Hervorming Huizen van het Kind Brussel: nabijheid en toegankelijkheid troef

De Gezinsbond is een van de kernpartners in de Huizen van het Kind Brussel

Vandaag stellen Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) en Brussels VGC collegevoorzitter Elke Van den Brandt (Groen), beide bevoegd voor het gezinsbeleid, de nieuwe geïntegreerde werking van de Brusselse Huizen van het Kind voor. Dat deden ze op kindercampus Theodoor van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in Jette, één van de nieuwe fysieke locaties. “Dit is een belangrijke eerste stap in de hervorming van de werking van het Huis van het Kind in Brussel. Het codewoord wordt nabijheid en toegankelijkheid”, klonk het op de persconferentie.

“De nieuwe Vlaamse regelgeving (van kracht sinds februari 2022) zorgt voor een ingrijpende verandering in de werking van het Brussels Huis van het Kind. De coördinatie van het beleid van het Huis van het Kind Brussel werd in handen gelegd van de Gezinsbond, Wiegwijs en i-mens. Sindsdien zaten de drie kernpartners rond de tafel met de Vlaamse en Brusselse overheid om de hervorming vanuit een gedeelde visie en voor het welzijn van de Brusselse gezinnen verder in te vullen, en daarbij de expertise en het engagement in de sector in te schakelen.”

Opening Huis van het Kind Brussel
Opening Huis van het Kind Brussel

Nabijheid en toegankelijkheid

De absolute prioriteit van de nieuwe werking is nabijheid en toegankelijkheid. Daaruit volgen een aantal principes, zoals voldoende aanwezigheid van het Huis van het Kind in kwetsbare gebieden, een goede geografische spreiding, en het bevorderen van een geïntegreerde werking op die verschillende fysieke locaties. De vraag naar hulp kan op die manier zo laagdrempelig mogelijk gesteld worden, omdat al die expertise in de buurt zit, en allemaal onder één dak.

Concreet zal het Huis van het Kind in Brussel vanaf 1 juli 2023 werken met twee soorten locaties: ankerpunten en fysieke locaties Huizen van het Kind. Een ankerpunt is een locatie waar minstens een preventief medisch consultaanbod voor gezinnen met jonge kinderen wordt georganiseerd, het vroegere consultatiebureau. In een Huis van het Kind wordt naast het medisch aanbod ook spel & ontmoeting en opvoedingsondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen georganiseerd. In elke locatie kan je terecht voor een warm onthaal en informele ontmoeting. Het aantal locaties blijft gelijk, namelijk 18, waarvan 11 ankerpunten en 7 fysieke locaties van het Huis van het Kind. Een aantal ankerpunten kan nog omgevormd worden tot echte Huizen van het Kind.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits: “Huizen van het Kind zijn een begrip in heel Vlaanderen en Brussel. Ze zijn onmisbaar voor preventie, vroeginterventie en een betere service aan onze gezinnen. Het Huis van het Kind Brussel toont dat een ​ goede samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de lokale overheid, partners en medewerkers leidt tot een zeer mooi laagdrempelig aanbod. Dit zeker ook dankzij de sterke inzet van de medewerkers en partners op het terrein. Het Brusselse samenwerkingsmodel dat we vandaag voorstellen kan een bron van inspiratie zijn voor andere Huizen van het Kind.“

Brussels VGC Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “We willen het fantastische aanbod dat het Huis van het Kind te bieden heeft aan jonge gezinnen vooral zo laagdrempelig mogelijk maken. Verschillende organisaties samen, op een fysieke locatie in elke buurt: op die manier komen de gezinnen snel terecht bij de juiste ondersteuning. We zetten de bestaande expertise hiermee heel efficiënt in, en we behouden de fysieke aanwezigheid van het Huis van het Kind over het gehele Brusselse grondgebied.”

Dankzij de ondersteuning vanuit de Vlaamse Regering en de VGC zullen de Huizen van het Kind voortbouwen op de gedeelde expertise, het breed aanbod van diensten en de jarenlange ervaring van de Gezinsbond, Wiegwijs en i-mens in Brussel. Zo is er bijvoorbeeld al een dienst voor opvoedingsondersteuning actief die preventieve begeleiding aanbiedt. Binnen het consortium bestaat er ook al een aanbod kraamzorg, kinderopvang, een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning, en meer… De partners engageren zich om samen ondersteuning te blijven geven aan de 18 bestaande locaties waar reeds een aanbod aanwezig is en zullen dit aanbod verder uitbouwen in de komende maanden. Met de Huizen van het Kind in Brussel realiseren zij samen een geïntegreerd en kwalitatief gezinsbeleid vanuit de Vlaamse gemeenschap in Brussel. ​

Nieuwe fysieke locatie Huis van het Kind Theodora

Na de persconferentie volgde een rondleiding op VUB-kindercampus Theodoor in Jette. Op die campus zijn, met een consultatiebureau van Kind & Gezin, het kinderdagverblijf, de school, de buitenschoolse opvang en de scouts al partners actief die een belangrijke rol spelen in het leven van jonge gezinnen. Daarnaast is ook ruimte voorzien voor het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Met de fysieke locatie Huis van het Kind Theodora komt er nu een nieuwe partner bij. Ouders zullen er terecht kunnen met vragen over inschrijven in de kinderopvang, over zwangerschap, over verzorging, over gezonde voeding, over opvoeding… Het aanbod zal mee vorm krijgen door de al aanwezige partners op kindercampus Theodoor, het perinataal centrum UZ Brussel en door de samenwerking met andere organisaties die, omwille van hun expertise, een meerwaarde betekenen voor (toekomstige) gezinnen. De campus is daarmee een goede illustratie van de mogelijkheden die de fysieke aanwezigheid van de verschillende organisaties op één locatie biedt: continuïteit, breed onthaal, buurtgerichte werking, en concrete samenwerkingen tussen die organisaties.

“De erkenning en de inbedding van een Huis van het Kind op de VUB- kindercampus Theodoor sluit perfect aan bij waar de VUB als Urban Engaged University voor staat: een universiteit voor, met en in de stad.” zegt VUB-rector Jan Danckaert. “De VUB wil vanuit haar living-lab filosofie haar (kinder)campus en know-how ten dienste stellen van en verrijken in samenwerking met de vele Brusselse actoren. Kinderen opvoeden in het algemeen, en in een grootstedelijke context in het bijzonder, is niet altijd gemakkelijk. Door kinderen te helpen opgroeien en ouders te helpen opvoeden, bouwen we mee aan een betere toekomst voor onze volgende generaties. Dit initiatief draagt er toe bij dat we onze maatschappelijke rol nog beter invullen.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be