Skip to Content

Nieuw doeboek rond knuffelturnen inspireert en stimuleert ouders en hun kleuters om ook tijdens coronatijd te blijven bewegen

Nieuw doeboek rond knuffelturnen moet ouders en grootouders aanzetten om te blijven bewegen tijdens deze coronaperiode

Gezinssport Vlaanderen, de sportdienst van de Gezinsbond, heeft een DOEboek rond knuffelturnen ontwikkeld. Het moet ouders en grootouders aanzetten om ook tijdens deze coronaperiode te blijven bewegen. “Bewegen blijft ook in coronatijden belangrijk. Niets zo leuk toch als samen met jouw kind rollen, kruipen, schommelen, klimmen… waarbij er evenveel geknuffeld als bewogen wordt?”, aldus Gezinssport Vlaanderen. Het DOEboek is  sinds december beschikbaar en er werden al meer dan 500 exemplaren besteld.

“Bewegen blijft ook in coronatijden belangrijk”

Knuffelturnen is geen nieuw begrip. Het is een plezierige manier van bewegingsopvoeding voor kleuters met één van hun (groot)ouders. Gezinssport Vlaanderen, de sportdienst van de Gezinsbond, organiseert al geruime periode workshops knuffelturnen in Vlaanderen. Maar door de coronacrisis zijn alle activiteiten tot nader order uitgesteld en komen ouders en grootouders misschien ook niet meer aan het knuffelturnen toe.

“Het idee voor dit DOEboek ontstond doordat vele ouders al geruime tijd thuis zitten met hun kroost”, zegt Bram De Smet, sporttechnisch projectmedewerker Gezinssport Vlaanderen. “Bewegen blijft ook in coronatijden belangrijk. Jammer genoeg is het momenteel niet mogelijk om in clubverband te knuffelturnen. Dankzij het Knuffelturnen DOEboek kan je nu ook gewoon thuis knuffelturnen. Het is voor de kinderen niet dezelfde beleving als wanneer ze het in de vertrouwde groep met de vriendjes kunnen ervaren, maar het is wel een ideale manier om samen met de peuter of de kleuter op een andere, creatieve manier te bewegen. Want jonge kinderen moeten in beweging blijven! En de mama’s en papa’s ook”, aldus Bram De Smet.

Band tussen ouder en kind staat centraal

Tijdens het knuffelturnen staat de relatie tussen ouder en kind centraal. Het kind leert sociaal zijn en omgaan met anderen. Het ontdekt nieuwe dingen en krijgt een positiever zelfbeeld (‘Kijk, wat ik al kan!’). Het leert ook luisteren, begrijpen en opdrachten omzetten in bewegingen. Knuffelturnen heeft bovendien een positieve invloed op de (groot)ouder-(klein)kind relatie. Het versterkt die unieke band.

“Door samen te bewegen kan je als (groot)ouder je (klein)kind stimuleren en steunen en laten zien dat je het waardeert. Het zelfvertrouwen van kinderen wordt immers sterk beïnvloed door de wijze waarop ouders, grootouders… hun al dan niet aanspreken. Het positief zelfbewustzijn van het kind leidt tot een groter zelfvertrouwen, wat er op zijn beurt voor zorgt dat je kind zijn mogelijkheden beter kan ontwikkelen.

Aanvullend op het DOE-boek zijn ook 15 korte instructiefilmpjes gemaakt indien men een bepaalde oefening in detail wil bekijken. Deze filmpjes zijn gratis te raadplegen op www.knuffelturnen.be

Het boek reikt leuke creatieve basisoefeningen aan om thuis (verder) te oefenen of uit te proberen met je kind. De oefeningen zijn ingedeeld per thema en duidelijk geïllustreerd. Leeftijd: 1,5 tot 5 jaar.

-  Einde persbericht -

Meer informatie

Knuffelturnen DOEboek | Hardcover 38 pag.| Uitgave Gezinssport Vlaanderen € 5 |
ISBN-nummer: 9789080309753| december 2020

> Contacteer ons voor een recensie-exemplaar
> Knuffelturn instructiefilmpjes

Over Gezinssport Vlaanderen

Gezinssport Vlaanderen is sinds 1976 een erkende en gesubsidieerde multisportfederatie.

Als sportdienst van de Gezinsbond is Gezinssport Vlaanderen actief op het vlak van clubwerking, actieve vakanties en nationale sportdagen. Ons doel is gezinnen of elk lid van het gezin aan te zetten tot zinvolle sportbeoefening, individueel of in gezinsverband. De sportbeoefenaars beogen een aangename en gezonde vrijetijdsbesteding in een sociale omgeving. Gekende en minder gekende sporten moeten kunnen beoefend worden op recreatief niveau. Vandaag is Gezinssport Vlaanderen uitgegroeid tot één van de grootste multisportfederaties in Vlaanderen, die bovendien erkend is door Sport Vlaanderen.

Contacteer ons
Bram De Smet Sporttechnisch projectmedewerker, Gezinssport Vlaanderen
Bram De Smet Sporttechnisch projectmedewerker, Gezinssport Vlaanderen
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel