Skip to Content

Nieuw beweegplatform zet gezinnen aan om van thuis uit te bewegen

Gezinssport Vlaanderen lanceert een nieuw beweegplatform dat gezinnen aanzet om samen van thuis uit te bewegen

Uit een bevraging bij meer dan 2.500 Vlaamse gezinnen met inwonende kinderen blijkt dat 84% van de gezinnen regelmatiger zou willen sporten in gezinsverband om zo meer tijd te kunnen doorbrengen met de kinderen én gezonder te leven. Heel wat gezinnen vinden in de drukke gezinsagenda's echter niet de tijd om (samen) te gaan sporten. Om daaraan tegemoet te komen, lanceert Gezinssport Vlaanderen een nieuw beweegplatform: "Familie Fit". Dat zet gezinnen aan om samen, van thuis uit, voldoende te bewegen.

Inactieve ouder = inactief kind

Gezinssport Vlaanderen polste bij 2.665 Vlaamse gezinnen met inwonende kinderen tussen 0 en 18 jaar naar hun sportparticipatie in gezinsverband.

Bijna 70 % van de ondervraagde gezinnen zegt dat hij/zij regelmatig (1 à 2 keer per week; 45,5%) tot zeer vaak (3 of meer per week; 24,1%) aan sport doet . 30,4% van de respondenten geeft bijg evolg aan dat hij/zij zelden tot niet aan sport doet. Bij inactiviteit van één of beide ouders valt op dat ook de kinderen minder sportief zijn.

Twintig procent van de kinderen van (een) niet-actieve ouder(s) doet niet of zelden aan sport t.o.v. 7,5% van de kinderen van een actieve ouder. Kinderen wiens ouders zeer vaak sporten zullen zelf ook regelmatig bewegen. "Als ouder heb je dus een belangrijke rol te vervullen in de bewegingsopvoeding van je kind", zegt Liesbeth Uyttersprot van Gezinssport Vlaanderen.

Sporten in gezinsverband

1 op 3 van de bevraagde gezinnen geeft aan dat ze regelmatig (29,4)% tot zeer vaak (3,4%) samen sporten. 44,4% van de gezinnen sport af en toe (1 à 2 keer per maand) in gezinsverband en 16,7% van de gezinnen sport minder dan 1 keer per maand samen. In 6,1% van de gezinnen wordt er nooit in gezinsverband gesport.

"De voornaamste redenen voor gezinnen om niet of zelden in gezinsverband te sporten, zijn gebrek aan tijd en het feit dat de kinderen al zo'n drukke agenda hebben na de schooluren dat er geen tijd meer overblijft om ook nog samen actief te zijn. Iets meer dan 1 op de 4 gezinnen geeft bovendien aan niet in gezinsverband te sporten, omdat ze de kinderen nog te jong vinden of omdat ze niet echt weten welke sportactiviteiten geschikt zijn om samen te beoefenen.
Het gebrek aan voldoende financiële middelen of het ontbreken van een geschikt lokaal sportaanbod spelen minder een rol", zegt Liesbeth Uyttersprot.

Gezinnen die wel sportief actief zijn, doen dit omwille van gezondheidsredenen, omdat ze het leuk vinden en om meer tijd met elkaar door te brengen. Solosporten, zoals fietsen, zwemmen en wandelen zijn het populairst om in gezinsverband te beoefenen.

"Gezinnen kunnen gemotiveerd worden tot meer beweging als ze hierdoor meer tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen of de gezondheid van de gezinsleden beter wordt. De helft van de gezinnen is ervan overtuigd meer te gaan bewegen als ze regelmatig sporttips en –activiteiten zouden ontvangen op maat van hun gezin, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen.", aldus Liesbeth Uyttersprot.

Familie Fit daagt gezinnen uit

Met de nieuwe Familie Fit beweegtool wil Gezinssport Vlaanderen gezinnen motiveren om samen, van thuis uit, voldoende te bewegen. "Familie Fit informeert over (de voordelen van) sport en bewegen. Op de website vinden gezinnen interessante artikels over sport en bewegen, ingedeeld per thema en naar de leeftijd van het kind. Bovendien zal elk gezin zelf een Fit-profiel kunnen aanmaken, waarna ze toegang krijgen tot een uitdagende beweegapp waar de Familie Fit het gezin wekelijks uitdaagt om mee(r) te bewegen. Je vindt er beweegtips voor thuis, kan er virtuele medailles verdienen voor je trofeeënkast en meedingen naar leuke, sportieve prijzen", besluit Liesbeth Uyttersprot.  

Over Gezinssport Vlaanderen

Gezinssport Vlaanderen is sinds 1976 een erkende en gesubsidieerde multisportfederatie. Als sportdienst van de Gezinsbond is Gezinssport Vlaanderen actief op het vlak van clubwerking, actieve vakanties en nationale sportdagen. Ons doel is gezinnen of elk lid van het gezin aan te zetten tot zinvolle sportbeoefening, individueel of in gezinsverband. De sportbeoefenaars beogen een aangename en gezonde vrijetijdsbesteding in een sociale omgeving. Gekende en minder gekende sporten moeten kunnen beoefend worden op recreatief niveau. Vandaag is Gezinssport Vlaanderen uitgegroeid tot één van de grootste multisportfederaties in Vlaanderen, die bovendien erkend is door SPORT VLAANDEREN.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel