Skip to Content

Kinderoppasdienst Gezinsbond is terug opgestart

Gezinnen kunnen opnieuw terecht bij de kinderoppasdienst van de Gezinsbond, de online tool is ondertussen ook geoptimaliseerd

Ook de kinderoppasdienst van de Gezinsbond is opnieuw opgestart. En dat is goed nieuws voor heel veel gezinnen die in deze hectische coronaperiode even op adem willen komen en een babysit willen inschakelen. De heropstart houdt rekening met de huidige coronamaatregelen, lokale afdelingen hanteren daarbij een online coronagids met alle richtlijnen en mogelijkheden om de kinderoppasdienst op een veilige manier te organiseren. In normale tijden draait de kinderoppasdienst van de Gezinsbond bijna 8.000 prestaties per maand. De voorbije maanden waren dat er nog amper 800: vooral bij ouders in de zorg of alleenstaande ouders die niet thuis konden werken. De maand mei telt voorlopig iets meer dan 1.000 afspraken, het hoogste cijfer van dit jaar. De lokale afdelingen zijn bijzonder blij om in deze moeilijke periode terug ten dienste te kunnen staan van alle gezinnen.

“Gezinnen hebben ons in deze moeilijke periode hard gemist en ook hard nodig, we zijn dus bijzonder enthousiast om gezinnen terug te kunnen ondersteunen. Gezinnen die even op adem willen komen, kunnen terug een babysit inschakelen. We houden uiteraard rekening met de huidige coronamaatregelen, we communiceren zeer specifiek en gericht naar al onze lokale afdelingen met een kinderoppasdienst”, zegt Tom Joos van de Gezinsbond.

Online tool wordt stap per stap verbeterd

Recent waren er nog problemen met de online tool van de kinderoppasdienst. Zo kon een kinderoppasser uit Brugge die 9 keer geblokkeerd werd, toch nog blijven babysitten. Dat is in de toekomst niet meer mogelijk.

“De zogenaamde evaluatietool is nog niet rond, maar we hebben naar aanleiding van het incident in Brugge de procedure rond het blokkeren van een kinderoppasser geoptimaliseerd. Gezinnen worden nu expliciet gevraagd naar de motivatie van hun blokkering. En ondertussen herneemt ook de verdere registratie van oppassers op basis van de e-ID. Die zal eind september helemaal rond zijn. Nieuwe kandidaat-oppassers kunnen zich trouwens al niet langer aanmelden zonder eerst de registratieprocedure bij een coördinator te hebben voltooid”, besluit Tom Joos.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 135 personeelsleden. Meer dan 165.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond. In 2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan met bijna 800 feestelijke activiteiten in oktober. In december volgt ook nog een academische zitting om de bevindingen te delen van een grootschalige bevraging bij ouders, kinderen en jongeren over 4 thema’s (gezonde (op)voeding, reclame, duurzaam leven en jongeren in het verkeer).

Meer informatie: www.gezinsbond.be


Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 165.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel