Gezinsbond ziet weinig lichtpunten in septemberverklaring

De Gezinsbond vindt het positief dat de Vlaamse regering extra investeert in de kinderopvang en dat het aantal gezinnen dat binnen de kinderbijslag recht heeft op een sociale toeslag wordt uitgebreid. Alle andere gezinnen met kinderen boeten echter structureel in op koopkracht door de kinderbijslag niet aan de spilindex te koppelen. Ook de groep die een extra jobbonus krijgt en zelfs de meest kwetsbare gezinnen die vroeger al een sociale toeslag kregen binnen de kinderbijslag, verliezen structureel koopkracht vanaf 2024.

 

De cijfers (op basis van info die nu beschikbaar is):

  • 115 miljoen euro extra voor de kinderopvang betekent ongeveer 1.000 euro per opvangplaats. Dat is een stapje in de goede richting voor een sector die het absoluut nodig heeft zoals bleek uit de schrijnende getuigenissen van de voorbije maanden, maar de kloof met de noden én het buitenland blijft enorm groot. Volgens een OESO-rapport uit 2017 besteedde Duitsland per kind ongeveer 2.000 euro meer aan kinderopvang, Nederland bijna 4.000 euro meer, Frankrijk ongeveer 6.000 euro meer en verschillende Scandinavische landen zelfs 10.000 euro meer.
  • Door de inflatie stijgen de inkomsten (dotatie van de federale overheid) die Vlaanderen krijgt door de regionalisering van de kinderbijslag structureel met 330 miljoen euro per jaar. De Vlaamse regering investeert daarvan in 2023 slechts 163 miljoen euro of 49% in structurele maatregelen om het ‘Groeipakket’ een beetje aan de inflatie aan te passen, en eenmalig nog 77 miljoen euro of 23%. Deze maatregelen leggen dus geen extra druk op de Vlaamse begroting. Integendeel: een belangrijk deel extra middelen uit de dotatie wordt gebruikt voor andere beleidskeuzes en/of als besparing.
  • 50.000 kinderen (3%) die vroeger geen sociale toeslag kregen, zullen die voortaan wel krijgen, waardoor de koopkracht van die gezinnen vanaf eind 2023 ongeveer 400 euro per kind per jaar hoger zal liggen.
  • Voor de meest kwetsbare gezinnen, die nu al een sociale toeslag krijgen, verhoogt deze toeslag met 180 euro extra per kind per jaar. Deze hogere sociale toeslagen zijn echter onvoldoende om het koopkrachtverlies te compenseren dat ontstaat door de kinderbijslag niet aan de spilindex te koppelen. Zelfs deze gezinnen verliezen vanaf 2024 structureel 170 euro per kind per jaar aan koopkracht. Dankzij de eenmalige toeslag van 100 euro in 2022 en 2023, houden zij die jaren hun koopkracht enigszins op peil. (Prognose gebaseerd op de inflatieramingen van het Federaal Planbureau van 6 september 2022. Na de inflatiepiek van 11,3% op basis van de consumptie-index van deze maand, kan dit koopkrachtverlies nog toenemen).
  • Alle andere gezinnen (1.159.000 kinderen zonder sociale toeslagen) zullen structureel 270 euro per jaar aan koopkracht inboeten vanaf 2024. Dit betekent een jaarlijks koopkrachtverlies van 540 euro voor een gezin met twee kinderen en van 810 euro voor een gezin met drie kinderen. Dit koopkrachtverlies neemt fors toe naarmate het gezin meer kinderen heeft en kinderen geboren vóór 2019.
  • Als beide partners van een koppel met twee kinderen in aanmerking komen voor de jobbonus, kunnen ze in het beste geval 200 euro koopkracht terugkrijgen van de ruim 540 euro die ze inleveren door de kinderbijslag niet aan de index te koppelen. Alleenstaanden met kinderen en koppels met meerdere kinderen leveren nog meer koopkracht in.

Belasting op kinderen

De Gezinsbond besluit dat koppels en alleenstaanden met kinderen de crisis betalen, niet omdat ze een hoog inkomen, vermogen of verbruik hebben, maar ómdat ze kinderen hebben. Dit is niet de verschuiving van belasting op arbeid naar een belasting op vermogen of verbruik (waarvoor veel politici, economen… pleiten) maar naar een belasting op kinderen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Gezinsbond

De Gezinsbond is de grootste onafhankelijke gezinsorganisatie van het land en verdedigt de belangen van álle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Het belang van de kinderen staat altijd voorop. De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 130.000 leden-gezinnen en 10.000 vrijwilligers.

Meer informatie op www.gezinsbond.be.

 

Neem contact op met

Arduinkaai 16 1000 Brussel

+32 478 36 54 73

pr@gezinsbond.be

www.gezinsbond.be