwelzijn

Jongerenwelzijn maakt deel uit van de Vlaamse overheid en staat in voor de organisatie van de jeugdhulp. Samen kansen creëren is onze missie. Wij zijn de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte en ondersteuningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en integrale manier te beantwoorden.

Het Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement. Elke dag krijgt het Vlaams Kinderrechtencommissariaat signalen van kinderen, jongeren en professionals. Het bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. Altijd met het oog op de goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Kopergietery

Kopergietery is een creatiehuis voor een jong publiek, met een focus op theater, dans en muziek. Een huis waar kinderen en jongeren in contact komen met kunst.
Een huis waar kunstenaar en kind samen creëren en elkaar wederzijds inspireren.
Een huis dat voorstellingen creëert, gastgezelschappen inviteert en theaterateliers organiseert.

Museum Dr. Guislain

Museum Dr. Guislain is een cultureel ijkpunt met betrekking tot de geschiedenis van en actuele discussies over psychiatrie en geestelijke gezondheid, zorg, en kunst en waanzin. Met zijn gevarieerde werking stimuleert en voedt Museum Dr. Guislain het debat over psychische gezondheid en ziekte, en de manier waarop het onderscheid tussen beide door de tijd heen zowel bepaald werd door, als zelf ook bepalend was voor de culturele, maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke context. Het museum draagt op die manier bij tot een genuanceerde en veelzijdige benadering en bewustwording van de wijze waarop een samenleving omging en omgaat met personen en groepen die ze als anders beschouwt. Museum Dr. Guislain schrikt niet terug om beladen onderwerpen te benoemen en op eigenzinnige wijze te benaderen. Het museum streeft daarbij steeds naar verbinding – zowel in wat het presenteert, wie het wil bereiken, als in de manier waarop het museum dagelijks vorm krijgt.

Mediawijs

Sinds 5 jaar is Mediawijs het Vlaams kenniscentrum voor Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse Overheid. Mediawijs helpt Vlamingen en Brusselaars om bewust en creatief om te gaan met media. Het team van 6 mensen werkt vanuit hartje Brussel samen met experten over thema’s zoals cyberpesten, gaming, online veiligheid … leidt leerkrachten op en geeft ouders en kinderen tips om bewuster om te gaan met media.

Kurt Jacobs

PR coördinator, Gezinsbond

Peter-Jan Bogaert

Agentschap Jongerenwelzijn

Hilde Cnudde

Kinderrechtencommissariaat

Eline Van de Voorde

Museum Dr. Guislain

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be