Skip to Content

Grootouders en echtscheidingen: Gezinsbond zet alles op een rijtje

De Gezinsbond werkte een online dossier uit rond grootouders en echtscheiding

Scheiden is voornamelijk een kwestie van de partners en de kinderen. Maar ook de grootouders worden geconfronteerd met een situatie waar ze zelf geen controle over hebben, maar die wel verregaande gevolgen kan hebben. In samenwerking met Maaike Jappens (VUB) heeft de Gezinsbond een uitgebreid dossier uitgewerkt rond grootouders en echtscheiding: 'Kleinkind in twee huizen'. "Het moet grootouders gemakkelijk toegang geven tot informatie over echtscheidingen en de rol die ze daarin kunnen spelen", aldus de Gezinsbond.

Wat is de rol van de grootouders na een scheiding? Het slechte nieuws is dat de vrees de kleinkinderen minder te zien bewaarheid wordt voor een deel van de grootouders, zo blijkt uit onderzoek van Maaike Jappens van de VUB.

"Grootouders langs papa’s kant zien de kleinkinderen minder na een scheiding dan grootouders aan mama’s kant, tenzij voor co-ouderschap wordt gekozen. Dat zou erop wijzen dat gescheiden papa’s meer dan vroeger beroep doen op hun ouders om de zorg van de kinderen te kunnen dragen", aldus Maaike Jappens van de VUB.

Grootouders spelen belangrijke rol in turbulente periode

In de grootouderbevraging van de Gezinsbond bleek de meerderheid van de grootouders net meer contact te hebben met de kleinkinderen na de scheiding. Mogelijke oorzaak is dat grootouders in die nieuwe éénoudergezinnen ingeschakeld worden om de combinatie arbeid en zorg haalbaar te maken of te houden, maar evenzeer voor emotionele ondersteuning. Probleem hierbij is dat de gezondheid van de grootouders de extra zorg niet altijd toelaat of het eigen sociaal leven in het gedrang komt. Afspraken zijn dus nodig.

"Sowieso zal de rol van grootouders veranderen na een ingrijpende gebeurtenis als een scheiding. Ze geven steun aan hun kinderen en kleinkinderen en zullen minder snel het conflict opzoeken. Voor de kleinkinderen spelen grootouders een grote rol tijdens een turbulente periode: ze zijn de stabiliteit, de continuïteit, de rust die ze thuis (tijdelijk) niet meer hebben. Grootouders bieden een luisterend oor of afleiding van de thuissituatie", zegt Maaike Jappens.

Grootouders informeren via uitgebreid dossier

Via een uitgebreid dossier wil de Gezinsbond grootouders ondersteunen en informeren in deze turbulente periode.

"Als Gezinsbond hebben we gemerkt dat grootouders zich zorgen maken wanneer hun kinderen en kleinkinderen met een scheiding worden geconfronteerd. Grootouders zijn ook op zoek naar manieren om hen te ondersteunen. Samen met onderzoekster Maaike Jappens hebben we geprobeerd om dit in beeld te brengen. Tegelijk willen we grootouders gemakkelijk toegang geven tot informatie over echtscheidingen en die rol die zij daarin kunnen spelen,” zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Artikels in het online dossier

Contacteer ons
Over De Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsvereniging van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan daarvoor rekenen op de steun van meer dan 12.000 vrijwilligers en 150 personeelsleden. Meer dan 200.000 gezinnen zijn lid van de Gezinsbond.In 2020-2021 viert de Gezinsbond zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gezinsbond.be

Gezinsbond bestaat 100 jaar en viert dat tot eind 2021

  • De eerste sporen van de Gezinsbond vinden we terug in augustus 1920, in de vorm van een manifest
  • Het is dan in 1921 dat de Bond der Talrijke Gezinnen is opgericht, een pluralistische vereniging die zich als doel had de rechten te verdedigen van de vele grote gezinnen die ons land telde en die het niet gemakkelijk hadden
  • In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte
  • Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt
  • De Gezinsbond kan in 2021 rekenen op de steun van ruim 200.000 leden-gezinnen, ruim 12.000 vrijwilligers in 900 lokale afdelingen en ongeveer 150 personeelsleden
  • Elk jaar organiseren de vrijwilligers en afdelingen samen zo’n 8.000 activiteiten, goed voor meer dan 1 miljoen deelnemers
  • De Gezinsbond heeft verschillende magazines: De Bond, Brieven aan Jonge Ouders, BOTsing, Magazine voor Grootouders. Brieven aan Jonge Ouders wordt al meer dan 40 jaar lang gratis bezorgd aan ouders van alle pasgeboren kinderen
  • De Gezinsbond werkt samen met ongeveer 2.000 spaarhandelaars
  • Verschillende organisaties vloeiden voort uit de werking van de Gezinsbond: AFYA (jeugdvakanties), Gezinssport Vlaanderen (sportieve gezinsvakanties, sportactiviteiten), Gezinsvakantie_Familiatours (gezinsvakanties), Vlaams en Brussels Woningfonds (voordelige hypothecaire leningen/ renteloze huurwaarborgleningen), Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee)

Meer informatie: www.100jaargezinsbond.be

De Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel