Skip to Content

Niet besparen op geestelijke gezondheidszorg

Gezinsbond ongerust over nieuwe regeling dagpsychiatrie voor jongeren

De Gezinsbond is verontrust over de beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om het personeelsbudget in de dagpsychiatrie voor jongeren te halveren. "Wij vragen met klem dat het bespaarde geld opnieuw geïnvesteerd wordt in geestelijke gezondheidszorg ", zegt Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

De Gezinsbond ijvert al jaren voor meer investeringen in geestelijke gezondheidszorg opdat de lange wachtlijsten en de financiële of mentale drempels weggewerkt kunnen worden, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. "Depressie is wereldwijd het grootste gezondheidsprobleem bij jongeren en nooit eerder slikten de Belgische jongeren zoveel antidepressiva als de laatste jaren. In vergelijking met het buitenland tellen we buitenproportioneel veel zelfmoordpogingen. Zeker voor jongeren is snelle en professionele ondersteuning op psychisch vlak cruciaal."

Het systeem van dagbehandeling dat de laatste jaren steeds meer ingang vond, speelt daar perfect op in. Jongeren krijgen er overdag therapeutische ondersteuning en behandeling, en keren 's avonds terug naar huis. Op die manier bewaren ze de band met hun vertrouwde omgeving, wat hen de nodige rust en stabiliteit geeft en de reïntegratie na behandeling bevordert. Bovendien is deze vorm van ondersteuning goedkoper dan de duurdere residentiële opvang. Maar minister De Block geeft nu aan dat de dagbehandeling gefinancierd werd alsof het ook een avondcomponent kent en snoeit daarom fors in de personeelsmiddelen. De budgetten die vrijkomen – ruim 7 miljoen euro – zouden ingezet worden in 'andere medische sectoren die evengoed geld nodig hebben'.

"We zijn altijd bereid om te luisteren naar de voorstellen van de minister, maar onder één absolute voorwaarde: dat het vrijgekomen geld opnieuw integraal geïnvesteerd wordt in de geestelijke gezondheidszorg en niet in de somatische zorg", zegt Keirse. "Van het totale gezondheidszorgbudget gaat er nu slechts 6% naar geestelijke zorg. Dat is sowieso ruim onvoldoende, getuige de ellenlange wachtlijsten. Elke verdere afbouw of verschuiving van de middelen is wat ons betreft daarom volkomen onaanvaardbaar."

Contacteer ons
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel