Skip to Content

Kop Op: ga bewust om met je smartphone

Gezinsbond, provincie Antwerpen, de Universiteiten Antwerpen en Gent en Mediawijs bundelen krachten in sensibiliseringscampagne

Gebruik je smartphone bewust. Dat is de kernboodschap van de campagne Kop Op die het Antwerpse provinciebestuur in samenwerking met de Gezinsbond, UGent, UAntwerpen en Mediawijs lanceert.  Het toenemende smartphonegebruik heeft een invloed op onder meer ons gezinsleven, slaapgewoontes en werkritme. Met een zelftest op www.kopop.be ontdek je welk type smartphonegebruiker je bent, waarna je op basis van jouw profiel tips krijgt om de balans te herstellen. Mensen die nog een stapje verder willen gaan, kunnen hun ‘mobiel DNA’ in kaart brengen met een handige applicatie.

Vandaag verschijnt de jaarlijkse imec.digimeter. Dit rapport toont de evolutie van het mediabezit en -gebruik van de Vlamingen. Jaar na jaar tonen de cijfers een stijging van het smartphonegebruik. Terwijl de digimeter vooral kwantitatief meet, groeit het besef dat het verhoogde gebruik van de smartphone ook een ‘mental game’ wordt tussen de mens en technologie. De Gezinsbond, provincie Antwerpen, UGent, UAntwerpen en Mediawijs slaan nu de handen in elkaar en lanceren de campagne ‘Kop Op’ want het wordt tijd dat we wat meer “opkijken” van onze smartphone.

Geen detox maar bewuster smartphone gebruik

De doelstelling van de campagne Kop Op is Vlamingen aanzetten om bewuster om te gaan met hun smartphone om zo de balans (familie, school/werk, hobby’s, beweging, slaap, etc.) te herstellen. De slogan Kop Op verwijst zowel naar het fysieke aspect als naar de mentale kant van het smartphonegebruik.

De campagne richt zich voornamelijk naar de actieve professionals tussen 18 en 45 jaar die zich vragen stellen bij hun smartphonegebruik. Jongeren ondervinden minder problemen maar zodra het professionele en gezinsleven groeit en de tijd schaars wordt, zorgen foute smartphonegewoontes al snel voor stress.

Van een laagdrempelige online zelftest tot een mobiel DNA

Op de site www.kopop.be  kunnen smartphonegebruikers nagaan welk type gebruiker zij zijn. Deze zelftest is gebaseerd op een online bevraging van de onderzoeksgroep Media, Innovatie en Communicatietechnologieën (imec-mict-UGent) van de UGent bij 498 Vlaamse smartphonegebruikers. Hierin werd nagegaan welke (negatieve) gevoelens gebruikers ervaren. Omdat dit heel verschillend blijkt tussen gebruikers, werden er vijf profielen opgesteld: websnacker, digiyogi, FOMO sapiens, chitchatbot & to-do-goeroe. Afhankelijk van je score op de zelftest krijg je tips. Centraal staat het idee dat er géén one-size-fits-all oplossing bestaat: de relatie tussen een persoon en zijn smartphone is immers zeer persoonlijk. 

Omdat mensen vaak hun smartphonetijd onderschatten, ontwikkelde UGent een applicatie dat je smartphonegebruik in kaart brengt aan de hand van cijfers en grafieken. Deze applicatie mobileDNA is beschikbaar in Play Store. Na enkele dagen gebruik kan je je mobiel DNA bekijken: hoeveel tijd besteed je aan elke app en welke app zorgt ervoor dat je steeds naar je smartphone grijpt? Na twee weken krijg je een mobiele diagnose met achterliggende gebruikerspatronen. Die patronen kunnen onder andere een ‘mobiel bioritme ‘ zijn (= appgebruik op vast moment van de dag) of ‘gefocust gebruiker’ versus ‘multitasker’ (= gebruik van 1 vs meerdere apps per keer dat je je smartphone gebruikt).

De campagne Kop Op loopt twee jaar. Tijdens die periode zullen er niet enkel gerichte acties komen naar de doelgroep maar gaan wetenschappers ook aan de slag met data uit de logging app. De onderzoeksgroep MIOS van Universiteit Antwerpen zal een impactstudie uitvoeren. Zij zullen bekijken in welke mate het advies na de zelftest van de campagne bij deelnemers tot nieuwe inzichten over hun smartphonegebruik leidt. De impact van de campagne wordt ook vergeleken tussen de verschillende Kop Op profielen.

Contacteer ons
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Dieter Stynen Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel