Skip to Content

Medewerkers Gezinsbond schenken elkaar solidariteitsverlof om moeilijke coronaperiode te overbruggen

15 medewerkers van de Gezinsbond met jonge kinderen krijgen extra verlof dankzij collega's die 1 of meerdere verlofdagen afstaan

Verschillende medewerkers van de Gezinsbond gaan binnenkort met verlof en zullen daarbij ook gebruik kunnen maken van zogenaamd solidariteitsverlof. Dat zijn extra verlofdagen die door andere collega’s ter beschikking worden gesteld. 15 medewerkers zullen er uiteindelijk gebruik kunnen van maken, in totaal werden 65 volle verlofdagen geschonken. “Veel collega’s met kinderen waren genoodzaakt om al extra verlof op te nemen omdat er geen opvang of school voor de kinderen was voorzien. De verlofteller is dus al aardig gezakt en daarom vroegen we andere collega’s zonder kinderen om op vrijwillige basis 1 of meerdere verlofdagen af te staan. De solidariteit onder de medewerkers is duidelijk heel groot, want uiteindelijk kunnen 15 medewerkers hier in de komende periode gebruik van maken”, zegt de Gezinsbond.

“Nooit gedacht dat collega’s daar zo massaal zouden op reageren”

Relinde en Shaju zijn 2 collega’s die gebruik zullen maken van het solidariteitsverlof. Ze stelden zich kandidaat omdat ze de voorbije periode al wat verlof opnamen in functie van de opvang voor hun kinderen.

Shaju: “Ik stelde me kandidaat voor 1 of 2 extra dagen, het werden er uiteindelijk 5. In augustus kan ik daardoor een weekje extra verlof nemen. Dat gaat zeker van pas komen.”

“Ik had nooit verwacht dat de collega’s daar zo massaal zouden op reageren en ik vind het hartverwarmend dat dat zo evident bleek. De vier dagen solidariteitsverlof splits ik op in 2 delen. Zo kan ik een weekendje vroeger op reis en op het einde van de zomer kan ik zo het nieuwe schooljaar beter voorbereiden”, vult Relinde aan.

“Jonge ouders kunnen alle steun gebruiken”

Tania en Bert zijn 2 van de gulle schenkers, zij hebben dus vrijwillig verlof doorgegeven aan een collega met jonge kinderen.

Tania: "Onze kinderen zijn volwassen, ik heb genoeg verlof en ik ben blij dat ik de jongere collega’s daarmee kan helpen. Bovendien weet ik hoe hectisch het vroeger was toen onze kinderen klein waren. Zeker in deze coronaperiode kunnen jonge ouders alle steun gebruiken."

Bert: "Persoonlijk vond ik dit een super solidaire actie en kan ik jonge gezinnen extra ondersteunen. Het is zo al een hele klus om het geregeld te krijgen. Vijf dagen verlof afstaan is voor mij geen probleem omdat mijn job me ook heel wat kan bieden. Een weekje meer werken is eigenlijk luxe."

Verlof afstaan: dit zegt de wet

Verlofdagen van de ene werknemer aan de andere schenken, kan enkel bij een individueel akkoord tussen de drie betrokken partijen: de werkgever, de schenker en de krijger. Er kunnen ook geen wettelijke verlofdagen worden geschonken, het gaat over anciënniteitsdagen, arbeidsvrijstellingsdagen of andere extra verlofdagen die een werkgever aan zijn werknemers geeft.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel