Internationale Dag van het Gezin 2018

Debat 'Mantelzorg in de kijker' met o.a. Rob Vanoudenhoven en getuigenissen van zorgende gezinnen

Op 14 mei, de vooravond van de Internationale Dag van Gezin, zet de Gezinsbond mantelzorgers en hun gezin centraal. We brengen die avond een mix van illustrerende filmpjes met mantelzorgers in de hoofdrol en een debat onder experten, waaronder Rob Vanoudenhoven. Hij is papa van een dochter met een beperking en dus ook mantelzorger. Hij deelt het podium met andere boeiende sprekers:  Manu Keirse (klinisch psycholoog en gezinspolitiek secretaris Gezinsbond), Dirk De Wachter (psychiater), Anniek Gavriilakis (directeur Bond Zonder Naam), Dorien Knockaert (journaliste De Standaard). Veerle Aendekerk (directeur Similes) brengt de mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening onder de aandacht. Frank Vander Linden zorgt voor een muzikaal intermezzo. Lisbeth Imbo modereert het debat.

Centraal staan de getuigenissen van de mantelzorgers, zowel in de getoonde filmpjes als in het publiek. Verschillende mandatarissen van meerdere politieke partijen komen naar onze voorstellen luisteren. Wenst u de avond zelf met een mantelzorger of met één van de sprekers te praten? Gelieve dan op voorhand te bevestigen. Hebt u interesse in een getuigenis van een mantelzorger, maar kan u niet op de avond aanwezig zijn? Neem dan met ons contact op via onderstaande gegevens.

Waarom is dit thema belangrijk?

Heel wat gezinnen zorgen voor een partner, kind of  ouder met een beperking, psychiatrische aandoening of chronische ziekte. In zorgende gezinnen is mantelzorg een vanzelfsprekendheid. Iemand die je graag ziet, laat je niet in de steek. De druk op zorgende gezinnen is echter groot en mantelzorg opnemen, is steeds minder een vrije keuze. Een betere ondersteuning van zorgende gezinnen is daarom één van de grote maatschappelijke uitdagingen in de komende jaren.
Wat wil de Gezinsbond voor zorgende gezinnen?

  1. Zorggarantie: mantelzorg opnemen moet een vrijwillige keuze zijn en geen noodgedwongen alternatief bij gebrek aan professionele hulp. Elke persoon met een vastgestelde zorgnood moet een budget krijgen waarmee hij zelf zijn zorg en ondersteuning op maat van het gezin kan organiseren.
  2. Een betere combinatie van werk-gezin-zorg: voldoende vergoede en flexibele verlofmogelijkheden die een gemiddelde zorgperiode van tien jaar kunnen overbruggen en een degelijk statuut met pensioenrechten voor mantelzorgers moeten de combinatie werk-gezin-zorg meer kansen geven.
  3. Aandacht voor jonge mantelzorgers: zij blijven vaak onder de radar en moeten meer aandacht krijgen zodat hun schoolloopbaan en toekomstkansen niet gehypothekeerd worden.

Wij nodigen u van harte uit op het debat.

  • Waar? Theater Moonbeat, Oude Brusselsestraat 10 te 2800 Mechelen.
  • Wanneer? maandag 14 mei. Het onthaal begint om 19.30u, het programma start om 20u.

Solidariteit met zorgende gezinnen

Enkele afdelingen van de Gezinsbond brengen de solidariteit met zorgende gezinnen in de praktijk. Zij bezorgen op 15 mei een maaltijdsoep aan een zorgend gezin. We doen dit om onze waardering uit te drukken voor zorgende gezinnen. We tonen dat je met een klein gebaar, in dit geval een portie soep en een luisterend oor, mantelzorgers concreet kan ondersteunen.

Maandag 14/5 rond 21:30 sturen wij een uitgebreid persbericht met onze voorstellen over mantelzorg en enkele foto's van de thema-avond.

Contacteer ons
Kurt Jacobs Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Kurt Jacobs Pers- en PR-verantwoordelijke, Gezinsbond
Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land. We verdedigen de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen. En ongeacht de samenstelling van de gezinnen. Het belang van de kinderen staat altijd voorop.

We zijn er voor kleine en grote gezinnen, jonge en oude gezinnen, tweeouder- en eenoudergezinnen, traditionele en nieuw samengestelde gezinnen, voor ouders en grootouders, voor pleeg- of adoptieouders en mantelzorgers...

We staan gezinnen bij met raad en advies op maat. Met activiteiten die gezinnen bij elkaar brengen. Met voordelen en kortingen. En we voeren voor en achter de schermen elke dag weer strijd voor een gezins- en kindvriendelijke samenleving.

We kunnen daarvoor rekenen op de steun van 13.000 vrijwilligers en 200 personeelsleden. 240.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.

Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel