Persreactie Gezinsbond: "Tevreden met het afgesloten akkoord over kinderopvang voor schoolgaande kinderen"

Gezinsbond is tevreden met het akkoord tussen Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Welzijn over de kinderopvang voor schoolgaande kinderen

Gezinsbond is tevreden met het afgesloten akkoord rond de kinderopvang voor schoolgaande kinderen tussen Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Welzijn. Scholen die de heropening niet kunnen combineren met de opvang, kunnen zich wenden tot het lokale bestuur die samen met de buitenschoolse opvang, jeugdwerking en private initiatieven een extra opvangaanbod kunnen organiseren. "Een goede zaak", aldus de Gezinsbond. "Het is goed dat scholen zich op die manier kunnen focussen op hun kerntaak: het lesgeven." Volgens de Gezinsbond is er wel nog geen perspectief voor vele ouders om de druk van de ketel te halen: daarom vraagt de Gezinsbond om bij de geleidelijke opstart prioritair aandacht te geven aan die groepen leerlingen die thuis om allerhande redenen niet goed tot leren en ontwikkeling kunnen komen. "We vernemen nu dat scholen bij voldoende opvangcapaciteit ook kunnen beslissen om kleuteropvang voor één thuiswerkende ouder, alleenstaande thuiswerkende ouders en daarna ook twee thuiswerkende ouders te voorzien. Dat is een goeie zaak", aldus de Gezinsbond.

“Goed dat scholen kunnen samenwerken met lokale besturen”

Na een dagje proefdraaien gaan de schoolpoorten op 18 mei voor een aantal leerjaren opnieuw open. Met de heropening van bedrijven en winkels, doen steeds meer ouders die buitenshuis werken, een beroep op de noodopvang op school. Daarnaast gaan leerkrachten verder met de aanlooplessen voor leerlingen die nog niet naar school kunnen en moeten ze klassen ontdubbelen om een veilige heropstart mogelijk maken. Veel scholen geven aan dat ze de heropening niet kunnen combineren met de opvang voor schoolgaande kinderen.

“Dat is ook haast een onmogelijke opdracht, we zijn dan ook tevreden met het afgesloten akkoord tussen Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Welzijn. Scholen die de heropening niet kunnen combineren met de opvang, kunnen zich wenden tot het lokale bestuur die samen met de buitenschoolse opvang, jeugdwerking, private initiatieven en andere partners een extra opvangaanbod kunnen organiseren”, zegt Hilde Timmermans  van de Gezinsbond.

“Voor vele ouders en leerlingen is er nog geen perspectief”

De Gezinsbond vindt het goed dat scholen zich op die manier kunnen focussen op hun kerntaak: lesgeven. Voor veel gezinnen is er echter nog geen perspectief om de druk van de ketel te halen, aldus de Gezinsbond. Zij moeten verder gaan met de loodzware combinatie telewerken, opvang en preteaching. Daarom vraagt de Gezinsbond om bij de geleidelijke opstart prioritair aandacht te geven aan die groepen leerlingen die thuis om allerhande redenen niet goed tot leren en ontwikkeling kunnen komen. Alle leerlingen hebben recht op een goede afsluiting van het schooljaar en een faire evaluatie, aldus de Gezinsbond.

“Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie en leerlingen met specifieke onderwijsnoden moeten actief uitgenodigd worden om op school individuele begeleiding te krijgen. Kleuters zouden in een volgende fase van de heropstart als eerste groep opnieuw naar school moeten kunnen gaan. Kleuters kunnen moeilijk digitaal contact maken en missen hun vriendjes. Het kleuteronderwijs legt bovendien een fundamentele basis voor een vlotte start in het lager onderwijs en de opvang van jonge kinderen valt niet te verzoenen met het telewerk van de ouders”, zegt Hilde Timmermans van de Gezinsbond.

“Opvangcapaciteit moet (lokaal) zeker uitgebreid worden”

De heropstart van scholen zal lokaal erg verschillend verlopen. Naargelang de gemaakte risico-analyse, beschikbare infrastructuur en personeel zullen scholen creatief moeten omgaan met één of meerdere lesdagen per week, halve lesdagen, verschillende starturen, of een keuze moeten maken tussen de geplande leerjaren. Voor ouders en leerlingen zorgt dit voor heel wat onzekerheid en gepuzzel, zeker als er meerdere kinderen in een gezin zijn. Een snelle duidelijke communicatie over het lesaanbod én het opvangaanbod moet gezinnen de kans geven om zich tijdig te organiseren.

“De opvangcapaciteit, met hulp van de andere lokale actoren, moet zeker uitgebreid worden voor kinderen van telewerkende ouders die er behoefte aan hebben, zoals dit voorzien is in de voorschoolse opvang. Telewerk is volwaardig werk, en coronaverlof is niet voor alle ouders een oplossing. Net als scholen kunnen gezinnen hun job, de opvang voor kinderen en preteaching niet blijven combineren zonder gevolgen voor de kwaliteit van het leren, het werk en het eigen welbevinden. We vernemen nu dat scholen bij voldoende opvangcapaciteit ook kunnen beslissen om kleuteropvang voor één thuiswerkende ouder, alleenstaande thuiswerkende ouders en daarna ook twee thuiswerkende ouders te voorzien. Dat is alvast een goeie zaak”, besluit de Gezinsbond.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be