Skip to Content

Persreactie Gezinsbond: "Tevreden met het afgesloten akkoord over kinderopvang voor schoolgaande kinderen"

Gezinsbond is tevreden met het akkoord tussen Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Welzijn over de kinderopvang voor schoolgaande kinderen

Gezinsbond is tevreden met het afgesloten akkoord rond de kinderopvang voor schoolgaande kinderen tussen Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Welzijn. Scholen die de heropening niet kunnen combineren met de opvang, kunnen zich wenden tot het lokale bestuur die samen met de buitenschoolse opvang, jeugdwerking en private initiatieven een extra opvangaanbod kunnen organiseren. "Een goede zaak", aldus de Gezinsbond. "Het is goed dat scholen zich op die manier kunnen focussen op hun kerntaak: het lesgeven." Volgens de Gezinsbond is er wel nog geen perspectief voor vele ouders om de druk van de ketel te halen: daarom vraagt de Gezinsbond om bij de geleidelijke opstart prioritair aandacht te geven aan die groepen leerlingen die thuis om allerhande redenen niet goed tot leren en ontwikkeling kunnen komen. "We vernemen nu dat scholen bij voldoende opvangcapaciteit ook kunnen beslissen om kleuteropvang voor één thuiswerkende ouder, alleenstaande thuiswerkende ouders en daarna ook twee thuiswerkende ouders te voorzien. Dat is een goeie zaak", aldus de Gezinsbond.

“Goed dat scholen kunnen samenwerken met lokale besturen”

Na een dagje proefdraaien gaan de schoolpoorten op 18 mei voor een aantal leerjaren opnieuw open. Met de heropening van bedrijven en winkels, doen steeds meer ouders die buitenshuis werken, een beroep op de noodopvang op school. Daarnaast gaan leerkrachten verder met de aanlooplessen voor leerlingen die nog niet naar school kunnen en moeten ze klassen ontdubbelen om een veilige heropstart mogelijk maken. Veel scholen geven aan dat ze de heropening niet kunnen combineren met de opvang voor schoolgaande kinderen.

“Dat is ook haast een onmogelijke opdracht, we zijn dan ook tevreden met het afgesloten akkoord tussen Onderwijs, Binnenlands Bestuur en Welzijn. Scholen die de heropening niet kunnen combineren met de opvang, kunnen zich wenden tot het lokale bestuur die samen met de buitenschoolse opvang, jeugdwerking, private initiatieven en andere partners een extra opvangaanbod kunnen organiseren”, zegt Hilde Timmermans  van de Gezinsbond.

“Voor vele ouders en leerlingen is er nog geen perspectief”

De Gezinsbond vindt het goed dat scholen zich op die manier kunnen focussen op hun kerntaak: lesgeven. Voor veel gezinnen is er echter nog geen perspectief om de druk van de ketel te halen, aldus de Gezinsbond. Zij moeten verder gaan met de loodzware combinatie telewerken, opvang en preteaching. Daarom vraagt de Gezinsbond om bij de geleidelijke opstart prioritair aandacht te geven aan die groepen leerlingen die thuis om allerhande redenen niet goed tot leren en ontwikkeling kunnen komen. Alle leerlingen hebben recht op een goede afsluiting van het schooljaar en een faire evaluatie, aldus de Gezinsbond.

“Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie en leerlingen met specifieke onderwijsnoden moeten actief uitgenodigd worden om op school individuele begeleiding te krijgen. Kleuters zouden in een volgende fase van de heropstart als eerste groep opnieuw naar school moeten kunnen gaan. Kleuters kunnen moeilijk digitaal contact maken en missen hun vriendjes. Het kleuteronderwijs legt bovendien een fundamentele basis voor een vlotte start in het lager onderwijs en de opvang van jonge kinderen valt niet te verzoenen met het telewerk van de ouders”, zegt Hilde Timmermans van de Gezinsbond.

“Opvangcapaciteit moet (lokaal) zeker uitgebreid worden”

De heropstart van scholen zal lokaal erg verschillend verlopen. Naargelang de gemaakte risico-analyse, beschikbare infrastructuur en personeel zullen scholen creatief moeten omgaan met één of meerdere lesdagen per week, halve lesdagen, verschillende starturen, of een keuze moeten maken tussen de geplande leerjaren. Voor ouders en leerlingen zorgt dit voor heel wat onzekerheid en gepuzzel, zeker als er meerdere kinderen in een gezin zijn. Een snelle duidelijke communicatie over het lesaanbod én het opvangaanbod moet gezinnen de kans geven om zich tijdig te organiseren.

“De opvangcapaciteit, met hulp van de andere lokale actoren, moet zeker uitgebreid worden voor kinderen van telewerkende ouders die er behoefte aan hebben, zoals dit voorzien is in de voorschoolse opvang. Telewerk is volwaardig werk, en coronaverlof is niet voor alle ouders een oplossing. Net als scholen kunnen gezinnen hun job, de opvang voor kinderen en preteaching niet blijven combineren zonder gevolgen voor de kwaliteit van het leren, het werk en het eigen welbevinden. We vernemen nu dat scholen bij voldoende opvangcapaciteit ook kunnen beslissen om kleuteropvang voor één thuiswerkende ouder, alleenstaande thuiswerkende ouders en daarna ook twee thuiswerkende ouders te voorzien. Dat is alvast een goeie zaak”, besluit de Gezinsbond.

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel