“Invoering derde-betalersregeling voor iedereen bij huisarts, kinesitherapeut en tandarts is een stap in de goede richting”

Het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform steunen het voorstel voor een veralgemening van de derde-betalersregeling bij de huisarts, tandarts en kinesitherapeut.

Laat iedereen, bij  elke hulpverlener van de eerste lijn, enkel nog het remgeld betalen in plaats van te werken met het terugbetalingssysteem via de ziekenfondsen. Dat vragen het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform al jarenlang. De organisaties juichen het voorstel dat vandaag 15 september op de agenda staat van de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van het Federaal Parlement om de derde-betalersregeling voor iedereen in te voeren bij de huisarts, kinesitherapeut en tandarts daarom ook toe. Het is een grote stap in de goede richting.

Sinds de start van de coronacrisis zette het RIZIV een aantal stappen om zorg op afstand te voorzien. Hierbij is de derde-betalersregeling mogelijk. Dit betekent dat patiënten het bedrag dat ze normaal terugbetaald krijgen van hun ziekenfonds niet moeten voorschieten. De betaling wordt rechtstreeks geregeld tussen de zorgverlener en het ziekenfonds van de patiënt. Slechts in bepaalde gevallen moet de patiënt bij zorg op afstand het remgeld of het zogezegde persoonlijke aandeel betalen. Meestal betaalt hij of zij niets.

Voor mensen, die het financieel moeilijk hebben en daarom recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, is de derde-betalersregeling bij de huisarts verplicht sinds 1 oktober 2015. Zij betalen enkel nog het remgeld, in de meeste gevallen 1 euro. De rest wordt geregeld tussen de huisarts en het ziekenfonds van de patiënt. Niet alle huisartsen passen deze regeling spontaan toe. Patiënten, die er een beroep op kunnen doen, durven dit niet altijd zelf te vragen.

Geen luxezorg

Financiële drempels beperken de toegang tot gezondheidszorg. Steeds meer patiënten stellen een bezoek aan de huisarts, de tandarts en de kinesitherapeut uit omwille van financiële redenen. “Huisarts, tandarts en kinesitherapie zijn geen luxezorg maar basiszorg die voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn via de derde-betalersregeling”, stelt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Het Netwerk tegen Armoede, de Gezinsbond en het Vlaams Patiëntenplatform steunen daarom het voorstel voor een veralgemening van de derde-betalersregeling bij de huisarts, tandarts en kinesitherapeut.

"Zo'n veralgemening maakt komaf met stigmatisering en zou ons allemaal heel wat minder tijd en geregel kosten. We weten dat niet alleen mensen met het statuut verhoogde tegemoetkoming wel eens een bezoek aan huisarts, tandarts of kinesitherapeut uitstellen om financiële redenen. Dat gebeurt evengoed bij andere gezinnen die het tijdelijk of structureel moeilijk hebben. Ook de coronacrisis zal zich hier ongetwijfeld laten voelen", zegt Lieve Declerck van de Gezinsbond.

Financiële drempel verlagen

De verplichte derde-betalersregeling invoeren bij de huisarts, de tandarts en de kinesitherapeut, zodat iedereen enkel nog het remgeld moet betalen, is opnieuw een stap in de goede richting van een verplichte algemene derde-betaler in de volledige eerste lijn en juichen we toe. “Attesten binnenbrengen bij de ziekenfondsen en wachten op terugbetaling worden dan eindelijk verleden tijd. Dat verlaagt de financiële drempel om naar deze zorgverleners te stappen”, aldus David de Vaal, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede.

Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat 44% van alle Belgische huishoudens in armoede met kinderen jonger dan 16 jaar in de 12 voorgaande maanden moest afzien van medische zorg terwijl dit nodig was. 32% moest een bezoek bij de tandarts uitstellen.

David de Vaal

Algemeen coördinator, Netwerk tegen Armoede

Ilse Weeghmans

Directeur, Vlaams Patiëntenplatform

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be