Skip to Content

Het vaderdaggeschenk van de Vrouwenraad en de Gezinsbond: 20 dagen geboorteverlof

De Vrouwenraad en de Gezinsbond vragen naar aanleiding van vaderdag 20 dagen geboorteverlof voor alle papa's

Geen kousen of dassen dit jaar. Voor Vaderdag willen de Vrouwenraad en De Gezinsbond 20 dagen geboorteverlof voor alle papa’s, ongeacht hun statuut en zonder inkomensverlies.Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een overgroot deel van de bevolking voorstander is voor meer geboorteverlof. De petitie die de Vrouwenraad en de Gezinsbond vorig jaar lanceerden, haalt bijna de kaap van de 10.000 handtekeningen. "Een duidelijk signaal voor de regering om daar nu eindelijk werk van te maken", zeggen de Vrouwenraad en De Gezinsbond. 

10 dagen volstaan niet

De geboorte van een kindje is een ingrijpende verandering in het leven. Het vraagt tijd om een band op te bouwen en te wennen aan alles wat erbij komt: van flesjes geven tot luiers verversen tot het nachtelijk opstaan. 10 dagen geboorteverlof volstaan dan niet.

"We weten uit onderzoek dat de routine die in de eerste periode na de geboorte ontstaat, mee bepaalt hoe de partners de taken in de komende jaren verdelen. Papa’s die van in het begin veel zorgen voor hun kindje, zullen ook later meer betrokken zijn. En betrokken papa’s leiden tot gelukkige kindjes! Kinderen met betrokken vaders doen het beter op school, zijn minder betrokken in criminele activiteiten en zijn meer overtuigd zijn de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen", zegt Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad. "Maar ook mama’s hebben baat bij een partner die zorgtaken opneemt. Zo krijgen zij meer tijd en ruimte om zich in te zetten voor hun carrière, voor kwaliteitstijd met hun kinderen of voor zichzelf. Als zowel vrouwen als mannen langer thuis kunnen zijn na de geboorte van een kindje, verkleinen de verschillen op de werkvloer", aldus Magda De Meyer.

Sommige werkgevers geven het goeie voorbeeld

"Een aantal werkgevers geeft alvast het goeie voorbeeld. AXA bijvoorbeeld: daar krijgen vaders vier weken geboorteverlof, Microsoft België geeft zes weken, Mastercard zelfs acht. Bij Danone krijgt de moeder drie extra weken betaald bevallingsverlof en krijgt de tweede ouder twee weken volledig betaald geboorteverlof. Allemaal met behoud van loon en zonder impact op de prestatiebonussen."

Petitie om eis kracht bij te zetten loopt nog altijd

De Vrouwenraad en de Gezinsbond vragen de overheid om nu eindelijk over de brug komen met een verlenging van het geboorteverlof van 10 naar 20 dagen, voor alle werknemers en zelfstandigen. Dit kost de staatskas +/- 75.000.000 euro, maar de kost weegt niet op tegen de baten.

"Als het geld van ergens anders moet komen, zouden de sociale bijdragen van topvoetballers onder de loep kunnen worden genomen, die korting bedraagt per jaar exact het bedrag om onze eis daadwerkelijk te financieren", besluit Magda De Meyer.   

De petitie om die eis kracht bij te zetten, kan nog altijd ondertekend worden en haalt bijna de kaap van de 9.000 handtekeningen. De handtekeningen zullen binnenkort aan de minister van Sociale Zaken Maggie De Block en aan minister van werk Kris Peeters overhandigd worden met de vraag om werk te maken van een modernisering van het geboorteverlofstelsel.

Contacteer ons
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Magda De Meyer Voorzitter Vrouwenraad
Kurt Jacobs PR coördinator, Gezinsbond
Magda De Meyer Voorzitter Vrouwenraad
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel