Skip to Content

Internationale Dag van het Gezin 2018

Debat 'Mantelzorg in de kijker' met o.a. Rob Vanoudenhoven en getuigenissen van zorgende gezinnen

Op 14 mei, de vooravond van de Internationale Dag van Gezin, zet de Gezinsbond mantelzorgers en hun gezin centraal. We brengen die avond een mix van illustrerende filmpjes met mantelzorgers in de hoofdrol en een debat onder experten, waaronder Rob Vanoudenhoven. Hij is papa van een dochter met een beperking en dus ook mantelzorger. Hij deelt het podium met andere boeiende sprekers:  Manu Keirse (klinisch psycholoog en gezinspolitiek secretaris Gezinsbond), Dirk De Wachter (psychiater), Anniek Gavriilakis (directeur Bond Zonder Naam), Dorien Knockaert (journaliste De Standaard). Veerle Aendekerk (directeur Similes) brengt de mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening onder de aandacht. Frank Vander Linden zorgt voor een muzikaal intermezzo. Lisbeth Imbo modereert het debat.

Centraal staan de getuigenissen van de mantelzorgers, zowel in de getoonde filmpjes als in het publiek. Verschillende mandatarissen van meerdere politieke partijen komen naar onze voorstellen luisteren. Wenst u de avond zelf met een mantelzorger of met één van de sprekers te praten? Gelieve dan op voorhand te bevestigen. Hebt u interesse in een getuigenis van een mantelzorger, maar kan u niet op de avond aanwezig zijn? Neem dan met ons contact op via onderstaande gegevens.

Waarom is dit thema belangrijk?

Heel wat gezinnen zorgen voor een partner, kind of  ouder met een beperking, psychiatrische aandoening of chronische ziekte. In zorgende gezinnen is mantelzorg een vanzelfsprekendheid. Iemand die je graag ziet, laat je niet in de steek. De druk op zorgende gezinnen is echter groot en mantelzorg opnemen, is steeds minder een vrije keuze. Een betere ondersteuning van zorgende gezinnen is daarom één van de grote maatschappelijke uitdagingen in de komende jaren.
Wat wil de Gezinsbond voor zorgende gezinnen?

 1. Zorggarantie: mantelzorg opnemen moet een vrijwillige keuze zijn en geen noodgedwongen alternatief bij gebrek aan professionele hulp. Elke persoon met een vastgestelde zorgnood moet een budget krijgen waarmee hij zelf zijn zorg en ondersteuning op maat van het gezin kan organiseren.
 2. Een betere combinatie van werk-gezin-zorg: voldoende vergoede en flexibele verlofmogelijkheden die een gemiddelde zorgperiode van tien jaar kunnen overbruggen en een degelijk statuut met pensioenrechten voor mantelzorgers moeten de combinatie werk-gezin-zorg meer kansen geven.
 3. Aandacht voor jonge mantelzorgers: zij blijven vaak onder de radar en moeten meer aandacht krijgen zodat hun schoolloopbaan en toekomstkansen niet gehypothekeerd worden.

Wij nodigen u van harte uit op het debat.

 • Waar? Theater Moonbeat, Oude Brusselsestraat 10 te 2800 Mechelen.
 • Wanneer? maandag 14 mei. Het onthaal begint om 19.30u, het programma start om 20u.

Solidariteit met zorgende gezinnen

Enkele afdelingen van de Gezinsbond brengen de solidariteit met zorgende gezinnen in de praktijk. Zij bezorgen op 15 mei een maaltijdsoep aan een zorgend gezin. We doen dit om onze waardering uit te drukken voor zorgende gezinnen. We tonen dat je met een klein gebaar, in dit geval een portie soep en een luisterend oor, mantelzorgers concreet kan ondersteunen.

Maandag 14/5 rond 21:30 sturen wij een uitgebreid persbericht met onze voorstellen over mantelzorg en enkele foto's van de thema-avond.

Contacteer ons
Kurt Jacobs Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Kurt Jacobs Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 135 personeelsleden. Meer dan 165.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Meer informatie: www.gezinsbond.be


Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

 • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
 • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
 • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
 • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
 • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 165.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
 • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
 • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
 • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
 • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel