Niet besparen op geestelijke gezondheidszorg

Gezinsbond ongerust over nieuwe regeling dagpsychiatrie voor jongeren

De Gezinsbond is verontrust over de beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om het personeelsbudget in de dagpsychiatrie voor jongeren te halveren. "Wij vragen met klem dat het bespaarde geld opnieuw geïnvesteerd wordt in geestelijke gezondheidszorg ", zegt Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

De Gezinsbond ijvert al jaren voor meer investeringen in geestelijke gezondheidszorg opdat de lange wachtlijsten en de financiële of mentale drempels weggewerkt kunnen worden, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. "Depressie is wereldwijd het grootste gezondheidsprobleem bij jongeren en nooit eerder slikten de Belgische jongeren zoveel antidepressiva als de laatste jaren. In vergelijking met het buitenland tellen we buitenproportioneel veel zelfmoordpogingen. Zeker voor jongeren is snelle en professionele ondersteuning op psychisch vlak cruciaal."

Het systeem van dagbehandeling dat de laatste jaren steeds meer ingang vond, speelt daar perfect op in. Jongeren krijgen er overdag therapeutische ondersteuning en behandeling, en keren 's avonds terug naar huis. Op die manier bewaren ze de band met hun vertrouwde omgeving, wat hen de nodige rust en stabiliteit geeft en de reïntegratie na behandeling bevordert. Bovendien is deze vorm van ondersteuning goedkoper dan de duurdere residentiële opvang. Maar minister De Block geeft nu aan dat de dagbehandeling gefinancierd werd alsof het ook een avondcomponent kent en snoeit daarom fors in de personeelsmiddelen. De budgetten die vrijkomen – ruim 7 miljoen euro – zouden ingezet worden in 'andere medische sectoren die evengoed geld nodig hebben'.

"We zijn altijd bereid om te luisteren naar de voorstellen van de minister, maar onder één absolute voorwaarde: dat het vrijgekomen geld opnieuw integraal geïnvesteerd wordt in de geestelijke gezondheidszorg en niet in de somatische zorg", zegt Keirse. "Van het totale gezondheidszorgbudget gaat er nu slechts 6% naar geestelijke zorg. Dat is sowieso ruim onvoldoende, getuige de ellenlange wachtlijsten. Elke verdere afbouw of verschuiving van de middelen is wat ons betreft daarom volkomen onaanvaardbaar."

Contacteer ons
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen  van ├ílle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van 12.500 vrijwilligers en 140 personeelsleden. 220.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel