Skip to Content

“Invoering derde-betalersregeling voor iedereen bij huisarts, kinesitherapeut en tandarts is een stap in de goede richting”

Het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform steunen het voorstel voor een veralgemening van de derde-betalersregeling bij de huisarts, tandarts en kinesitherapeut.

Laat iedereen, bij  elke hulpverlener van de eerste lijn, enkel nog het remgeld betalen in plaats van te werken met het terugbetalingssysteem via de ziekenfondsen. Dat vragen het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform al jarenlang. De organisaties juichen het voorstel dat vandaag 15 september op de agenda staat van de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van het Federaal Parlement om de derde-betalersregeling voor iedereen in te voeren bij de huisarts, kinesitherapeut en tandarts daarom ook toe. Het is een grote stap in de goede richting.

Sinds de start van de coronacrisis zette het RIZIV een aantal stappen om zorg op afstand te voorzien. Hierbij is de derde-betalersregeling mogelijk. Dit betekent dat patiënten het bedrag dat ze normaal terugbetaald krijgen van hun ziekenfonds niet moeten voorschieten. De betaling wordt rechtstreeks geregeld tussen de zorgverlener en het ziekenfonds van de patiënt. Slechts in bepaalde gevallen moet de patiënt bij zorg op afstand het remgeld of het zogezegde persoonlijke aandeel betalen. Meestal betaalt hij of zij niets.

Voor mensen, die het financieel moeilijk hebben en daarom recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, is de derde-betalersregeling bij de huisarts verplicht sinds 1 oktober 2015. Zij betalen enkel nog het remgeld, in de meeste gevallen 1 euro. De rest wordt geregeld tussen de huisarts en het ziekenfonds van de patiënt. Niet alle huisartsen passen deze regeling spontaan toe. Patiënten, die er een beroep op kunnen doen, durven dit niet altijd zelf te vragen.

Geen luxezorg

Financiële drempels beperken de toegang tot gezondheidszorg. Steeds meer patiënten stellen een bezoek aan de huisarts, de tandarts en de kinesitherapeut uit omwille van financiële redenen. “Huisarts, tandarts en kinesitherapie zijn geen luxezorg maar basiszorg die voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn via de derde-betalersregeling”, stelt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform steunen daarom het voorstel voor een veralgemening van de derde-betalersregeling bij de huisarts, tandarts en kinesitherapeut.

"Zo'n veralgemening maakt komaf met stigmatisering en zou ons allemaal heel wat minder tijd en geregel kosten. We weten dat niet alleen mensen met het statuut verhoogde tegemoetkoming wel eens een bezoek aan huisarts, tandarts of kinesitherapeut uitstellen om financiële redenen. Dat gebeurt evengoed bij andere gezinnen die het tijdelijk of structureel moeilijk hebben. Ook de coronacrisis zal zich hier ongetwijfeld laten voelen", zegt Lieve Declerck van de Gezinsbond.

Financiële drempel verlagen

De verplichte derde-betalersregeling invoeren bij de huisarts, de tandarts en de kinesitherapeut, zodat iedereen enkel nog het remgeld moet betalen, is opnieuw een stap in de goede richting van een verplichte algemene derde-betaler in de volledige eerste lijn en juichen we toe. “Attesten binnenbrengen bij de ziekenfondsen en wachten op terugbetaling worden dan eindelijk verleden tijd. Dat verlaagt de financiële drempel om naar deze zorgverleners te stappen”, aldus David de Vaal, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede.

Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat 44% van alle Belgische huishoudens in armoede met kinderen jonger dan 16 jaar in de 12 voorgaande maanden moest afzien van medische zorg terwijl dit nodig was. 32% moest een bezoek bij de tandarts uitstellen.

Contacteer ons
David de Vaal Algemeen coördinator, Netwerk tegen Armoede
Ilse Weeghmans Directeur, Vlaams Patiëntenplatform
David de Vaal Algemeen coördinator, Netwerk tegen Armoede
Ilse Weeghmans Directeur, Vlaams Patiëntenplatform
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel